SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Kasseregistrering – Individuel kontering

  Læs hvordan du bruger individuel kontering i Ø90

  Dataoverførsel individuel kontering

  Formålet med Dialogen Individuel er at ændre på konteringen af en specifik vare i forhold til den foreslåede generelle kontering via Dataoverførsel.

  Summeringskoder mv. vises fra den gruppe varen tilhører jfr. Dataoverførsel. Ændringen er særlig for denne vare i modsætning til den generelle kontering via Dataoverførsel.

  Dialogen kan åbnes enten direkte fra Kasseregistrering, [Alt]+ [F]+ [Y] eller via menupunktet Menu> Administration > Gruppe til konto [Alt]+ [M]+ [M]+ [C]

  Bemærk: Ændringer har ikke effekt på allerede bogførte posteringer i kasseregistrering, men udelukkende på posteringer som vil blive overført via Dataoverførsel i fremtiden. Ændringerne træder i kraft fra tidspunktet, hvor de findes i dialogen Individuel, og indtil de slettes herfra igen.

  Individuel fra Kasseregistrering

  Fra Kasseregistrering kan du sætte fokus på en postering, åbne dialogen med Individuel kontering, og her kan konteringen til netop denne vare ændres.

  Det er muligt at ændre konteringen og/eller ændre parametrene (kvantum, moms og summeringskode) eller mulighed for at slette sammenhængen med [Ctrl]+[Del].

  Ny sammenhæng
  Der vises en ny række med indhold fra den postering, der var i fokus i Kasseregistrering.

  Sammenhæng findes allerede
  Findes en vare allerede som individuel kontering, bliver denne vist i dialogen. Ændringer vises med grøn farve.

  Individuel fra Ret Dataoverførsel (Gruppe til konto)

  Dialogen viser alle individuelle konteringsregler oprettet på ejendommen.

  Det er muligt at ændre i konteringen og at slette en sammenhæng.

  Eksempel på Individuel

  Her findes ejendommens rettelser til Dataoverførsel. 

  Sammenhæng med summax hjælpetekster

  I Summax er der mulighed for at du kan tilrette din helt egen kontering af din faktura ud fra hjælpetekst, og dermed mulighed for øget kontospecifikation i Ø90 kasseregistrering. Du finder hjælpeteksterne ved enten at stå i varetekst og taste F4 eller trykke på knappen ""hjælpe varetekst"" Ctrl+T.

  Hvis sammenhæng ikke findes.
  Hvis en sammenhæng ikke findes ved brug af Alt+f+y fra kasseregistreringen, kontroller da, om posteringen er konteret ud fra en hjælpetekst fra Summax. Hvis der er en rød trekant på posteringen i kasseregistreringen, skal denne åbnes og tjekkes om en hjælpetekst er anvendt. Hvis hjælpetekst er anvendt, skal man via Alt+f+x Ctrl I fra kasseregistreringen finde den hjælpetekst i dialogen og rette kontering på denne.

  Sammenhæng med varedeltekst

  Kontoudtog kan konteres ud fra Varedeltekst. Varedeltekster kan findes ved enten at stå i ’Varedeltekst’ og trykke [F4] eller trykke på knappen ’Varedeltekster’ [Ctrl+D]. Se nærmere vejledning til Varedeltekster her.

  Betydning af koderne

  Koder har ingen indvirkning på Kontoudtog, og derfor er de grå i billedet.

  Moms kode Indhold
  9

  Normalsituation.

  Beløb overføres som nettobeløb, og momsbeløb konteres direkte til moms af køb/moms af salg.

  1 Moms ved privatkøb. Momsbeløb tilbageføres fra moms af køb. (Gruppe 49-1) Denne kode anvendes specielt til posteringer, som skal overføres til privatkonti.
  2

  Moms fratrækkes varekøb og overføres til moms af køb (Gruppe 49-1).

  Denne kode anvendes til posteringer, eks. en regning, som er inkl. moms på bilaget.

  3

  Moms fratrækkes varesalg og overføres til moms af salg (Gruppe 29-1)

  Denne kode anvendes til posteringer, fx. en regning, som er inkl. moms på bilaget.

   

  Kvantum Indhold
  1 Kvantum overføres
  2 Kvantum overføres ikke

   

  Sum Indhold
  1 Ingen summering
  2 Summering til en postering pr. vare pr. periode
  3 Summering til en postering pr. gruppe pr. periode
  4 Summering på kontonummer pr. virksomhed.

   

  Er denne vejledning nyttig?