SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2024-07 – Kontoplan mv. januar 2024

  Januar 2024: Kontoplan, kontroller og opgørelsesbilleder

  2024-07 Kontoplan januar 2024.pdf

  Hvor der ikke er nævnt andet, gælder ændringerne fra 24. januar 2024.

  3870 Minkerstatninger

  Ændringerne er beskrevet i Ø90 Information 2024-06 – Kontering af endelige minkerstatninger

  4580 07 Biodiesel

  Efter ønske oprettes konti til biodiesel. Kontoen oprettes uden kontokobling, da der forekommer forskellige satser. Kontoen kan derfor bruges i de tilfælde hvor afgiftssatsen jf. faktura afviger fra de standardsatser, der bruges i kontokoblinger.

  Der er oprettet 4580 84 Biodiesel afgift til manuel kontering af afgiften og 8430 03 Olieafgift anden gas- og dieselolie bruges som modkonto.

  4760 06 Forsikringsmægler med moms

  Kontoen oprettes med momskode I, da nogle forsikringsmæglere er begyndt at opkræve moms. Vær opmærksom på at kontoen er i brug på nogle få ejendomme, som skal anvende en anden konto fremover. Ændringen har ingen indflydelse på eksisterende posteringer, men når kontoen bruges efter ændringen, vil der komme momskode på posteringen.

  Baggrund:

  På faktura har en mægler skrevet denne forklaring: 


  4836 10 Porto (med moms)

  Teksten på konto 4836 10 er nu ”Porto” og kan bruges til al porto, som er med moms.

  7324 Kompensation ejendomsskat

  Der er oprettet konti til kompensation og tillæg til kompensation den 16. januar. Der findes konteringsvejledning i Ø90 Information 2024-03 - Kompensation for skat af for høj vurdering

  Opgørelse – kontrol i billede Moms

  Kontrol 580004 Der er erhvervsmæssige indtægter uden moms (3815, 3848). Er der taget stilling til delvist momsfradrag på udgifter vedrørende den momsfri virksomhed? 

  Er ændret, så den ikke giver udfald på kontonumre, der på landsniveau har momsforvalg U. Det er: 

  3815 10 Forpagtningsindtægt med moms
  3815 16 Udleje leveringsrettigheder m. moms
  3815 90 Forpagtningsindtægt med moms HE
  3848 85 Overskud Foderstoffer med moms

  Hvis man allerede har kontroludfald, forsvinder det først, når billedet bliver genberegnet

  I kontrollerne har vi ikke mulighed for at læse momskoden, så hvis I bruger kreds- eller ejendomskonti med momsforvalg U, vil de stadig medføre udfald.

  Opgørelse – tilknyttede konti

  Efter ønske er der tilføjet flere sekundære konti i nogle opgørelsesbilleder:

  Billede

  Tilknyttede konti

  Varetilgodehavender

  3308 00

  P1: Mælk efterbetaling

  P5: Arbejde efter regning

  Stambesætning kvæg

  2188 81

  P1: Mejeri efterbetaling (varela.kap.afk.)

  Løn, pension mm.

  3870 95

  P1: Tørke kompensation

  Vi kan ikke lade kontiene afhænge af landbrug/forretning mv., så derfor kan der være nogle visninger, der ikke er relevante for enkelte ejendomme.

  Er denne vejledning nyttig?