SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2024-19 – Ansattes A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

  A-skat og AM-bidrag samles på en konto, da betaling fra kontoudtoget (KU) modtages i et beløb

  Tilbageholdt A-skat og AM-bidrag for ansatte opkræves samlet og for at forenkle konteringen, bliver der mulighed for at samle beløbene på én konto.

  Fra 18. april 2024 er der mulighed for at vælge ændringen ved at tilpasse kredsniveau
  Fra 15. august 2024 vil det gælde for alle

  Dataoverførsel løn

  SEGES har fået ønsker om at samle A-skat og AM-bidrag på en konto, da betaling via KU posteringer kommer i et beløb.

  Derfor laves en ændring på landsniveau, så de to konti A-skat konto 8459 og AM-bidrag konto 8469 bliver slået sammen til en konto, så vi får en saldo med A-skat og AM-bidrag på konto 8469 00.

  Herved kan man undgå at skulle splitte KU-posteringen med den samlede betaling op i to dele til konto 8459 og 8469. Det ikke længere er nødvendigt at bruge Opsplit postering for at bibeholde revisionssporet til kontoudtoget. 

  Konto til A-skat og AM-bidrag ligger i 8459 – 8469 afsnittet, så alle lønposter er samlet og afstemning kan foregå i ét opgørelsesbillede.

  Kontoplan

  Denne tekst skal rettes, hvis man ændrer kredsniveau før 10. august 2024:

  • 8469 00 Saldo A-skat og AM-bidrag

  Billede lønudgifter

  For at samle A-skat og AM-bidrag på én konto i regnskabernes balance skal der rettes i beregningen i billede Lønudgifter (VL). Det sker indtil 10. august 2024 ved at rette i Kontering af prisgruppe:

  • Konto 8459 00: Formel 852 passiveres og formel 0 aktiveres, så Ø90 ikke beregner en ultimo
  • Konto 8469 00: Fra-konto rettes til 8450, så hele intervallet 8450-8469 medtages i beregningen af ultimo


  Her har kredsen valgt at bogføre A-skat og AM-bidrag samlet

  Hvis en ejendom allerede har beregnet billedet, og man genberegner efter rettelsen, vil man få meddelelsestekst, og der vil være kontroludfald om fejl i afstemning:  


  Løsningen er at bruge fortryd beregn og derefter beregne igen.

  Der er rettet i kontroller i billedet:

  • Kontrol 366.011 AM-bidrag tilbageholdt, indbetalt og gæld stemmer ikke er rettet, så den ikke slår ud, hvis saldoen på 8459 er 0 OG hele intervallet 8450-8469 stemmer
  • Kontrol 366.012 A-skat tilbageholdt, indbetalt og gæld stemmer ikke er rettet, så den ikke slår ud, hvis saldoen på 8459 er 0 OG hele intervallet 8450-8469 stemmer
  • Ny Kontrol 366.014 A-skat og AM-bidrag tilbageholdt, indbetalt og gæld stemmer ikke. Fortryd beregning og beregn igen

   


  Er denne vejledning nyttig?