SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Udskrifter – Tekster og sumlinjer

  Dialogen ”Tekster og sumlinier” anvendes ifm. at tilpasse udskriften til landmandens behov.

  Dialogen ”Tekster og sumlinier” anvendes ifm. at tilpasse udskriften til landmandens behov, hvad angår tekster på sammendragsliner, og specifikation af sammendraget (summering af sammendragslinier). Dialogen er på ejendomsniveau tilknyttet billedet ”Bestilling” og dialogen ”Afsnit og noter”. Kredsniveauet kan findes i menuen Færdiggørelse.

  I dialogen har I overordnet mulighed for følgende:

  • Ændre Tekster på sammendragslinjer og betegnelse på noter pr. bestillingsnummer
  • Ændre graden af summering af sammendragslinjer og noter pr. bestillingsnummer
  • Søge på notenummer
  • Vælge et andet bestillingsnummer og udgave (for valg af tekster) (valglinje)
  • Lukke dialogen med trykknapperne [OK] og [Annullere]

  Når I åbner dialogen ”Tekster og sumlinier” [Ctrl + T] fra billedet ”Bestilling”, overføres det bestillingsnummer, I har peget på til dialogen, med den valgte udgave (er udgaven ikke indberettet, vises udgave A). Bestillingsnummer og udgave vises i Valglinien.

  Dialogen viser summeringerne for alle udgaver, og teksten for den valgte udgave. I kan bladre ved hjælp af tasterne [PgUp] og [PgDn]. I kan også anvende Pile-tasterne til at flytte fokus til en anden linie.

  Lukke dialogen
  Trykknappen [OK] (tast [F6] nogle gange + [Enter]) lukker dialogen, og opdaterer dialogen med de ændringer, der endnu ikke er opdateret (fx slet i et felt). 

  Trykknappen [Annullerer], [Alt + U] lukker dialogen, og opdaterer ikke dialogen, med de ændringer der endnu ikke er opdateret (fx slet i et felt).  

  Tilret tekster 
  Alle tekster i billedet kan rettes ved, at man skriver de ønskede tekster oveni. Ændringer kan fjernes igen ved, at man sletter tekstfeltet.

  Hvis en tekst skal rettes generelt, er det nok at gøre det i udgave A. Det vil være tilfældet med de fleste tekstlinjer/sammendragslinjer.

  Hvis I har brug for forskellig tekst i forskellige udgaver, skal I rette teksten i de forskellige udgaver.
  Husk at skifte udgave og tast [Enter], hver gang I ændrer udgave. Ændr derefter teksten.

  Bemærk, at teksterne til udskriften også kan rettes direkte i DLF-udskriften. Rettelser til DLF er altid til udgave A, så det gælder for alle udgaver. 

  Tilret summering 
  De linjer, der kan summeres, står samlet i grupper, med en blank linje imellem. Hvis man skriver J (ja) på nogle af detaillinjerne, bliver de lagt sammen og vist i den sidste linje i gruppen. Sumlinjen er markeret med "Sumlinje" i kolonnen "Anvendes til".

  Summering rettes ved at skrive oveni.

  • Hvis en linje skal indgå i en sum, skal man skrive J (ja) i de udgaver, det skal gælde for.
  • Hvis en linje skal tages ud af en sum, skal man skrive N (nej) i de udgaver, det skal gælde for.
  • Hvis man ønsker at slette den ændring, man har foretaget, og vende tilbage til kreds- eller landsniveau, skal man blanke feltet [Delete].

  I de linjer, der ikke kan summeres, er felterne låste, og der står "Tekst" i kolonnen ”Anvendes til”.

  Summeringen gælder både den aktuelle linje og normalt de tilhørende noter.

  I de noter, der er opstået ved summering af flere mindre, kan I bestemme, hvor mange detaljer, der skal vises. Hvis man blot lægger sammen, bliver rækken af sammenlagte noter vist under hinanden i specifikationsafsnittet med en samlet sum til sidst. Hvis man synes, at denne specifikation er overflødig, men alligevel gerne vil vise flere detaljer end der fremgår af indkomsten (sammendraget), kan man nøjes med at vise “resultatet” af hver linje (i specifikationsafsnittet), der er summeret. Det sker, hvis noten er passiv i dialogen "Afsnit og noter".

  Enkelte steder virker summeringen kun for linjen - det gælder f.eks. for note 10-10 ”Markbrugsindtægter” i Driftsregnskabet. Her er alle linjerne nemlig i forvejen samlet i én stor note for at undgå for mange noter med et enkelt eller få kontonumre. Man kan se på notenummeret, at alle linjer specificeres samlet (de har samme notenummer).

  Vælg bestillingsnummer og udgave 
  Ønsker I at ændre valget af bestillingsnummer og udgave, kan I gøre dette i valglinjen. I kan også vælge at lukke dialogen [OK] og pege på et andet bestillingsnummer/en anden udgave i billedet ”Bestilling” og derefter åbne dialogen ”Tekster og sumlinjer” igen.

  For at komme op i Valglinje, kan I anvende [F6] (springer mellem ruder) eller [Alt+ D] (bestillingsnummer), [Alt + G] (udgave) eller [Alt + N] (note). 

  Når I er kommet op i valglinje, indberetter I bestillingsnummer og ønsket udgave og taster [Enter] for at opdatere dialogen. Herefter vises teksterne for det valgte bestillingsnummer og udgave samt summeringerne for alle udgaver.

  Hvis I taster et bestillingsnummer eller udgave, som ikke er oprettet, bliver I aflyst (se fejlmeddelelser).

  Find note 
  Ønsker I at fremsøge en bestemt note/tekstlinie, kan I gøre dette i valglinjen. For at komme op i Valglinje, kan I anvende [F6] (springer mellem ruder) eller taste [Alt+ N]. Ønsker I at finde note 11-01 i 501 Driftsregnskabet, skal I gøre følgende:

  • Tast [Alt+ N]
  • Tast notenummer 11-01
  • Tast [Alt + I] eller aktivere trykknappen ”Find note” med ”mus”.

  Advarsler og meddelelser 
  I forbindelse med dialogen ”Tekster og sumlinjer” kan der komme følgende advarsler og meddelelser:

  • Bestillingsnummer findes ikke
  • Udgave skal være A-J
  • Kode for ”indgår i” skal være J, N eller blank

  Er denne vejledning nyttig?