SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2023-38 – Nye skattemæssige afskrivningsregler på bygninger og installationer

  Bygninger og installationer anskaffet 1. januar 2023 eller senere kan afskrives med 3%, bygninger og installationer anskaffet før den dato kan fortsat afskrives med 4%

  Nye afskrivningsprocenter for bygninger og installationer fra 2023

  Skatteministeriet har i ‘Lov om ændring af afskrivningsloven på bygninger og installationer der er anskaffet 1. januar 2023 eller senere’ nedsat afskrivningsprocenten fra 4% til 3%. 

  Bygninger og installationer anskaffet før 1. januar kan fortsat afskrives med 4%.

  Fordi forbedringer, tilbygninger og lignende til en bygning skal afskrives særskilt, kan der fremover være to forskellige afskrivningsprocenter på bygninger i samme bygningskompleks. Den oprindelige bygning, der er anskaffet før 1. januar 2023, vil fortsat kunne afskrives med 4%, men tilbygningen der er anskaffet efter 1. januar 2023 kan afskrives med 3 %.

  Kort levetid giver stadig mulighed for højere afskrivningsprocent. Hvis levetiden er højst 33 år kan afskrivningerne fordeles over levetiden. For eksempel vil 20 års levetid giver afskrivning på 100% divideret med 20 = 5% årligt.

  Grunden til nedsættelsen er, at skattemæssige afskrivninger bringes i bedre overensstemmelse med bygningernes og installationernes forventede økonomiske levetid. Ændringen i afskrivningsprocenten bevirker, at man skattemæssigt forventer, at bygninger og installationer afskrives over 34 år i stedet for 25 år.

  Ø90 håndtering

  Afskrivningsprocenten kan ikke ændres på landsniveau, fordi det vil ændre på alle eksisterende objekter, der bruger landsprocenten. Det betyder, at hvis der er anskaffet nyebygninger og installationer 1. januar 2023 eller senere, skal afskrivningsprocenten manuelt ændres til 3 % på den pågældende bygning/installation.

  Du skal selv rette procenten, hvis du bruger levetid

  Hvis du bruger levetid og lader beregningen maksimere afskrivningen, så bliver der beregnet med de gamle regler. Det vil sige, at beregningen lægger 3% til levetiden. Dette er ikke ændret, så du skal selv være opmærksom på procenten.

  Beregningen er ikke rettet i Ø90

  Grunden til, at vi ikke foretager ændring på landsniveau i den nuværende løsning, er, at vi har fokus på at udvikle et nyt anlægskartotek, hvori der tages højde for den ny procent.

  Ny kontrol

  Der er lavet en kontrol på alle nyanskaffelser, der slår ud hvis opgørelsesdatoen er 1. januar 2023 eller senere, og der afskrives med mere end 3%.

  Bemærk, at kontrollen også vil slå ud på alle bygninger og installationer i sommerregnskaber med ultimo efter 1. januar 2023, selvom anskaffelsesdatoen er før.
   

  Er denne vejledning nyttig?