SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Kontering af prisgrupper

  En dialog, der anvendes mange steder i Ø90

  ”Kontering af prisgrupper” er en dialog, der anvendes mange steder i Ø90, enten til at få gennemført en beregning direkte, eller til - sammen med oplysninger fra en ”Prisgruppe” - at få gennemført nogle beregninger.

  Beskrivelsen dækker kun anvendelse på ejendomsniveau. Se eventuelt vejledning til kreds.

  For beskrivelse af beregningerne henvises til de opgørelsesbilleder, hvor de anvendes.


   

  Vælg periode og åbn dialog 

  Dialogen kan vælges på flere måder, når man står i et opgørelsesbillede:

  • med genvejstast: [Ctrl + U]
  • via menuen: Funktioner > Grundlag > Kontering af prisgrupper [Alt + F + D + K]

  Periode

  Fælles for alle opgaver i dialogen er, at man skal være opmærksom på, at perioden er rigtig, før man foretager sig andet i dialogen. Hvis dialogen bruges i forbindelse med en opgørelse, vil perioden automatisk være rigtig.

  Hvilke opgørelser gælder en kontering for?

  De konteringer, man kan se i dialogen, gælder alle sammen for den aktuelle opgørelsesperiode. I gyldighedsdato kan man se, om de også gælder fremtidige perioder (det almindelige) eller måske kun for en begrænset periode. En kontering med udfyldt gyldighedsdato gælder kun for opgørelser, hvor ultimo ligger på - eller imellem - gyldighedsdatoerne på kontering.

  Eksempler:

  • En kontering med gyldighed 31.12.05 til (blank) gælder for opgørelser der slutter 31.12.05 eller senere.
  • En kontering med gyldighed 31.12.04 til 30.12.05 gælder for opgørelser, der slutter 31.12.04, 30.12.05 eller imellem disse datoer.                                        

  Skal man selv skrive gyldighedsperiode?

  På ejendomsniveau skal man ikke selv indtaste datoer, de bliver sat automatisk af Ø90.

  Hvilke opgørelser kommer en rettelse til at gælde for?

  Når man foretager rettelser, vil rettelsen få gyldighed fra ultimo i den aktuelle periode. Den aktuelle periode kan man altid se i titellinjen i det bagvedliggende billede. Typisk vil rettelsen gælde for alle fremtidige perioder. Der er to undtagelser fra dette. Den ene er, hvis den pågældende kontering har en slutdato på lands- eller kredsniveau. I så fald får rettelsen den samme slutdato. Den anden er, hvis man retter i en gammel periode. Så vil rettelsen aldrig komme til at overskrive de rettelser, som findes for de følgende perioder på ejendomsniveau, men vil stoppe dagen før de begynder. 

  Eksempler:

  • Man er ved at lave opgørelse for kalenderåret 2005. Rettelser i kontering vil typisk gælde fra 31.12.05 til (blank), og dermed gælde for opgørelser der slutter 31.12.05 eller senere.
  • Man er ved at rette i en gammel opgørelse for 2004. I 2006 har man allerede lavet en rettelse på den kontering det drejer sig om, som gælder fra 31.12.06 og fremad. Rettelsen vil få gyldighed 31.12.04 til 30.12.06.

  Arbejdsopgaver i dialogen

  Vælge mellem forskellige formler

  Hvis der på lands- og kredsniveau er oprettet flere forskellige konteringer, kan man vælge ved hjælp af koden A/P (aktiv/passiv). Der kan kun være én aktiv ad gangen, så man skal starte med at passivere alle og derefter aktivere den ønskede.

  Undertryk en beregning fra Lands- eller Kredsniveau

  Beregningen på en given konto kan undertrykkes ved at oprette en kontering med formel 0 på kontoen. Linjen med formel 0 skal være aktiv - de øvrige skal være passive.

  Tving en konto frem i billedet for at huske postering

  Hvis man hvert år skal huske at indtaste en efterpostering, kan man lave en "huskeseddel" ved at tvinge et af kontonumrene frem i billedet. Det gøres ved at oprette en kontering med formel 0 og sætte vis = ja.

  Opret ny kontering 

  Man kan kun oprette ny kontering, hvis kombinationen af kontonummer og formel ikke findes i forvejen. Hvis man kan se den ønskede kombination af konto og formel i dialogen, skal man rette i stedet for (se afsnit 1.5)

  Arbejdsgang ved oprettelse af ny kontering:

  1. Kontroller periode I det bagvedliggende billede.
  2. Ny [Ctrl + Y]
  3. Udfyld disse kolonner:
   1. Aktiv = A
   2. Konto = konto der skal beregnes for
   3. Formel = aktuel beregningsformel til opgørelsesbilledet (brug eventuelt F4)
   4. R (regnskab) = F eller S eller D
  4. Afhængig af hvilken formel, der er valgt skal nogle af de resterende kolonner også udfyldes. Brug [F4] for at få vejledning. I afsnit 4 er der en kort forklaring på den almindeligste brug af kolonnerne. 
  5. Opdater med [Enter]

  Hvis beregningen senere driller, kan man se efter disse typiske fejl

  • Der er ikke indtastet 6-cifre for kontonummer.
  • Gyldighedsdato er forkert (man skal have den opgave aktiv, som rettelserne skal gælde for).

  Ret en eksisterende kontering

  En sammenhæng, der er oprettet, kan altid ændres. Det gøres ved at skrive oveni. Ø90 vil automatisk sætte gyldighedsdatoerne, så rettelsen ikke kommer til at gælde gamle perioder.

  Hvis man retter i en gammel periode, og rettelsen kun skal gælde netop for den gamle, skal man selv indtaste gyldighed til = ultimo i opgørelsesperioden.

  Formel kan ikke rettes. Hvis der ikke findes en kontering med den ønskede formel i forvejen skal man oprette i stedet for (se afsnit 2.4).

  Stop en rettelse

  Hvis en rettelse ikke længere skal gælde, men man ønsker at bruge ovenliggende niveau, skal man blot indtaste gyldighed til = ultimo i den sidste opgørelsesperiode som rettelsen skal gælde for.

  Eksempel:

  Der er rettet i modkonto med virkning for kalenderår 2004 og senere (gyldighed = 31.12.04 til (blank)). Fra og med kalenderåret 2006 ønsker man at anvende modkonto fra lands- eller kredsniveau.

  • Hvis man er i opgørelsesperioden 2005: Man skal indtaste gyldighed til = 30.12.06. Når man semere vælger en periode som slutter 31.12.06, vil man se, at det nu er ovenliggende niveau, der gælder.
  • Hvis man er i opgørelsesperiode 2006: Slet de felter, som er udfyldt på ejenomsniveau (brug [Delete] i de "grønne" felter. Når alle felter er slettet, vil man kunne se, at det nu er ovenliggende niveau, der gælder.

  Slet en rettelse

  Hvis en rettelse slet ikke skal være der, kan man fjerne den med slet [Ctrl + Delete]. Slet bør kun anvendes i to situationer:

  • Man har lige lavet en forkert kontering, som skal fjernes igen.
  • Konteringen gælder først fra den aktuelle opgørelse (det kan ses af at gyldighed fra = ultimo i opgørelsesperioden), og den skal slettes med virkning fra denne og kommende perioder. 

  Praktisk brug af kontering af prisgrupper 

  Gå til konto 
  Man finder konteringen på en given konto ved at bruge "Gå til konto" i valglinien [Alt + Å]. Feltet kan udfyldes med grundkonto eller 6-cifret konto.

  Vis mulige formler
  Man får en oversigt over hvilke formler, der kan anvendes på en given konto, ved at bruge [F4]

  Udfyld prisgruppe
  Nogle formler kan kun gennemføre beregning, hvis der også er knyttet en prisgruppe til. Brug [F4] for at få vist vejledning, eller se i vejledningen til det konkrete opgørelsesbillede.

  Udfyldelse af øvrige kolonner
  Udfyldelsen af kolonnerne afhænger af hvilken formel, der er valgt. Der er en overskrift over hver kolonne, som meget kort fortæller hvad der skal skrives. "Ej i brug" betyder at kolonnen ikke skal udfyldes. Vær opmærksom på at det somme tider er nødvendigt at opfriske overskriften [Alt + V + O].

  Hvis overskriften ikke er tilstrækkelig vejledning

  • Stå i den kolonne, der er tvivl om og brug [F4]
  • Stå i opgørelsesbilledet og brug F1, og derefter linket til vejledning for det aktuelle billede.

  Hvad indeholder kolonnerne i dialogen?
  Det er indholdet i dialogen ”Kontering af prisgrupper”, der styrer den automatiske beregning for de enkelte opgørelsesbilleder.

  De felter, som man kan taste i, indeholder:

  Kolonne Indhold
  Vis Ja betyder at kontoen altid bliver vist – også selv om der ikke er posteringer på den.
  A/P Angiver hvilken formel, der er aktiv.
  Beregn Konto Den konto, som den automatiske beregning udføres for.
  Kontotekst Viser den kontotekst der er på den aktuelle ejendom.
  Formel Nr. Peger på en bestemt beregning.
  Prisgruppe Nr. Peger på en prisgruppe, som indeholder oplysninger til beregningen.
  R Kode for om der skal beregnes F (skat og drift), S (skat) eller D (kun drift)
  Konto 1 og 2 Angiver typisk modkonto skat og drift ved beregning af efterposteringer
  Grundlag 1 Anvendes typisk til at angive et kontointerval, der er grundlag for en beregning.
  Grundlag 2 Anvendes typisk til forskellige pegepinde på posteringer eller supplerende oplysninger.
  Gyldighedsdato fra og til

  Konteringen gælder for opgørelser, hvis ultimodato falder på eller imellem de to datoer.

  Dato fra udfyldes altid af Ø90 ud fra den opgørelsesperiode man arbejder med.

  Ofte stillede spørgsmål 

  Hvordan finder man den rigtige formel?
  Der er forskellige steder, hvor man kan finde vejledning om formler:

  • Stå i feltet formel og brug [F4]
  • Stå i opgørelsesbilledet og brug F1, og derefter linket til vejledning for det aktuelle billede.

  Hvordan skal kolonnerne udfyldes?
  Der er forskellige steder, hvor man kan finde vejledning om udfyldelse af kontering:

  • Stå på den kontering, der skal udfyldes og tryk på knappen Overskrifter [Alt + V + O], så vil kolonneoverskrifterne give vejledning. "Ej i brug" betyder at kolonnen ikke skal udfyldes.
  • Stå i den kolonne, der er tvivl om og brug [F4]  "Vis muligheder".
  • Stå i opgørelsesbilledet og brug F1, og derefter linket til vejledning for det aktuelle billede.

  Er denne vejledning nyttig?