SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Prisgrupper

  "Prisgrupper" er en dialog, der er med til at styre beregning i opgørelsesbillederne. Prisgrupper indeholder oplysninger om priser, afskrivningsprocenter mv. Beskrivelsen dækker kun anvendelse på ejendomsniveau."

  "Prisgrupper" er en dialog, der er med til at styre beregning i opgørelsesbillederne. Prisgrupper indeholder oplysninger om priser, afskrivningsprocenter mv.
  Beskrivelsen dækker kun anvendelse på ejendomsniveau.

  For beskrivelse af beregningerne henvises til de opgørelsesbilleder, hvor de anvendes. 

  Vælg periode og åbn dialog

  Dialogen kan vælges på flere måder:

  • Med genvejstast: [Ctrl + P]
  • Via menuen: Funktioner > Grundlag > Prisgrupper [Alt + F + D + P]

  Periode

  Fælles for alle opgaver i dialogen er, at man skal være opmærksom på, at perioden er rigtig, før man foretager sig noget andet i dialogen. Hvis dialogen bruges i forbindelse med en opgørelse, vil perioden automatisk være rigtig.

  Hvilke opgørelser gælder en prisgruppe for?

  De prisgrupper, man kan se i dialogen, gælder alle sammen for den aktuelle opgørelsesperiode. I gyldighedsdato kan man se, om de kun gælder for den aktuelle periode (det almindelige) eller også for efterfølgende perioder (almindeligt på visse prisgrupper). En prisgruppe med gyldighedsdato udfyldt gælder kun for opgørelser, hvor ultimo ligger på eller imellem gyldighedsdatoerne på kontering.

  Eksempler:

  • En prisgruppe med gyldighed 31.12.05 til 31.12.05 gælder for opgørelser der slutter netop 31.12.05.
  • En prisgruppe med gyldighed 31.12.04 til 30.12.05 gælder for opgørelser, der slutter 31.12.04, 30.12.05 eller imellem disse datoer.
  • En prisgruppe med gyldighed 31.12.06 til (blank) gælder for alle opgørelser, der slutter 31.12.06 eller senere.        

  Skal man selv skrive gyldighedsperiode?

  På ejendomsniveau skal man ikke selv indtaste datoer, de bliver sat automatisk af Ø90.

  Hvilke opgørelser kommer en rettelse til at gælde for?

  Når man foretager rettelser, vil rettelsen få gyldighed fra ultimo i den aktuelle periode. Den aktuelle periode kan man altid se i titellinjen i det bagvedliggende billede.

  Som hovedregel gælder rettelser kun for den aktuelle periode.

  Der er disse undtagelser, hvor rettelser også gælder for fremtidige perioder:

  Prisgruppe Anvendes i Oplysninger i prisgruppen
       
  100.000 til 109.999 Ejendomsværdi

  Ejerprocent

  BBR nummer

  185.000 til 185.999 Immaterielle aktiver Pris
  200.000 til 299.999 Værdipapirer mv. Kurs eller pris
  830.000 til 830.999 Blandet benyttede driftsmidler

  Erhvervsandel skat

  Erhvervsandel drift

  900.000 til 959.999 Afskrivninger oversigt skat

  Afskrivningsprocent

  Ja/nej til genvundne afskrivninger

  960.000 til 999.999 Afskrivninger oversigt drift

  Afskrivningsprocent

  Pristalsreguleringsprocent

  For værdipapirer og immaterielle aktiver er undtagelsen indført for at kunne lave kortperiodiske opgørelser uden at indtaste alle kurser. For de øvrige er undtagelsen udtryk for, at det er en type oplysninger, der typisk skal gælde fremad.

  For de prisgrupper, der også gælder for fremtidige perioder, er der er to undtagelser fra dette. Den ene er, hvis den pågældende prisgruppe har en slutdato på lands- eller kredsniveau. I så fald får rettelsen den samme slutdato. Den anden er, hvis man retter i en gammel periode. Så vil rettelsen aldrig komme til at overskrive de rettelser, som findes for de følgende perioder på ejendomsniveau, men vil stoppe dagen før de begynder.

  Eksempler:

  • Man er ved at lave opgørelse for kalenderåret 2005. Afhængig af prisgruppe, vil der være to almindelige situationer:
   • Afskrivningsprocenter mv. vil typisk gælde fra 31.12.05 til blank, og dermed gælde for alle opgørelser der slutter 31.12.05 eller senere.
   • Priser på besætning mv. vil typisk gælde fra 31.12.05 til 31.12.05, og dermed kun for den aktuelle opgørelsesperiode.
  • Man er ved at rette i en gammel opgørelse for 2004. Der er tale om en prisgruppe, der normalt også gælder for fremtidige perioder. I 2006 har man allerede lavet en rettelse på den prisgruppe, det drejer sig om, som gælder fra 31.12.06 og fremad. Rettelsen vil få gyldighed 31.12.04 til 30.12.06.

  Fejlmulighed!

  Hvis man retter i en gammel opgørelse, og der ikke findes en senere rettelse på ejendommen, så vil rettelsen komme til at gælde både for den periode, man vil rette og de efterfølgende. Det kan forhindres ved selv at angive en slutdato.

  Arbejdsopgaver i dialogen 

  Ret en prisgruppe

  Indholdet i en prisgruppe, kan altid ændres. Det gøres ved at skrive oveni. Ø90 vil automatisk sætte gyldighedsdatoerne, så rettelsen ikke kommer til at gælde gamle perioder.

  Hvis man retter i en gammel periode, og rettelsen kun skal gælde netop for den gamle, skal man selv indtaste gyldighed til = ultimo i opgørelsesperioden.

  Stop en rettelse
  Hvis en rettelse ikke længere skal gælde, men man ønsker at bruge ovenliggende niveau, skal man enten slette ejendomsoplysningerne eller indtaste gyldighed til = ultimo i den sidste opgørelsesperiode som rettelsen skal gælde for. 

  Eksempel:

  Der er rettet i en pris med virkning for kalenderår 2004 og senere (gyldighed = 31.12.04 til (blank)). Fra og med kalenderåret 2006 ønsker man at anvende pris fra lands- eller kredsniveau.

  • Hvis man er i opgørelsesperioden 2005: Indtast gyldighed til = 30.12.06. Når man efterfølgende vælger en periode, som slutter 31.12.06, vil man se, at det nu er ovenliggende niveau, der gælder.
  • Hvis man er i opgørelsesperiode 2006: Slet de felter, som er udfyldt på ejenomsniveau (brug [Delete] i de "grønne" felter. Når alle felter er slettet, vil man kunne se, at det nu er ovenliggende niveau, der gælder.

  Slet en rettelse

  Hvis en rettelse slet ikke skal være der, kan man fjerne den med slet [Ctrl + Delete]. Slet bør kun anvendes i to situationer:

  • Man har lige lavet en forkert indtastning, som skal fjernes igen.
  • Prisgruppen gælder først fra den aktuelle opgørelse (det kan ses af at gyldighed fra = ultimo i opgørelsesperioden) og den skal slettes med virkning fra denne og kommende perioder.

  Praktisk brug af dialogen

  Gå til prisgruppenummer

  Man finder en given prisgruppe ved at bruge "Gå til prisgruppenummer" i valglinjen [Alt + Å]. Feltet skal udfyldes med 6 cifre.

  Udfyldelse af kolonnerne

  Udfyldelsen af kolonnerne afhænger af hvilken prisgruppe, der er tale om. Der er en overskrift over hver kolonne, som meget kort fortæller hvad der skal skrives. "Ej i brug" betyder at kolonnen ikke skal udfyldes. Vær opmærksom på at det somme tider er nødvendigt at opfriske overskriften [Alt + V + O]. 

  Hvis overskriften ikke er tilstrækkelig vejledning

  • Slå op i dialogen formler og find den formel frem, som prisgruppen bliver brugt sammen med.
  • Stå i opgørelsesbilledet og brug F1 og derefter linket til vejledning for det aktuelle billede.

  Hvad indeholder kolonnerne i dialogen?

  Det er indholdet i dialogen ”Prisgrupper”, der leverer priser, procenter mv. til den automatiske beregning for de enkelte opgørelsesbilleder.

  De felter, som man kan taste i indeholder:

  Kolonne Indhold
  A/P Skal være A, på prisgrupper der tages i brug.
  Prisgruppe tekst. Teksten kan rettes, og nogle steder forbedrer det overblikket i "Kontering af prisgrupper", hvis teksten er sigende.
  Talværdi 1 til 4 Forskellige priser eller procentsatser jf. overskrift til kolonnen
  Antal enheder Bruges typisk sammen med talværdi 1 til 4, så "1" betyder at talværdien indeholder en enhedspris mens "100" betyder at talværdien indeholder pris pr. 100 eller en procentsats.
  J/N ja/nej kode
  Talkode 1 til 3 Forskellige oplysninger til beregningen
  Gyldighedsperiode

  Oplysningerne i prisgruppen gælder for opgørelser, hvis ultimodato falder på eller imellem de to datoer.

  Dato fra udfyldes altid af Ø90 ud fra den opgørelsesperiode man arbejder med.

  Ofte stillede spørgsmål 

  Hvordan skal kolonnerne udfyldes?

  Der er forskellige steder, hvor man kan finde vejledning om udfyldelse af prisgruppe:

  • Stå på den prisgruppe der skal udfyldes og tryk på knappen Overskrifter [Alt + V + O], så vil kolonneoverskrifterne give vejledning. "Ej i brug" betyder, at kolonnen ikke skal udfyldes
  • Slå op i dialogen "Formler"
  • Stå i opgørelsesbilledet og brug F1, og derefter linket til vejledning for det aktuelle billede

  Er denne vejledning nyttig?