SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Kapitalinteresser - Kontering og opgørelse

  Konteringsvejledning

  I 2020-regnskaberne blev driftsfonde indregnet som værdipapirer og andre tilgodehavender. Erhvervsstyrelsen har nu meddelt, at dette for nogle er forkert, og nogle driftsfonde skal derfor flyttes til kapitalinteresser. Dette gælder for både selskaber og personlige regnskaber.

  Danish Crown og Arla er eksempler på andelsselskaber, der kan betragtes som en kapitalinteresse. Der kan være andre andelsselskaber (fx grovvare/kartoffelmelsfabrikker) som ved den enkelte kunde betragtes som kapitalinteresse – der må man tage et individuelt skøn (læs vedtægter).

  Denne vejledning koncentrerer sig om kapitalinteresser ved Danish Crown og Arla.

  Sådan så årsrapporten ud sidste år:

  Ekstern årsrapport for 2020

  I internt regnskab indgår balancepunkterne i S510 og S511.

  Arbejdsgang for 2021, hvis primo ikke er flyttet

  Konto 2198 30 Slagteri rettes manuelt primo til 2188 82 Slagteri – Dataoverførsel vil fra oktober 2021 håndtere dette automatisk. Der kan ikke laves kontoflyt, da der vil være bevægelser på 2188 82 fra oktober 2021.

  Tilgodehavende Arla

  2198 02 Mejeri flyttes manuelt primo til 2188 80 Mejeri. Dataoverførsel vil fra oktober 2021 håndtere dette automatisk. Der kan ikke laves kontoflyt, da der vil være bevægelser på 2188 80 fra oktober 2021.

  Forventet efterbetaling placeret på 2198 03 Mælk efterbetaling flyttes via kontoflyt til 2188 81 Mejeri. Kontoflyt kan ske enten på kreds- eller på ejendomsniveau.


  I ekstern balance indgår det nu som Tilgodehavende kapitalinteresse og i intern balance stadig som tilgodehavende.

  Visning af ekstern balance

  Arbejdsgang for andelsejerkonto og ejerkonto for Danish Crown

  Konto 2150 31 Andelshaverkonto Danish Crown flyttes via kontoflyt til 2152 10 Andelsejerkonto Danish Crown. Konto 2150 47 Personlig ansvarlig konto DC – kostpris flyttes via kontoflyt til 2152 11 Ejerkonto Danish Crown. Kontoflyt kan ske enten på kreds eller på ejendomsniveau.

   

  Visning af flyt postering ved Danish Crown

  Årets tilskrivning på ejerkonto Danish Crown

  Årets tilskrivning i kapitalinteresser i balancen i årsrapporten skal reguleres over nettoomsætningen. 

  Eksempel på 2152 11 ejerkonto Danish Crown, hvor der i 2021 tilskrives 18 øre

  Primo                                   32.850,97
  Tilskrivning ,18 øre              49.429,12
  Ultimo                                  82.820,09

  Tast ultimo ind på 2152 11 Ejerkonto Danish Crown forskydningen mellem primo og ultimo flyttes automatisk skat og drift. Vær opmærksom på at modpost drift skal rettes på ejendomsniveau, hvis din ejendom har kvæg: 3463 23 rettes til 3366 23 Årets tilskrivning ejerkonto Danish Crown.

  Da saldoen først skal beskattes ved udbetaling skal det ikke påvirke skatteregnskabets/skattebilagets resultat. Forskellen reguleres derfor over konto 7580 00 Regulering Driftsfond.

   

  Kontering af prisgrupper på konto 2152 11

  Visning af balance for kapitalinteresser fra ekstern for 2021

  Andelsejerkonto rentetilskrivning Danish Crown

  Der tilskrives ikke længere noget til Andelsejerkonto (konto 2152 10). Hvis der er sket udbetaling fra Andelsejerkonto bliver dette reguleret i drift på 3463 18 Udbetaling Andelsejerkonto og i Skat på 7580 00 Regulering Driftsfond, når ultimo indtastes. 

  Forrentning af A-konti m.m. udbetales via efterbetalingen i december. Driftsmæssigt skal det placeres på konto 5012 50 Indtægt af kapitalinteresser (driftsfonde) med en manuel efterpostering. Skattemæssigt skal det beskattes i nettoomsætning og bliver derfor stående på efterbetalingen.

   

  Visning af efterpostering på forrentningen på andelsejerkonto

  Forretningen vil i 2022 blive placeret på særskilt konto sådan at den driftsmæssige postering kan flyttes automatisk. Til det er der oprettet konto 3308 24, 3366 24 og 3463 24 forrentning kapitalinteresser mejeri/slagteri.

  Arbejdsgang ejerbevis og indskudskapital ved Arla

  Ved Arla kommer efterbetaling først i marts året efter. Men ellers behandles det på samme måde som DC.

  2150 34 ejerbevis Arla flyttes med kontoflyt til 2152 06 Ejerbevis Arla og 2150 35 Indskudskapital Arla flyttes med kontoflyt til 2152 07 Indskudskapital Arla. Kontoflyt kan ske enten på kreds eller på ejendomsniveau.

  Ultimo saldo tastes på 2152 06 Ejerbevis Arla og 2152 07 Indskudskapital Arla. Tilskrivning på indskudskapital efterposteres automatisk fra 3308 11 Tilskrivning indskudskapital Arla til 2152 07 Indskudskapital i drift.

  Renter, indskudskapital tilskrevet på efterbetaling efterposteres manuelt i drift på 5012 50 indtægter af kapitalinteresser (Driftsfonde) / 3308 efterbetaling

  Visning af efterpostering af renter indskudskapital

  Forventet efterbetaling Arla

  Ved kalenderårsregnskaber skal næste års forventet efterbetaling beregnes og posteres på konto 3308 00 Efterbetaling / 2188 81 Mejeri efterbetaling i Drift. 

  Se vejledning fra Erhvervsøkonomi her 

  Udskudt skat

  Udskudt skat af kapitalinteresser - skal tastes manuelt på konto 2295 39. Når der flyttes fra 2150 xx til 2152 xx skal du huske at flytte udskudt skat tilsvarende fra 2295 60-64 til 2295 39.

  Kartoffelrettigheder

  Her er kort beskrevet hvordan du behandler kartoffelrettigheder, der kan anses som en kapitalinteresser 

  Du kan her finde yderligere om hvad der skal være opfyldt, for at der er tale om en kapitalinteresse.  

  Vi anbefaler at I bruger følgende konti:

  Værdi på rettigheden                                      konto 2152 55 -59 
  Mellemregning                                                konto 2188 84
  Tilgodehavende beregnet efterbetaling          konto 2188 85
  Langfristet lån                                                 konto 2187 90-99
  Kortfristet del af langfristet lån                        konto 2188 80-90

  Værdi på rettigheden

  Her taster I ultimo værdien. Ø90 placerer derefter automatisk værdiændringen. Værdiændringen vil i det eksterne regnskab være placeret under ”Indtægter kapitalinteresser” og i det interne regnskab vil værdiændringen være placeret under ”Urealiseret ændringer finansaktiver”

  Forventet efterbetaling

  Ved kartoffelrettigheder kommer efterbetalingen også først i næste indkomst år. Derfor skal der beregnes en forventet efterbetaling, som efterposteres samtidig med, at den forventet efterbetaling i primo tilbageføres. Dette kan gøres ved enten at kontere forskellen på primo og ultimo eller ved at tilbageføre primo og efterposter ultimo. 

  Er der optaget lån hos kartoffelmelsfabrikken, vil de stå på konto 2187 90-99. Der er ikke oprettet specifikke konti til kontering af gæld med forfald under 1 år. I skal derfor lave en efterposering til konti, der kommer med under kortfristet gæld konto 2188 80-90.

  Sidste års tal

  I sidste års tal regnskaber - årsrapporten - resultat skal et beløb svarende til statusændringen sidste år (se S220) flyttes fra ref.nr.  495354/495386 til den ref.nr.  495033/495034  

  I balancen skal I i Sidste års tal - Regnskaber > Årsrapport - aktiver flytte beløbet fra ref. nr. 496166/496310 til ref.nr. 496159.

  Tilsvarende skal man i Sidste års tal - Regnskaber > Årsrapport - pengestrøm mv. flytte en statusændring sidste år fra ref.nr. 498212/498122 til ref.nr. 498228. Hvis man ikke har pengestrømsopgørelse med i udskriften, er dette ikke nødvendigt at ændre.

  I sidste års tal til det interne regnskab - Analysetal landbrug - skal der flyttes et beløb fra ref. nr. 400890 til den ref.nr 400170/400175/400180. Vær opmærksom på, at det ikke er sikkert, at 400890 skal tømmes, se S220.


   Pengebindingen skal forøges på ref. 401615 med statusændringen.


  Skattebilag

  Vi forventer ikke, at der skal rettes noget i skattebilaget.

  Kredstilrettelser

  Hvis man på kreds har oprettet formler og/eller tekster til kapitalinteresser, anbefaler vi, at disse slettes, så landsniveau kan anvendes.

  Lav evt. kredskontoflyt se ovenstående beskrivelse.

  Mere faglig uddybning findes på landbrugsinfo.dk

  Er denne vejledning nyttig?