SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2023-43 – Indberetning fra Ø90 til Danmarks Statistik, regnskabsstatistik for jordbrug

  Udtræk med oplysninger fra Ø90 til brug for regnskabsudvælgelse hos Danmarks Statistik (DST)

  Ifølge aftale med Danmarks Statistik (DST) fremsender vi i lighed med tidligere år et udtræk til DST med oplysninger fra Ø90 til brug for regnskabsudvælgelse hos DST. Udtrækket omfatter oplysninger om:
  -    Kredsnummer
  -    Holdnummer
  -    Ejendomsnummer
  -    Navn
  -    Adresse
  -    Primo statusmåned skat og drift
  -    Om der på ejendommen føres: Årsrapport / skatteregnskab
  -    Dato for seneste indtastede kassepostering
  -    CVR-nummer
  -    Ejendommen indgår i et interessentskab
  -    Ejendommen er et selskab
  -    Ejendommen er overført til ØDB SEGES

  De Ø90-kredsansvarlige skal efter aftale med ledende konsulent oprette tilladelse til, at kredsens ejendomme er med i udtrækket. Derfor er informationen i dette Ø90-Nyhedsbrev også udsendt til økonomichefer.

  Ønsker kredsen at deltage i den automatiske overførsel til DST, skal der på kredsniveau i dialogen Periodens data – Beregninger og udskrifter under Datahåndtering være indberettet et Ja på oplysningen:
  -    "Ønskes ejendomsnr. overført automatisk"

  Log ind med jeres kredslogin.
  Vælg perioden 01.01.23 – 01.01.23 i opgavevalg før du åbner dialogen under Funktioner.

  Ret oplysningen under ”Automatisk liste til DST” fra Nej til Ja, hvis kredsens ejendomme skal være med i udtrækket.

  Bemærk: Hvis der allerede står ”Ja” på perioden 01.01.23 – 01.01.23, så er det den tilladelse I tidligere har givet til udtrækket, der blot fortsætter indtil I igen måtte indberette et ”Nej”.

  En eventuel ændring til kreds tilladelsen skal ske senest tirsdag den 7. november 2023.

   

   

  Er denne vejledning nyttig?