SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Skat - Kontrol mod oplysninger fra SKAT

  De oplysninger, som modtages fra SKAT indgår i en række kontroller, hvor posteringer og supplerende oplysninger sammenlignes med de modtagne oplysninger. Kontrollen gennemføres i de relevante opgørelsesbilleder.

  De oplysninger, som modtages fra SKAT, indgår i en række kontroller, hvor posteringer og supplerende oplysninger sammenlignes med de modtagne oplysninger. Kontrollen gennemføres i de relevante opgørelsesbilleder.


  1. Styring af kontrolgennemførslen


  For overhovedet at få gennemført kontroller, skal stamdata være i orden i billedet stamdata [Alt] + [M] + [N] + [S].

  I ruden "Opgavestyring" skal der stå ja til at gennemføre kontrol mod oplysninger fra SKAT.

  Kontrol bliver gennemført i billederne, når

  • data er overført fra SKAT
  • opgaven har markering for kontrol (sker automatisk hvis stamdata er i orden, når opgaven oprettes)
  • kontrollerne ikke er passiveret på kredsniveau
  • der beregnes i billedet

  1.1 Årsager til kontrol, når det ikke forventes

  Hvis kontrollerne kommer, selv om I har sagt nej på stamdata, har I sikkert glemt at rette opgaven, så den stemmer overens med stamdata. Vælg opgavevalg og sig ja tak til at rette opgaven.

  1.2 Årsager til manglende kontrol

  Hvis en kontrol mod forventning ikke slår ud, kan det skyldes, at data mangler, at opgaven mangler markering, eller der er passiveret kontroller.

  Data skal være overført
  Der kan kun gennemføres kontrol, efter at der er overført data fra SKAT. Det gælder for kontroller i både billeder og regnskabskørsel. Hvert år udsendes Ø90-nyt om, hvornår du kan begynde at hente oplysninger.

  For at få data overført, skal tilladelsen til R75 Kontroloplysninger  være på plads.

  Opgaven skal være oprettet rigtigt
  Kontrol i opgørelsesbillederne afhænger af at opgaven er oprettet med markering for kontrol. Hvis opgaven er oprettet uden markering for kontrol, kan det rettes på denne måde:

  • Ret i stamdata
  • Vælg billedet opgavevalg
  • Sig ja tak til, at Ø90 retter opgaven, så den bliver i overensstemmelse med stamdata.

  Kredsniveau kan have indflydelse
  Hvis der ikke kommer udfald, selv om man forventer det, kan det skyldes rettelser på kredsniveau, der passiverer en eller flere kontroller, eller som udvider grænsen i forhold til de 200 kr. der er valgt på landsniveau.

   1.3 Kendte problemer i kontrollerne 

  Overblik over hvor fejlen er
  Det kan være svært at få overblik over hvor en fejl er. Forslag til arbejdsgang i billederne:

  • Hvis der ingen udfald er, så kan man regne med, at det er rigtigt
  • I "Obligationer" er kontrollerne fælles med "Pantebreve". Hvis "Pantebreve" er berørt, skal kontrollerne først behandles i dette billede. Det drejer sig om kontrollerne af renteindtægt og kursværdi af obligationer og pantebreve
  • Hvis der er udfald, kræves en manuel kontrol. Afhængig af hvor mange konti der er i brug kan man gennemføre kontrollen ud fra billedets oplysninger eller de detaljerede oplysninger i landmandens skattemappe hos SKAT.

  De konterede beløb kan ses i billedet. Det fremgår af kontroludfaldet, hvilke kontonumre der indgår. Hvis kontrollen vedrører pengeinstitutter: Se nedenfor om fortegnsproblem. 
  Hvis kontrollen bruger kontonumre, der hører til andre billeder, kan resten af kontonumrene ses i ruden med tilknyttede konti.

  Kontroloplysningen kan ses i selve kontroludfaldet. Den kan være en sum af flere oplysninger, som så kan ses i ruden med tilknyttede supplerende oplysninger. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt henvises til landmandens skattemappe hos SKAT.

  2. Anbefalet arbejdsgang

  2.1 Hvis oplysningerne er tilgængelige når man starter

  Oplysningerne kan hentes i Opgavevalg ved at vælge menuen Funktioner > Periodens data mv. > Hent Kontroloplysninger.  Når man efter den 10. marts starter opgørelsen på en ejendom, hvor man ikke manuelt har hentet kontroloplysninger, vil Ø90 spørge, om de skal hentes.

  Genoverfør henter kun ændringer
  Ved genoverførsel af kontroloplysninger er det kun ændrede data, der opdateres. Det betyder, at det kun er de billeder, hvor der er rettelser fra SKAT, der ændres til berørt. I skal dog manuelt hente R75 igen for at få eventuelle ændringer ind i Ø90.

  Hvis oplysningerne er kommet, vil kontrollerne blive gennemført i billederne, efterhånden som man kommer igennem næsterækkefølgen.

  SEGES anbefaler denne arbejdsgang:

  • Behandl de enkelte billeder i næste-rækkefølgen
  • I billedet "Tværgående kontrol": Sig "nej" til at gennemføre kontrollerne (igen) i regnskabskørslen.

  2.2 Hvis oplysningerne bliver tilgængelige efter start af opgørelsen

  SEGES anbefaler denne arbejdsgang:

  • Hent R75 kontroloplysningerne.
  • Vælg det første berørte billede i billedrækkefølgen
  • Behandl de enkelte billeder i næste-rækkefølgen *).
  • I billedet "Tværgående kontrol": Sig "nej" til at gennemføre kontrollerne (igen) i regnskabskørslen.

  *) De billeder, der er blevet berørt af kontroloplysningerne, vil altid beregne de samme posteringer, når I beregner igen. Det kan man se på, at linjerne stadigvæk er tjekkede. Hvis der ikke dukker nye kontroludfald op, når man beregner, kan man derfor tjekke billedet igen uden yderligere gennemgang.

  3. Kriterier for kontrollerne

  For de kontroller, der gennemføres i billeder, gælder generelt:

  • Kontonumre, der anvendes i kontrollen, fremgår af kontrolteksten.
  • Grænser på landsniveau er 200 kr. og 0 % tilladt afvigelse, begge dele kan rettes på kredsniveau. Den tilladte beløbsafvigelse står i GR1 og den tilladte procent i GR2.
  • De oplysninger fra SKAT, som anvendes i kontrollen fremgår af ruden "tilknyttede supplerende oplysninger".
  • På de områder, hvor der forventes overensstemmelse mellem SKAT's oplysninger og den faktiske fordeling på ægtefæller, er kontrollen opdelt på personer.

  4. Oversigt over kontroller

  4.1 Kontroller i billeder med privat indkomst og fradrag

  Løn, pension mv. [Alt] + [M] + [O] + [L] + [L]

  Nr.

  Indhold

  160.750

  SKAT kontroloplysning om bidragspligtig A-indkomst afviger

  mere end forventet fra saldo konto 5100-5125

  160.751

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om bidragspligtig A-indkomst afviger

  mere end forventet fra saldo konto 5100-5125

  160.752

  SKAT kontroloplysning om gratiale afviger

  mere end forventet fra saldo konto 5130-5139

  160.753

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om gratiale afviger

  mere end forventet fra saldo konto 5130-5139

  160.754

  SKAT kontroloplysning om honorar mv. afviger

  mere end forventet fra saldo konto 5130-5139

  160.755

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om honorar mv. afviger

  mere end forventet fra saldo konto 5130-5139

  160.760

  SKAT kontroloplysning om pension, efterløn, dagpenge mv. afviger

  mere end forventet fra saldo konto 5140-5167 og 3850-3859

  160.761

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om pension, efterløn, dagpenge mv. afviger

  mere end forventet fra saldo konto 5140-5167 og 3850-3859

  160.770

  SKAT kontroloplysning om hædersgaver mv. afviger

  mere end forventet fra det selvangivne (supplerende oplysning)

  160.771

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om hædersgaver mv. afviger

  mere end forventet fra det selvangivne (supplerende oplysning)

  160.772

  Ikke oprettet / pensionsordning

  160.773

  Ikke oprettet

  160.780

  SKAT kontroloplysning om indeholdt A-skat afviger

  mere end forventet fra saldo konto 7200-7203

  160.781

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om indeholdt A-skat afviger

  mere end forventet fra saldo konto 7200-7203

  160.782

  SKAT kontroloplysning om indeholdt AM-bidrag afviger

  mere end forventet fra saldo konto 7208-7211

  160.783

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om indeholdt AM-bidrag afviger

  mere end forventet fra saldo konto 7208-7211

  160.784

  SKAT kontroloplysning om indeholdt SP-bidrag afviger

  mere end forventet fra saldo konto 7221-7224

  160.785

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om indeholdt SP-bidrag afviger

  mere end forventet fra saldo konto 7221-7224

  160.790

  SKAT kontroloplysning om kapitalpension arb.giverordning afviger

  mere end forventet fra oplysning til skatteberegning (supplerende oplysning)

  160.791

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om kapitalpension arb.giverordning afviger

  mere end forventet fra oplysning til skatteberegning (supplerende oplysning)


  Fradrag personlig indkomst [Alt] + [M] + [O] + [L] + [I]

  Nr.

  Indhold

  164.250

  SKAT kontroloplysning om kapitalpension afviger

  mere end forventet fra saldo konto 5850-5851

  164.251

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om kapitalpension afviger

  mere end forventet fra saldo konto 5850-5851

  164.254

  SKAT kontroloplysning om pension med løbende udbetaling afviger

  mere end forventet fra saldo konto 5852-5869

  164.255

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om pension med løbende udbetaling afviger

  mere end forventet fra saldo konto 5852-5869

  164.258

  SKAT kontroloplysning om pension jf. oplysningsseddel findes,

  kontroller, om den er med i regnskabet

  164.259

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om pension jf. oplysningsseddel findes,

  kontroller, om den er med i regnskabet


  Ligningsmæssige fradrag [Alt] + [M] + [O] + [L] + [Æ]

  Nr.

  Indhold

  166.250

  SKAT kontroloplysning om faglige kontingenter afviger

  mere end forventet fra saldo konto 5900-5909

  166.251

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om faglige kontingenter afviger

  mere end forventet fra saldo konto 5900-5909

  166.260

   

  SKAT kontroloplysning om ægtefællebidrag afviger

  mere end forventet fra saldo konto 5910 10 og 5911 10

  166.261

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om ægtefællebidrag afviger

  mere end forventet fra saldo konto 5910 10 og 5911 10

  166.262

   

  SKAT kontroloplysning om børnebidrag afviger

  mere end forventet fra saldo konto 5910 11 og 5911 11

  166.263

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om børnebidrag afviger

  mere end forventet fra saldo konto 5910 11 og 5911 11

  166.270

   

  SKAT kontroloplysning om etableringskonto afviger

  mere end forventet fra saldo konto 5950

  166.271

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om etableringskonto afviger

  mere end forventet fra saldo konto 5950


  Formue indtægt og udgift [Alt] + [M] + [O] + [L] + [F]

  Nr.

  Indhold

  169.250

   

  SKAT kontroloplysning om skattefri pension afviger

  mere end forventet fra saldo konto 7315-7316

  169.251

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om skattefri pension afviger

  mere end forventet fra saldo konto 7315-7316

  169.252

   

  SKAT kontroloplysning om børnefamilieydelse afviger

  mere end forventet fra saldo konto 7319

  169.253

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om børnefamilieydelse afviger

  mere end forventet fra saldo konto 7319


  4.2 Kontroller i billeder med finansielle aktiver og passiver

  Aktier [Alt] + [M] + [O] + [F] + [A]

  Nr.

  Indhold

  181.250

  SKAT kontroloplysning om aktieudbytte i alt afviger

  mere end forventet fra saldo konto 5345

  181.251

  SKAT kontroloplysning om udlodning fra investeringsforening i alt afviger mere end

  forventet fra saldo konto 5348-5349, 5355 55 og 75, 7305 05 og 55, 7307

  181.252

  SKAT kontroloplysning om kursværdi aktier i alt afviger

  mere end forventet fra ultimo konto 2100-2103, 2106-2107


   

  Obligationer [Alt] + [M] + [O] + [F] + [O] og

  Pantebreve [Alt] + [M] + [O] + [F] + [B]

  Nr.

  Indhold

  182.250

  SKAT kontroloplysning om renteindtægt obligationer og pantebreve i alt afviger

  mere end forventet fra saldo konto 5355-5369 ekskl. 5355 sp. 55 og 75

  182.252

  SKAT kontroloplysning om kursværdi obligationer og pantebreve i alt afviger

  mere end forventet fra ultimo konto 2110-2131


  Indlån [Alt] + [M] + [O] + [F] + [I]

  Nr.

  Indhold

  180.250

  SKAT kontroloplysning om indlånsrente i alt afviger mere end forventet fra

  positive saldi konto 5300-5319, 5600-5699

  180.251

  SKAT kontroloplysning om indlån i alt afviger mere end forventet fra

  positiv ultimo konto 2010-2029, 2600-2699, 2700-2719


  Prioritetsgæld [Alt] + [M] + [O] + [F] + [P]

  Nr.

  Indhold

  190.250

  SKAT kontroloplysning om renteudgift realkredit i alt afviger

  mere end forventet fra saldo konto 5450-5464, 5470, 5490-5499

  190.251

  SKAT kontroloplysning om restgæld realkredit i alt afviger

  mere end forventet fra ultimo konto 2301-2329 ekskl. kursregulering

  190.252

  SKAT kontroloplysning om kursværdi realkredit i alt afviger

  mere end forventet fra ultimo konto 2310-2329, 2340-2342, 2390

  190.253

  SKAT kontroloplysning om kursværdi statsgæld i alt afviger

  mere end forventet fra ultimo konto 2300-2309, 2628


  Anden gæld [Alt] + [M] + [O] + [F] + [G]

  Nr.

  Indhold

  192.250

  SKAT kontroloplysning om renteudgift bank mv. i alt afviger mere end

  forventet fra saldo konto 5465-5469 og negative saldi 5600-5699, 5300-5319

  192.251

  SKAT kontroloplysning om bankgæld mv. i alt afviger mere end forventet

  fra ultimo konto 2330-2339 og negative saldi 2600-2627, 2629-2699, 2010-2029

  Henlæggelser [Alt] + [M] + [O] + [F] + [H]

  Nr.

  Indhold

  194.250

  SKAT kontroloplysning om konjunkturudligning 34% primo afviger

  mere end forventet fra primo konto 2795 90-98

  194.251

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om konjunkturudligning 34% primo afviger

  mere end forventet fra primo konto 2795 90-98

  194.252

  SKAT kontroloplysning om konjunkturudligning 32% primo afviger

  mere end forventet fra primo konto 2795 99

  194.253

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om konjunkturudligning 32% primo afviger

  mere end forventet fra primo konto 2795 99

  194.254

  SKAT kontroloplysning om konjunkturudligning 30% primo afviger

  mere end forventet fra primo konto 2795 01-04

  194.255

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om konjunkturudligning 30% primo afviger

  mere end forventet fra primo konto 2795 01-04

  194.256

  SKAT kontroloplysning om konjunkturudligning 28% primo afviger

  mere end forventet fra primo konto 2795 05-89

  194.257

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om konjunkturudligning 28% primo afviger

  mere end forventet fra primo konto 2795 05-89


  4.3 Kontroller i billeder med lønudgifter

  Lønudgifter [Alt] + [M] + [O] + [V] + [L]

  Nr.

  Indhold

  366.250

  SKAT kontroloplysning om A-indkomst ansatte afviger

  mere end forventet fra saldo konto 4700-4707, 4709-4717, 4719

  366.251

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om A-indkomst ansatte afviger

  mere end forventet fra saldo konto 4700-4707, 4709-4717, 4719

  366.256

  SKAT kontroloplysning om skattefri godtgørelse ansatte afviger

  mere end forventet fra saldo konto 4708 og 4718

  366.257

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om skattefri godtgørelse ansatte afviger

  mere end forventet fra saldo konto 4708 og 4718

  366.270

  SKAT kontroloplysning om tilbageholdt SP-bidrag ansatte afviger

  mere end forventet fra saldo konto 8440-8441

  366.271

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om tilbageholdt SP-bidrag ansatte afviger

  mere end forventet fra saldo konto 8440-8441

  366.276

  SKAT kontroloplysning om tilbageholdt AM-bidrag ansatte afviger

  mere end forventet fra saldo konto 8450-8451

  366.277

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om tilbageholdt AM-bidrag ansatte afviger

  mere end forventet fra saldo konto 8450-8451

  366.280

  SKAT kontroloplysning om tilbageholdt A-skat ansatte afviger

  mere end forventet fra saldo konto 8460-8461

  366.281

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om tilbageholdt A-skat ansatte afviger

  mere end forventet fra saldo konto 8460-8461


  Andre lønudgifter [Alt] + [M] + [O] + [V] + [R]

  Nr.

  Indhold

  368.250

  SKAT kontroloplysning om personalegoder ansatte afviger

  mere end forventet fra saldo konto 4720

  368.251

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om personalegoder ansatte afviger

  mere end forventet fra saldo konto 4720

  368.252

  SKAT kontroloplysning om ATP ansatte afviger

  mere end forventet fra saldo konto 4725 00 og 05-09

  368.253

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om ATP ansatte afviger

  mere end forventet fra saldo konto 4725 00 og 05-09

   

  4.4 Kontroller i billedet med ejendomsværdi

  Ejendomsværdi [Alt] + [M] + [O] + [E]

  Nr.

  Indhold

  205.250

  SKAT kontroloplysning om ejendomsværdi afviger

  mere end forventet fra ultimo konto 1000, 1020

  205.251

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om ejendomsværdi afviger

  mere end forventet fra ultimo konto 1000, 1020

   

  4.5 Kontroller i billeder skatter, virksomhedsordning mv.

  Skatter [Alt] + [M] + [O] + [L] + [S]

  Nr.

  Indhold

  168.250

   

  SKAT kontroloplysning om betalt skatter afviger mere end forventet

  fra saldo konto 7204-7207, 7212-7218, 7225-7230, 7236, 7238 og 7242

  168.251

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om betalt skatter afviger mere end forventet

  fra saldo konto 7204-7207, 7212-7218, 7225-7230, 7236, 7238 og 7242

  168.260

   

  SKAT kontroloplysning om overskydende skat afviger

  mere end forventet fra saldo konto 7235

  168.261

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om overskydende skat afviger

  mere end forventet fra saldo konto 7235

  168.262

   

  SKAT kontroloplysning om overskydende AM-bidrag afviger

  mere end forventet fra saldo konto 7236

  168.263

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om overskydende AM-bidrag afviger

  mere end forventet fra saldo konto 7236

  168.264

   

  SKAT kontroloplysning om overskydende SP-bidrag afviger

  mere end forventet fra saldo konto 7241

  168.265

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om overskydende SP-bidrag afviger

  mere end forventet fra saldo konto 7241


  Indkomstdisponering [Alt] + [M] + [O] + [D] + [D]

  Nr.

  Indhold

  567.250

  SKAT kontroloplysning om opsparet overskud 50% primo afviger

  mere end forventet fra primo konto 8590 01

  567.252

  SKAT kontroloplysning om opsparet overskud 38% primo afviger

  mere end forventet fra primo konto 8590 02

  567.254

  SKAT kontroloplysning om opsparet overskud 34% primo afviger

  mere end forventet fra primo konto 8590 03

  567.256

  SKAT kontroloplysning om opsparet overskud 32% primo afviger

  mere end forventet fra primo konto 8590 04

  567.258

  SKAT kontroloplysning om opsparet overskud 30% primo afviger

  mere end forventet fra primo konto 8590 05

  567.260

  SKAT kontroloplysning om opsparet overskud 28% primo afviger

  mere end forventet fra primo konto 8590 06

  567.262

  SKAT kontroloplysning om opsparet overskud 25% primo afviger

  mere end forventet fra primo konto 8590 07

  567.264

  SKAT kontroloplysning om opsparet overskud 24,5% primo afviger

  mere end forventet fra primo konto 8590 08

  567.266

  SKAT kontroloplysning om opsparet overskud 23,5% primo afviger

  mere end forventet fra primo konto 8590 09

  567.268

  SKAT kontroloplysning om opsparet overskud 22% primo afviger

  mere end forventet fra primo konto 8590 10

  568.310

  SKAT kontroloplysning om underskud i skattepligtig indkomst primo,

  afviger mere end forventet fra saldo primo 2786 10

  568.311

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om underskud i skattepligtig indkomst primo,

  afviger mere end forventet fra saldo primo 2786 50

  568.320

  SKAT kontroloplysning om underskud i personlig indkomst primo,

  afviger mere end forventet fra saldo primo 2786 20

  568.321

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om underskud i personlig indkomst primo,

  afviger mere end forventet fra saldo primo 2786 60

  568.330

  SKAT kontroloplysning om underskud til AM-bidrag primo,

  afviger mere end forventet fra beregningen.

  568.331

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om underskud til AM-bidrag primo,

  afviger mere end forventet fra beregningen.

  568.340

  SKAT kontroloplysning om negativ aktieskat primo,

  afviger mere end forventet fra saldo primo 2786 30

  568.341

  SKAT ægtefælle kontroloplysning om negativ aktieskat primo,

  afviger mere end forventet fra saldo primo 2786 70


  4.6 Kontroller af moms

  Egne produkter, privat andel af udgifter og moms  [Alt] + [M] + [O] + [O] + [E]

  Specielt for momskontrollerne i egne produkter er:

  • De gennemføres kun hvis der allerede er trukket et skatteregnskab, fordi posteringerne i Ø90 først dannes i regnskabskørslen.
  • Posteringer fra regnskabskørslen gør ikke billedet berørt.
  • Det betyder, at hvis der er kontroludfald, som man vil fjerne ved at rette i momsen, skal man:
  • Foretage rettelsen
  • Trække nyt regnskab
  • Fortryde beregning [Alt + F + Y] i "Egne Produkter, privat andel af udgifter og moms"
  • Beregne [Ctrl + B]

  Nr.

  Indhold

  241.250

   

  SKAT kontroloplysning om moms af salg 1. til 3. kvartal afviger mere end

  forventet fra saldo konto 8403 71 (kan skyldes månedsmoms)

  241.251

   

  SKAT kontroloplysning om moms af salg 4. kvartal afviger mere end

  forventet fra saldo konto 8403 72 (kan skyldes månedsmoms)

  241.255

  SKAT kontroloplysning om moms af køb 1. til 3. kvartal afviger mere end

  forventet fra saldo konto 8403 91 (kan skyldes månedsmoms)

  241.256

  SKAT kontroloplysning om moms af køb 4. kvartal afviger mere end

  forventet fra saldo konto 8403 92 (kan skyldes månedsmoms)

  241.260

  SKAT kontroloplysning om EU-varekøb afviger mere end

  forventet fra saldo konto 8403 81-82

  241.265

  SKAT kontroloplysning om energiafgifter 1. til 3. kvartal afviger mere end

  forventet fra saldo konto 8403 11 og 8438 sp.11, 71, 74, 77, 80, 96

  241.266

  SKAT kontroloplysning om energiafgifter 4. kvartal afviger mere end

  forventet fra saldo konto 8403 12 og 8438 sp.12, 72, 75, 78, 81, 97

  Er denne vejledning nyttig?