SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2024-03 - Kompensation for skat af for høj vurdering

  Konteringsvejledning til kompensation for skat af for høj vurdering

  Kompensation for skat af for høj vurdering

  Den endelige vurdering pr. 01.01.2020 udsendes løbende – de første i 2023.

  For ejerboliger vil der blive udbetalt en kompensation, hvis der er betalt for meget i ejendomsskat for årene 2011-2020.

  Regnskabsmæssig behandling

  Kontering i årsrapport afhænger af, om der er tale om væsentlige beløb. Hvis der er tale om uvæsentlige beløb, kan man kontere på den konto, hvor udgiften i sin tid blev ført. Hvis der er tale om væsentlige beløb, må indtægten ikke påvirke årets resultat, men skal føres direkte på egenkapitalen. Det gælder både for kompensation og rentegodtgørelse. Rentegodtgørelsen skal periodiseres, således at renten for det indeværende regnskabsår tages med over. Resultatet og den resterende rentegodtgørelse føres direkte på egenkapitalen sammen med kompensationen.

  Der er oprettet konto, som kan bruges til årsrapport, hvor den kun påvirker egenkapital.
  7349 95 Kompensation ejendomsskat 2011-2020.

  Der er også oprettet konti til Tillæg til kompensation for private og erhvervsmæssige beløb. I årsrapporten skal de kun bruges til tillæg for indeværende år:
  7324 02 Tillæg til kompensation ejendomsskat
  7324 82 Tillæg til kompensation ejendomsskat

  Specielt for skat

  Hvis kompensationen vedrører en udlejet ejendom, hvor ejendomsskatterne løbende er fratrukket, skal beløbet indtægtsføres på rets-erhvervelsestidspunktet, som er det tidspunkt, hvor opgørelsen modtages. Der skal ikke ske nogen regulering af indkomst eller VS-mellemregning for de år, som godtgørelsen vedrører.

  Vær opmærksom på, at kompensationen også indeholder en rentegodtgørelse, som er skattefri. 
  Vær opmærksom på fordelingen mellem privat og virksomhed.

  Hvis udlejningen blev behandlet som anden virksomhed, kan man for eksempel bruge 8276-8278 Fri (uden moms).


  Samlet konteringseksempel

   

  Skat

  Drift

  væsentlige

  Drift

  uvæsentlige

  Kompensation erhvervsmæssig

  8276 xx

  7349 95

  8276 xx

  Kompensation privat

  7068 40

  7349 95

  7068 40

  Tillæg tidligere år erhvervsmæssig

  7324 82

  7349 95

  7349 95

  Tillæg tidligere år privat

  7324 02

  7349 95

  7349 95

  Tillæg indeværende år erhvervsmæssig

  7324 82

  7324 82

  7324 82

  Tillæg indeværende år privat

  7324 02

  7324 02

  7324 02


   

  Er denne vejledning nyttig?