SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Økonomistyring - Produktbeskrivelse - Budgetopfølgning og forventet resultat

  "Budgetopfølgning sikrer, at du er på rette vej eller gør dig opmærksom på områder, du måske skal justere. Forventet resultat giver dig et revurderet bud på årets resultat, når du ønsker det."

  Budgetopfølgning sikrer, at du er på rette vej eller gør dig opmærksom på områder, du måske skal justere.
  Forventet resultat giver dig et revurderet bud på årets resultat, når du ønsker det.

  Opstillingen er den samme som du vælger for budgettet og for den periode du ønsker (månedsbasis).
  Du kan på et hvert tidspunkt vælge mellem to metoder at følge op på budgettet: på resultat eller likviditet.

  Figur: Du kan vælge at analysere budgetopfølgningen på skærm – eller på udskrifter, som viser det samme.

  Eksempler:
  Det opnåede resultat for de første 9 måneder gøres op og sammenlignes med budgettet. For de sidste 3 måneder anvendes tal fra budgettet til at give et bud på årets samlede forventede resultat.

  Opfølgning på Resultat

  Bemærkningsafsnit (Tekstafsnit):  Vurdering, Kommentarer fra rådgiver, Strategi og fokusområder, Risikostyring, erklæring mv.

  Årsbudget opfølgning: Resultat, inv.Finansiering, og balance
  Detailopfølgning (kontrolniveau): Der er valgt at kun afvigelser større end 10.000 kr. skal vises i opfølgningen.

  1. 3 a Resultatopfølgning.pdf
   Detailniveau er valgt til kun at vise: Kvantum, pris og beløb. (Udskriften kan yderligere opdeles i ekstern omsætning, intern omsætning og efterposteringer)
  2. 3 b Resultatopfølgning og forventet resultat.pdf
   Detaljeniveau er valgt til at vise: kvantum, pris, beløb opdelt på ekstern omsætning, Intern omsætning og efterposteringer 

  Opfølgning på likviditet (Kasseomsætning)

  Udskrifterne er de samme som nævnt under resultat opfølgning, blot er alle andre posteringer end ind- og udbetalinger frasorteret. Udskrifterne er påsat overskriften ”Likviditetsopfølgning” for at tydeliggøre dette.

  Udskriften bruges når du ikke har behov for resultatopfølgning, og kun ønsker at følge op på likviditeten.

       c.   3 c Likviditetsopfølgning.pdf
       d.   3 d Likviditetsopfølgning og forventet likviditet.pdf 

  Er denne vejledning nyttig?