SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2024-04 - DST er åben for overførsel

  Overførsel af Ø90 regnskabsoplysninger til Danmarks Statistik - Kalenderårsregnskaber 2023

  Der åbnet for overførsel til Danmarks Statistik (DST)

  Vigtigt: Regnskaber, der evt. er forsøgt overført før torsdag den 18. januar 2024 skal have billede Preview drift genberegnet, og efterfølgende skal regnskabet bestilles igen med kode J (= det skal genoverføres).

  Arbejdsgangen er uændret i bestillingsbilledet i forhold til tidligere år (se mere under bestilling nedenfor).  Der foretages ikke en opdatering af logningerne til DST ved bestilling/genoverførsel af regnskabet. Derfor skal billede Preview drift ALTID være genberegnet med de aktuelle logninger, inden I overfører/genoverfører regnskaber til DST.

  I perioden februar til og med august, er der overførsel hver nat til DST.

  SEGES har et stort ønske om, at regnskabsstatistikken for jordbrug kan udkomme så tidligt som muligt, da denne benyttes som grundlag for udarbejdelsen af prognoserne. For at dette kan blive en mulighed, er det nødvendigt, at Danmarks Statistik modtager regnskaberne, så snart de er færdige. Det vil være hensigtsmæssigt at overføre det færdige regnskab til Danmarks Statistik og SEGES’ økonomidatabase samtidigt. 

  Bemærk, at betalingen for overførsel til DST er afhængig af, hvornår 2023-regnskabet er blevet overført til DST. Se nærmere nedenfor.

  Vedlagte bilag indeholder en beskrivelse af de oplysninger, der skal indberettes til Regnskabsdatabaserne
  •    ØDB, SEGES
  •    DST-regnskab

  Indtastningsbilaget til supplerende oplysninger kan I evt. også bruge, når der ikke skal overføres til DST, men kun til ØDB. Endvidere er bilaget også et supplement til analysekataloget til det interne regnskab.

  Vedlagte bilag

  • Supplerende oplysninger til DST, Økonomidatabasen (ØDB) og analyser i årsrapport 2023 / 2023-2024

  I bilaget er der for hver supplerende oplysning angivet billede, hvor oplysningen indberettes samt en anvendelseskode, der angiver til hvilket formål oplysningen indberettes. Der findes i bilaget følgende anvendelseskoder:
  •    A: Anvendes til Produktionsgrundlag mv. i internt regnskab
  •    C: Anvendes til analyser, som kræver ekstra indberetning i internt regnskab
  •    B: Anvendes til SEGES Statistik (ØDB)
  •    G: Gemmes til SEGES Statistik (men ingen krav om indberetning (svarer til anvendelseskode C))
  •    S: Anvendes til DST-regnskab
  •    T: Gemmes til DST, hvis den findes (men ingen krav om indberetning fra DST´s side)
  •    F: Fælles = B + S
  •    P: Anvendes til Produktionsregnskab i internt regnskab (og en evt. Benchmarking) (ØDB)
  •    D: Anvendes til Produktionsgrensregnskabsdatabasen (+evt. også til Benchmarking, selvom der ikke er angivet P)
  •    E: Anvendes kun i eksternt regnskab (selskaber).

  Betaling

  Der gøres opmærksom på, at Ø90-kredsen modtager betaling fra DST for de indberettede regnskaber, der er udvalgt til indberetning, jf. aftale mellem den enkelte kreds og DST. Betalingen udgør for 2023-indberetninger 3.030 kr. for regnskaber modtaget fra Ø90 senest den 1. juni, 2.500 kr. for regnskaber modtaget senest den 1. jul, og 2.000 kr. for regnskaber indberettet senere. For regnskaber, hvor skemaindberetning er nødvendig, ydes en betaling på 3.600 kr. uanset ovenstående frister. Betalingen tilgodeser, at Ø90-kredsen kan yde et ekstra arbejde med indberetningerne til DST.

  DST gør opmærksom på, at det er særdeles vigtigt, at der for det enkelte regnskab gøres en indsats for at få oplyst det faktiske arbejdsforbrug.

  Bestilling af udskrifter/overførsel til DST

  Selve overførslen af regnskaber til DST sker i billedet "Bestilling af udskrifter" ved at indberette kode J i kolonnen "Gem til DST", INDEN I bestiller årsrapporten. Vær opmærksom på, at dette er gjort inden bestilling af årsrapporten.

  I forbindelse med funktionen "Start bestilling" undersøges det, om alle kontroludfald i årsrapporten er accepteret, og om opgørelse og færdiggørelse er tjekket vedr. drift. Normalt vil logningerne til DST i billede Preview drift derfor være foretaget med de seneste af jeres rettelser til DST, dvs. på et tidspunkt før I melder regnskabet klar til overførsel/genoverførsel i bestillingsbilledet. Når I derfor indledningsvis bedes om at genberegne billede Preview drift i allerede overførte regnskaber, er det fordi, at SEGES i samarbejde med DST kan have rettet i logningerne frem til denne klarmelding.

  Der skal være oprettet tilladelse til overførsel til DST i tilladelsessystemet

  I kan ikke overføre til DST, hvis der ikke er oprettet en tilladelse (samtykke) til overførsel til DST.

  Hvis regnskabet tidligere er overført, kommer der en advarselsdialog i forbindelse med bestillingen af en ny overførsel med følgende indhold: "Regnskabet er overført tidligere, ønsker du at genoverføre regnskabet (J/N) " Hvis I vælger "J" (ja) overføres regnskabet igen.

  Danmarks Statistik ønsker, at I sender dem et regnskab (PDF-regnskab) i forbindelse med, at I overfører regnskabet (regnskabsdata) digitalt til dem. Når I bestiller overførsel til DST, kommer der en meddelelse, som siger, at I skal huske at overføre et PDF-regnskab til DST. Selve overførslen er nærmere beskrevet nedenfor.

  Normalt kontrollerer DST de overførte data inden for 30 dage efter overførsel.

  Overførsel af PDF-regnskaber til DST

  DST ønsker, at I går ind på deres hjemmeside og overfører (Upload) det dannede PDF-regnskab fra Ø90. 
  Bemærk, at det er muligt at uploade flere PDF-regnskaber til samme virksomhedsnummer (f.eks. relevant i I/S´er)

  Adgang til ny DST/Upload

  Adgang opnås via direkte link: https://regnjord.dst.dk/
  •    Brugernavn:    dst
  •    Password:    dst2023
      
  Siden kan eventuelt oprettes som foretrukken for dermed at opnå nem adgang til DST/Upload.

  Hvem skal benytte Upload?

  Upload skal benyttes af Ø90-regnskabskontorer, som skal indberette regnskaber til DST’s Regnskabsstatistik landbrug. Regnskabsdata kommer til DST automatisk gennem Ø90, men suppleres via indberetning med årsrapporter i form af pdf-filer. Herved undgås langt hovedparten af de spørgsmål, DST måtte have til regnskabsdata fra regnskabskontoret.

  DST ønsker følgende indhold i PDF-regnskabet

  PDF-regnskabet bør indeholde det interne regnskab og noter hertil.

  Følgende ønskes yderligere oplyst, med mindre det allerede fremgår af PDF-regnskabet.
  •    Specificering af investeringerne ud fra den interne opstilling (dvs. pengebinding eller afsnit 21-8 Specifikationer – investeringer). Det skyldes, at den eksterne opstilling af investeringer i pengestrømsopgørelsen eller i anlægskartoteket ikke har en klar opdeling i, hvad der er landbrugsinvesteringer, og hvad der er investeringer uden for landbrug.

  Billede, som indeholder overførte regnskaber

  I billedet "Overførsel regnskabsdatabase" kan I få et overblik over, hvilke regnskaber, der er overført til Regnskabsdatabaserne. Billedet er placeret under menupunktet "Administration". Alle medarbejdere på en kreds har adgang til billedet "Overførsel regnskabsdatabase".

  I kan ikke ændre noget i billedet, men I har mulighed for at:
  •    Søge på ejendomsnummer (er en bestemt ejendom overført?)
  •    Søge på overførselstype (SEGES-regnskab, SEGES-prod.gren, DST-regnskab)
  •    Søge på overførselsdato
  •    Søge på indberetningsår (to år)
  •    Se hvor mange regnskaber, der er overført i alt for et indberetningsår til: 
  SEGES-regnskab, SEGES-prod.gren, DST-regnskab (vises i bundlinjen i billedet).

  SEGES har mulighed for at slette en ejendom.
   

  Er denne vejledning nyttig?