SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2024-18 – indhold ved igangsætning den 18. april

  Beskrivelse af indhold ved igangsætning den 18. april 2024

  Indhold ved igangsætning den 18. april 2024

  Moms i Portal og InterCount

  Debitor/kreditor

  Det er nu muligt at rette debitor- og kreditorkontonummer til et andet debitor- og/eller kreditorkontonummer, hvis fx det automatiske match har ramt det forkerte kontonummer.


  Ved flueben i Afstemt følger det nu automatisk med over til Ø90, selvom billedet ikke har været beregnet - og slettes heller ikke, når der beregnes.

  Control

  Konteringsdetaljer

  Dialogen Konteringsdetaljer tilpasses og udvides med flere oplysninger.

  Du kan nu se, hvilken bilagsregel der er anvendt. Det betyder, at det kan være nemt at tilpasse.

  Konteringstype er bilagsregler, derfor er hvilken regel der er anvendt udfyldt.

  Dokumentation

  Indeholder nu også momstilsvaret, som kendes fra udgave 485. Dokumentationen for den sidste moms vil stadig være på et helt år. Dette skyldes, at vi stadig er nødt til at beregne og samle op for hele året - bl.a. private andele - som ligger på 0101xx – 3112xx.


  Opgavevalg

  Det bliver nu muligt at gå direkte til Vær opmærksom på ved at bruge Ctrl+F12. Denne genvej har hidtil været anvendt til at gå til Summax, men vil nu overgå til Vær opmærksom på. Der vil også blive sat en dato, så det er nemt at se, hvornår den er blevet opdateret.

  Man har hidtil kunnet se, hvornår kunden har indsendt bilag. Det kan man stadig, men teksten har fået ny placering på forsiden.


  Opsplit postering

  Ved igangsætning af den nye visning af bilag var det ikke blevet lavet på opsplit postering, så når man valgte funktionen og der var et linket bilag åbnede der ikke noget bilag op. Det er nu rettet.

  Fejl rettet ved hævning af konjunkturudligning

  Der er rettet en fejl, som begrænsede kapitalafkastet, når man hæver konjunkturudligning i kapitalafkastordningen (står på ”Vær opmærksom”). 

  Kontrol af I/S-mellemregning

  Efter ønske er der tilføjet kontrol af om 2180 xx er ens i skat og drift. 

  I I/S-billede I/S-mellemregning og fordeling: Kontrol 570059
  I interessent-billede Modtag I/S-posteringer: Kontrol 121005
  Er denne vejledning nyttig?