SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Skattebilag - Materielle aktiver, hvis du bruger skattebilag

  Balanceposter mv.

  Indhold

  Værdien af materielle aktiver i afskrivningsmodul indgår i skatteafstemningen og skal derfor betragtes som balanceposter. Det vil sige, at alle køb og salg skal konteres til afskrivningsmodulet, hvis du bruger skattebilag. Det gælder også aktiver, der ikke er afskrivningsberettigede, som for eksempel jord, grunde, beboelse og udlejningsejendomme.

  Køb

  Hvis du følger Best practice vil skattebilaget stemme, men der bliver vist nogle poster på kapitalkontoen, som gør det lidt sværere at overskue.

  Som alternativ kan du følge samme fremgangsmåde, som bruges til anlægskartotek i årsrapporten og flytte direkte fra investeringen til afskrivningsmodulet, så der ikke kommer nogle posteringer på kapitalkonto.

  Eksempel
  En driftsbygning købes for 900.000 kr.

  Traditionel kontering er:

   

  S/D/F

  Beløb

  Konto

   

  Kasseregistrering investering

  F

  900.000,00

  81xx xx

   

  F

  -900.000,00

  7501 40

   

  Bygningen tages op til afskrivning skat

  S

  -900.000,00

  9114 xx

   

  S

  900.000,00

  7929 20

   

  Bygningen tages op i anlægskartotek

  D

  -900.000,00

  9718 xx

   

  D

  900.000,00

  7501 40

   

  I den skattemæssige kontering ændres modkonto til 7501 40:

   

  S/D/F

  Beløb

  Konto

   

  Bygningen tages op til afskrivning skat

  S

  -900.000,00

  9114 xx

   

  S

  900.000,00

  7501 40

  Salg

  Den skattemæssige værdi i afskrivningsmodulet skal nulstilles ved salg. Den forskel, der er, på restværdi i afskrivningsmodul og salgspris, afstemmes over konto 7501 xx. 

  Eksempel:
  En driftsbygning sælges for 780.000 den 30. november 2015.

  Den har anskaffelsessum 800.000 og opsummeret afskrivning 34.000. Det vil sige en skattemæssig værdi på 766.000 kr., som skal fjernes fra afskrivningsmodul.

  Kontering af selve salget:

   

  Kvt.1

  Beløb

  Konto

   

  Salgsdato

  301115,0

   

  9x03 

   

  Salgspris

   

  + 780.000

  9x14

     

  - 780.000

  81xx

   

  Afstemning af afskrivningsobjekt

   

  - 14.000

  9x14

     

  + 14.000

  7501

         

  Hertil kommer den sædvanlige kontering af genvundne afskrivninger mv.

  I dette eksempel svarer de 14.000 kr. nøjagtig til de genvundne afskrivninger, og du kan vælge at bruge 5045 ”Genvundne afskrivninger” som modkonto i stedet for 7501.

  Fordel

  I skattebilag får du­ slet ingen poster på kapitalkonto vedrørende salget.

  Ulempe

  I skatteregnskab vil de 14.000 komme til at stå som ”Værdiændring fast ejendom” i stedet for ”Indkomstregulering”.

  Hvis du skifter fra bilag til regnskab skal du derfor rette konteringen!

  Er denne vejledning nyttig?