SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Skat – Sælgerpantebreve med genanbragt avance

  Ved salg af erhvervsejendomme efter 1/1 20, kan beskatningen udskydes for en del af ejendomsavancen. Se her hvordan det skal konteres.

  Sælgerpantebrev med genanbragt avance

  Her er en samlet oversigt over behandlingen af sælgerpantebreve med genanbragt avance, selv om kontonumrene behandles i forskellige billeder.
  For at få en skattefaglig forklaring, se for eksempel skatteafdelingens ”NOTAT om de nye regler i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 D SÆLGERPANTEBREVSMODELLEN”.

  Køber

  Grundkontering

  2349 80-84 Sælgerpantebreve m. genanbragt avance depot
  2349 85-89 Sælgerpantebreve m. genanbr. avance ej depot
  Kontiene behandles i billedet prioritetsgæld.

  Kontroller

  190.090

  Der er sælgerpantebrev med genanbragt avance primo eller ultimo. Husk at følge den aftalte afdragsprofil.

  Sælger

  Grundkontering

  2138 90 Sælgerpantebreve m. genanbragt avance depot
  2139 90 Sælgerpantebrev m. genanbragt avance ej depot
  2781 00 Genanbragt ejendomsavance sælgerpantebrev
  Kontiene behandles i billederne Pantebreve (aktiver) og Henlæggelser

  Hvis det er ægtefællen, der sælger en erhvervsejendom, skal man selv oprette konti med personkode 3.

  Beregning

  Man kan få Ø90 til at beregne årets avance (ændring i genanbragt avance), når beskatningen skal ske i takt med afdragene på sælgerpantebrevet.  Her bliver beløbet til beskatning beregnet ud fra kvantum på konto 2138 90.

  Beregningen på landsniveau er aktiv med formel 850, som skal bruges det første år. Beregningen med formel 152 er passiv på landsniveau, og den må først aktiveres i år 1, hvor der både findes en primo og ultimo. Husk at rette kontonumre, så det svarer til dem der faktisk er anvendt på ejendommen. 

  Kontroller i billede Pantebreve (aktiver)

  183.150

  Der er sælgerpantebrev med genanbragt avance ultimo. 
   Kontroller at betingelserne for udskudt beskatning stadig er opfyldt.

  Kontroller i billede Henlæggelser

  194.090

  Pct.del af primo, som er genanbragt i år (årets ændring) svarer ikke til pct.del
   af primo sælgerpantebreve (kvt.1), der er afdraget i år. Kontroller rigtigheden.

  194.091

  Der er sælgerpantebrev med genanbragt avance ultimo, men ingen genanbragt avance på kontp 2781.

  194.092

  Der er genanbragt avance sælgerpantebrev ultimo, men intet sælgerpantebrev med genanbragt avance.

  Kontrol 194.090 gennemføres for summen af alle sælgerpantebreve med genanbragt avance (2138, 2139 sp. 90-99), fordi Ø90 ikke kan afgøre hvilke konti, der hører sammen. Den kan slå ud uden grund hvis:

  • Der er flere sælgerpantebreve med genanbragt avance.
  • Der er afrundingsfejl.

  Udfald ved afrundingsfejl kan rettes på kredsniveau, ved at rette GR1 på kontrollen. På landsniveau er valgt 10 kr. som tilladt afvigelse på afdraget.

  Er denne vejledning nyttig?