SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Opgavevalg - Opgørelse – Betydning af flueben i Årsrapport

  Hvad betyder flueben i opgavevalg i Ø90 under opgørelse og under overskriften "Årsrapport"?

   

  Kortperiodisk

  Kortperiodisk vælges direkte i opgavevalg, når opgaven oprettes på en periode mindre end 12 mdr. Når man tilvælger kortperiodisk, vil kontrolniveauet under opgørelsen blive væsentligt nedsat. Der skal derfor ikke vælges kortperiodisk, hvis det er opstartsåret, omlægningsåret eller ophørsåret, for da er det et ”rigtigt” regnskab, hvor kontrolniveauet ikke må sænkes. Oplysningen under opgavestyring i billede Stamdata har ingen teknisk sammenhæng til oplysningen i opgavevalg, men i billede stamdata kan man under driftsopgaver registrere, at kunden normalt også ønsker et kortperiodisk regnskab, dvs. udover årsrapporten på 12 mdr.

  Hierarki af opgaver og kontroller, når regnskabet ikke er kortperiodisk

  Rækkefølgen af oplysningerne efter kortperiodisk er dels placeret ud fra omfanget af tilvalg, man har i det interne regnskab, og dels ud fra hvilket niveau af kvalitetssikring, der er nødvendigt for at kunne overføre til ØDB og DST. Valget foretages i billede Stamdata under Opgavestyring. Ved ændringer skal man vælge ”Ret opgave” i dialogen i billede opgavevalg. Tilvalget af opgaver har også betydning for, hvilke supplerende oplysninger, der vises i opgørelsesbillederne.

  Ingen flueben ovenfor overhovedet

  Hvis der ikke er flueben i ”Uden ekstra indberetning”, kan I ikke udskrive det interne regnskab. Det betyder ”Kun ekstern Årsrapport”. Forudsætningen for, at I får det laveste kontrolniveau til den eksterne årsrapport er, at der slet ingen flueben er ovenfor.

  Uden ekstra indberetning

  Når der kun er flueben i ”Uden ekstra indberetning”, svarer det til at man laver et internt regnskab med sammendrag og specifikationer, men uden at produktionsgrundlaget og andre analyser er aktive i det interne regnskab. Kontrolniveauet stiger her ikke, fordi der på dette niveau laves fælles opgørelse for både årsrapporten og det interne regnskab, men kun på et sammendrags niveau med tilhørende noter og specifikationer.

  Produktionsgrundlag

  Når produktionsgrundlaget er aktivt i regnskabet, skal der også være flueben her. Det betyder at kontrollerne bliver gennemført vedr. arealer, udbytter, antal årsdyr, producerede dyr samt diverse andre produktionsoplysninger. De supplerende oplysninger til produktionsgrundlaget bliver også først vist i opgørelsesbillederne, når der er flueben i produktionsgrundlag.

  Med ekstra indberetning

  ”Med ekstra indberetning” skal være tilvalgt, hvis I vil have vist supplerende oplysninger i opgørelsesbillederne, som ikke kan udskrives i produktionsgrundlaget. Det gælder f.eks. supplerende oplysninger til finansanalyserne, men også til andre analyser, hvor der kan vises flere supplerende oplysninger end dem der fremgår af produktionsgrundlaget. Da disse oplysninger er af mere frivillig karakter eller analyserne, hvor de indgår i, er sjældnere valgt til i regnskaberne, gennemføres der ikke flere kontroller når der er flueben i ”Med ekstra indberetning”. På statussedlen vil landmanden f.eks. heller ikke blive spurgt om disse ekstra oplysninger, hvis I ikke har flueben i ”Med ekstra indberetning”.

  P-regnskab

  Denne opgave vælges til, hvis I har analysen Produktionsgrensopgørelse valgt til i det interne regnskab. Flueben her aktiverer yderligere kontroller på P-grene, og der vises også de supplerende oplysninger i opgørelsesbillederne, som kun findes i produktionsgrensopgørelsen. I behøver ikke at have flueben her for at lave en driftsgrensanalyse, men kvaliteten i driftsgrensanalyserne bliver selvfølgelig mærkbart bedre, hvis I har et godt posteringsgrundlag på P-grene. Dvs. med færre tilbageløb til selve opgørelsen under den supplerende opgørelse. Men tanken i driftsgrensopgørelserne er omvendt at der skal sparres tid på fordelingerne på posteringsniveau på P-grene, og så skal man undlade at have flueben her.

  Kvalitetssikring af data (til databaser)

  ØDB + Benchmarking DGA

  Denne opgave vælges til, hvis det interne regnskab med eller uden driftsgrensanalyse (DGA), skal overføres til økonomidatabasen (ØDB). Kontroller til produktionsgrundlaget gennemføres også her, selvom I ikke har flueben i produktionsgrundlag. Men derudover vises og gennemføres der en række kontroller af yderligere supplerende oplysninger, som er nødvendige for at regnskabet kan overføres til ØDB eller af hensyn til driftsgrensanalyser DGA. ØDB anvendes også til diverse erhvervsanalyser, som kræver supplerende oplysninger, der ikke vedrører Benchmarking DGA. Der kan ikke overføres regnskaber til ØDB, hvis der ikke er et flueben her, men derudover skal der også være en tilladelse i tilladelsessystemet.

  ØDB produktionsgrensopgørelse

  Anvendes pt. Ikke til benchmarking i ØDB, da opstillingen af P-regnskab ikke svarer til den i driftsgrensanalyserne. Oplysningerne til P-grens opgørelsen overføres dog til ØDB, hvis der er flueben i denne opgave eller i ”ØDB + Benchmarking DGA”. Men oplysningerne anvendes kun i ØDB til eventuelle ad hoc statistikformål på P-grene, hvis I har sat et flueben her. Omvendt må I ikke have flueben her, hvis I rent faktisk ikke udskriver selve produktionsgrensopgørelsen til kunden, men kun har flueben i ”P-regnskab”, for at få kontrollerne på P-grene med i opgørelsesbillederne, dvs. for at forbedre kvaliteten i posteringsgrundlaget til driftsgrensopgørelserne. Kontrolniveauet under ”ØDB produktionsgrensopgørelse” er stort set det samme, som hvis man har flueben i ”P-regnskab”.

  Regnskabet overføres til DST

  Hvis regnskabet skal overføres til Danmarks Statistik (DST), skal der være flueben her. Der overføres ikke data til DST, der vedrører P-grene/driftsgrene. Så når man ser bort fra P-grene/driftsgrene, er dette det højeste kontrolniveau og visningsniveau for supplerende oplysninger i hierarkiet. Basis er her at produktionsgrundlaget er valgt til i det interne regnskab og at ca. 80-90 % af oplysningerne til ØDB også er indberettet. Dertil kommer yderligere supplerende oplysninger, som kun skal indberettes til DST.

  Er denne vejledning nyttig?