SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2024-03 - Kompensation for skat af for høj vurdering

  Konteringsvejledning til kompensation for skat af for høj vurdering

  03.05.2024 Kontonummer til brug i årsrapporten er ændret

  11.04.2024 Der er rettet i informationen mht. den regnskabsmæssige behandling

  Kompensation for skat af for høj vurdering

  Den endelige vurdering pr. 01.01.2020 udsendes løbende – de første i 2023.

  For ejerboliger vil der blive udbetalt en kompensation, hvis der er betalt for meget i ejendomsskat for årene 2011-2020. 

  Regnskabsmæssig behandling

  I årsrapporten skal både kompensation og rentegodtgørelse fremgå under ”Andre driftsindtægter”. Vurderes det, at beløbet er væsentligt, skal der samtidig oplyses herom i noten Særlige poster. 

  Der er oprettet konto, som kan bruges til årsrapport.

  7346 75 Kompensation ejendomsskat 2011-2020. 

  Skattemæssig behandling

  Hvis kompensationen vedrører en udlejet ejendom, hvor ejendomsskatterne løbende er fratrukket, skal beløbet indtægtsføres på rets-erhvervelsestidspunktet, som er det tidspunkt, hvor opgørelsen modtages. Der skal ikke ske nogen regulering af indkomst eller VS-mellemregning for de år, som godtgørelsen vedrører.

  Vær opmærksom på, at kompensationen også indeholder en rentegodtgørelse, som er skattefri. 

  Vær opmærksom på fordelingen mellem privat og virksomhed. 

  • 7324 02 Tillæg til kompensation ejendomsskat
  • 7324 82 Tillæg til kompensation ejendomsskat

  Hvis udlejningen blev behandlet som anden virksomhed, kan man for eksempel bruge 8276-8278 Fri (uden moms). 

  Samlet konteringseksempel

   

  Skat

  Drift

   

   

  Kompensation erhvervsmæssig

  8276 xx

  7346 75

   

  Kompensation privat

  7068 40

  7346 75

   

  Tillæg tidligere år erhvervsmæssig

  7324 82

  7346 75

   

  Tillæg tidligere år privat

  7324 02

  7346 75

   

  Tillæg indeværende år erhvervsmæssig

  7324 82

  7346 75

   

  Tillæg indeværende år privat

  7324 02

  7346 75

   

   

  Er denne vejledning nyttig?