SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2022-33 – Mindre rettelser til igangsætning november

  Små forbedringer, der ikke er beskrevet i sin egen information

  Privat andel af hestehold

  Prisgruppe 388.016 Sats hestehold sættes til 0 i regnskaber, der slutter 31.12.2022 eller senere. Siden SKAT holdt op med at fastsætte en sats i 2012, har Ø90 anvendt en uændret sats, men den skønnes nu at være uden værdi. Prisgruppen kan stadig ajourføres på kreds- eller ejendomsniveau og anvendes i beregninger.

  Konto 4836 99 Moms fællesomkostninger andel uden fradrag

  Virkning fra 28.10.22 – også udsendt i nyhedsbrev 28.10.22

  Efter ønske opretter vi konto til den andel af momsen, der ikke kan refunderes på grund af forholdsmæssig fordeling (momsloven § 38). 

  Kontoen forventes i brug til små beløb, der ikke konteres på konkret udgiftskonto (regnskab, telefon mm). Kontoen vises nederst i subtotalen ”Kontor, administration mv.” i noten Andre eksterne omkostninger.

  Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse

  Elbil – forbrug i billede egne produkter

  Efter aftale med SKAT (Landbrug & Fødevarer) er teksterne på elforbrug til elbil ændret, så de giver lidt mere vejledning:

  Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse


  Teksterne er rettet 25.10.22

  Udskriftsoversigten forbliver åben, når man åbner en PDF

  Efter at alle udskrifter nu åbner udenfor Ø90-klienten, så er der ikke længere brug for, at vi lukker oversigten. Vi retter derfor, så den forbliver åben.

  Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse
  Kvittering for overførsel af moms

  Nogle har oplevet, at kvitteringen viste tal som 23,456 (med komma) i stedet for 23.456 (med punktum). Det er rettet i ajourføringen.

  Rettelser til Dataoverførsel 2.0

  Sum pr. bilag
  Grænse på 1 øre er fjernet, så der ikke længere er en grænse for, hvor lille en difference kan være på konto 7999 68 ”Uafklaret kontering Dataoverførsel”. Denne ændring fjerner afstemningsfejl på grund af momsafrunding. 

  Konteringsregel pr. virksomhed

  Hvis et kontonummer er foreslået ud fra en konteringsregel oprettet til en specifik virksomhed (et CVR-nummer), så tages der ikke hensyn til en eventuel individuel kontering på den pågældende varetekst.

  Bilagskonteringsregel

  Konteringen ud fra en bilagskonteringsregel bliver ændret, så en eventuel fejl på konto 7999 68 ”Uafklaret kontering Dataoverførsel” ikke overskrives med konteringsreglens kontonummer. 

  Moms håndtering 

  Dialogen på landsniveau ”Momskorrektion tekster” er udvidet med CVR-nummer og virksomhedsnavn, så momshåndtering kan passiveres for et helt CVR-nummer, så det gælder, at alle tekster er inkl. moms for denne virksomhed. Det er også muligt, at en varetekst kan udtages fra momsberegning på en specifik virksomhed. 

  Kvantum

  En Individuel varelinje med ændring af kvantum vil kun blive anvendt, hvis kontonummeret på den individuelle er forskelligt fra svaret fra Dataoverførsel.
  Er denne vejledning nyttig?