SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Færdiggørelse - Udskrifter-oversigt

  Fra Udskrifter-oversigt kan man åbne alle de udskrifter, der er bestilt på ejendommen.

  Ø90 – Udskrifter - Oversigt

  Dialogen "Udskrifter-oversigt" anvendes til opbevaring af udskrifter.

  Dialogen ”Udskrifter-oversigt” anvendes til opbevaring af udskrifter. 

  InterCount-brugere har kun adgang til et begrænset antal udskrifter, som er afhængig af brugertypen (adgangsbetingelser).

  Udskrifter-oversigt generelt

  Dialogen ”Udskrifter oversigt” åbnes automatisk når du vælger billedet ”Vis udskrift” og kan desuden åbnes fra bestillingsbilledet ved at trykke [Ctrl + O].

  Oversigten indeholder alle ejendomsudskrifter, der er bestilt i billedet ”Bestilling” og i dialogen ”Bestilling Online”. 

  InterCount-brugere har kun adgang til de udskrifter, de selv har bestilt, samt udskrifter markeret med Online-kode. Medarbejdere hos de lokale rådgivningsvirksomheder kan se alle udskrifter.

  Når du anvender funktionen ”Vis udskrift” lukkes dialogen ”Udskrifter oversigt”, og udskriften vises.

  • Pdf-filer bliver vist i den PDF-viewer, der er installeret på din pc
  • Dlf-filer bliver vist indlejret i Ø90

  Når du anvender trykknappen [OK], så lukkes ”Udskrifter – oversigt” dialogen.

  Dialogen består af følgende ruder/linjer:

  • Menulinje med generelle menupunkter
  • Værktøjslinje (kan slås fra)
  • Rude hvor de dannede udskrifter vises
  • Meddelelseslinje til advarsler og fejlmeddelelser

  I dialogen har du overordnet mulighed for følgende:

  • Vis udskrift [Ctrl + U]
  • Udskrive PDF 
  • Sende PDF-print til arkiv [Ctrl + D]
  • Opfrisk billede [F11]
  • Ændre dato for sletning af udskrift (ikke InterCount-brugere)
  • Lukke dialogen [OK]

   


  Højre museklik bringer menupunkter frem til håndtering af udskrifter:

  • Slet linje
  • Fortryd
  • Vis udskrift
  • Udskriv PDF
  • PDF til arkiv
  • Opfrisk billede


  I kan vise en valgt udskrift på følgende måde:

  • Markere den linje, hvor udskriften vises.
  • Aktivere funktionen ”Vis udskrift” [Ctrl + U]

  Udskriv udskrift 

  For at kunne udskrive en udskrift fra dialogen ”Udskrifter-oversigt” skal du trykke på knappen ”Udskriv PDF” [Ctrl + P]. Udskrivningen kan også foretages i din PDF viewer med funktionen ”Udskriv” [Ctrl + P].

  Når du taster [Enter]/[OK] lukkes dialogen ”Udskrifter-oversigt”, og du kommer tilbage til billedet Bestilling.

  Send PDF til mail eller arkiv 

  I stedet for at udskrive en PDF, kan du få den sendt til din egen mail-adresse som vedhæftet fil. Mail-adressen er registreret sammen med din legalisering og dit logon til Ø90. Arkivadressen står under stamdata og vil være et arkiv i KONTORLØSNING.

  Det kan tage op til et par minutter, før mailen med PDF-printet dukker op i din indbakke.

  Opfrisk billede

  Når du bestiller en udskrift i billedet Bestilling, og Ø90 åbner dialogen ”Udskrifter-oversigt”, er det ikke sikkert, at udskriften er dannet (bliver vist). Du har nu mulighed for at aktivere funktionen ”Opfrisk billede” [F11], som opdaterer dialogen med de sidste dannede udskrifter. Anvender du [Enter], lukkes dialogen.

  Slettedato (Kan ikke rettes af InterCount-brugere)

  Når en udskrift dannes, lagres den normalt i en måned. Du har mulighed for at ændre slettedatoen. 

  Er denne vejledning nyttig?