SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Mark Online - Vejledning til Normer

  Her kan du læse om, hvordan normsæt og normer redigeres og anvendes i Mark Online.

  I denne vejledning kan du læse om, hvordan du arbejder med Normer i Mark Online. Vejledningen er for normansvarlige og andre Mark Online-brugere, der arbejder med Normer. Via indholdsfortegnelsen finder du korte ”Sådan gør du ”-afsnit. For særligt interesserede er der uddybende beskrivelser af begreber, som bruges indenfor Normer, redigering af Normer og tilknytning af normsæt til bedrifter.

  Sådan gør du, når..

  ..du vil vide, hvordan du løser en række arbejdsopgaver af generel karakter, hvor Mark Online Normer indgår. Læs her hvordan du gør, når…

  ..du skal have overblik over hvilke normsæt, jeres bedrifter anvender

  Under Funktioner kan du via Bedriftsstatus udtrække en liste over de bedrifter, DLBR-virksomheden har fuldmagt til. Listen kan findes med eller uden søgekriterier. Søges uden kriterier kommer der en liste over alle DLBR-virksomhedens bedrifter. Bemærk: Hvis man søger uden søgekriterium, må man være forberedt på lidt ventetid.

  Indholdet i listen er bl.a.:

  • Bedriftens nummer, navn og adresse. Desuden ses bedriftens status.
  • Det normsæt bedriften anvender i aktuelt år. Hvis normsæt sted ikke er jeres egen DLBR-virksomhed, kører bedriften enten med eget normsæt eller en anden DLBR-virksomheds normsæt.

  Du bør sikre dig, at alle bedrifter anvender jeres normsæt, hvis ikke andet er aftalt. Se herunder hvordan du gør.

  ..en bedrift skal skifte normsæt

  Under Bedriftsoplysninger > Grundoplysninger og Basis normsæt skifter du valgt normsæt ud med jeres normsæt fra det år, hvor bedriften skal anvende jeres normsæt.

  Det er vigtigt, at bedriften bevarer tilknytningen til det gamle normsæt i tidligere år, så tidligere anvendte normer fortsat kan vises på bedriften i tidligere år.

  Fig. Under Grundoplysninger kan du indsætte jeres DLBR-virksomheds normsæt som basis normsæt gældende fra det ønskede år.

  ..du overtager en ny kunde/bedrift fra en anden DLBR-virksomhed

  DLBR-virksomheden, der får bedriften som ny kunde gør følgende:

  • Under Bedriftsoplysninger og Normsæt skifter du ’Landsnormsættet’ ud med jeres normsæt fra det år, hvor bedriften er overgået til jer.

  Princippet ved flytning er således, at den gamle DLBR-virksomhed med fuldmagt stopper deres normsæt som basisnormsættet ved at skifte basisnormsæt til at være Landsnormsæt fra kommende år. Dette gøres inden fuldmagten afgives. Den nye DLBR-virksomhed vælger deres normsæt som basis normsæt fremadrettet i stedet for Landsnormsættet.

  Det er vigtigt, at bedriften bevarer tilknytningen til den gamle DLBR-virksomhed i tidligere år, så tidligere anvendte DLBR-normer fortsat kan vises på bedriften i tidligere år.

  Når en DLBR-virksomhed får en ny kunde, så skal DLBR-virksomhedens normsæt indsættes som basis normsæt fra det år, hvor samarbejdet starter. Det gøres i brugerfladen under Bedriftsoplysninger - se ovenfor.

  ..normsæt skal redigeres – vælg normsæt (DLBR- /brugernormer)

  Normer redigeres fra indvalgt bedrift. I menuen vælges Normer og der åbnes for redigering af Normer.

  I titellinjen kan du se, hvilket normsæt der redigeres. Programmet starter altid ud med det, som er anvendt på valgt bedrift.  

  I visning af brugernormsættet fremgår også navnet på basisnormsættet, om det er et DLBR-normsæt - her [VELAS I/S] - eller direkte Landsnormsættet [Landsnorm], hvis bedriften ikke er tilknyttet en DLBR-virksomhed.

  Aktivér funktionen Vælg Normsæt for at skifte normsæt. Dialogen viser de brugernormsæt, som er anvendt på valgt(e) bedrift(er) i det år man aktuelt har valgt.

  Kun norm-administrator (PlanteITAdministrator) har adgang til at vælge et af DLBR-virksomhedens normsæt (hvis de har flere) og redigere dette.

   

  Øvrige konsulenter i samme DLBR-virksomhed ser kun brugernormsættet, som er anvendt på indvalgt bedrift, dvs. de ser DLBR-virksomhedens normsæt suppleret med de tilpasninger og egne normer, der alene er lavet på brugernormsættet og gældende for indvalgt bedrift.

  Det er muligt at oprette et nyt normsæt, hvis man er dataejer eller norm-administrator. Det er kun muligt at slette et normsæt, hvis det ikke er i brug.

  ..du mangler en norm der findes, men ikke er udvalgt

  Mark Online Normer har ’ægte’ udvalg på alle 3 niveauer (lands-/DLBR-/brugerniveau) af normsæt.

  Som norm-administrator opdager du, at SEGES har sat udvalg = Nej for gødningen NS 24- 7 (6,5 S) 1 Mg. Du ved, at der i jeres område er købt til lager af denne gødning, således at der er mange bedrifter, som også skal bruge den i 2022. Du skal derfor lave en tilpasning af udvalg til jeres DLBR-normsæt.

  1. Skift til DLBR-virksomhedens Normsæt. Funktion ’Vælg Normsæt’
  2. Find landsgødningen og under Egne værdier sætter du udvalg=Ja.
  3. Herefter er gødningen tilgængelig for alle bedrifter, som har ’VELAS I/S’ som basis normsæt.

  Fig.: DLBR-virksomheden sætter udvalg=Ja på en landsgødning, som ellers er sat til udvalg=Nej

  Systemet er opbygget så brugeren kan ændre på tilpasninger (udvalg) udført i DLBR-normsættet. Hvis fx konsulenten ikke har udvalgt visse afgrøder, kan brugeren vælge at overtrumfe denne regel, og bestemme at disse afgrøder skal være udvalgt hos ham/hende. 

  Fig. På brugernormsættet har du også adgang til at ændre udvalg på en norm. Herved kan specielle produkter, som ellers generelt er udvalgt, ændres til ikke at være udvalgt på netop den aktuelle bedrift.

  ..du ønsker en lokal pris (egne værdier/tilpasninger) på en norm

  Alle normer indeholder typisk en pris, som kan redigeres under Egne værdier. Dvs. på DLBR-niveau kan administrator angive en lokal pris, som erstatter basisprisen. Prisen gælder for hele det aktuelle høstår og frem i efterfølgende høstår, indtil der angives en ny pris.

  Fig. Her erstatter en lokal pris på DLBR-normsættet prisen på landsniveau.

  Hvis en Egen værdi af prisen ønskes stoppet igen for at komme tilbage til basisprisen, skal du slette prisen.

  ..der mangler en handelsgødning, middel, m.m.

  Du opdager, at den anvendte handelsgødning på bedriften ikke findes i normerne. Du vurderer, at gødningen ikke er anvendt på et større antal bedrifter i jeres område.

  Den manglende handelsgødning kan du derfor oprette under det brugernormsæt, som bedriften anvender.

  1. Skift direkte fra dyrkningsplanen og til normer. Visningen i Normer starter altid ud i det Brugernormsæt som er anvendt på indvalgt bedrift
  2. Under Handelsgødning kan du nu oprette Egen handelsgødning (Ny norm, Ctrl+N) og angive indhold m.m.


     

  Skal gødningen kunne bruges af alle bedrifter under DLBR-virksomheden, så skal gødningen oprettes af norm-administratoren, der har rettighed til at lave tilføjelser på jeres DLBR-normsæt.

  Kontakt evt. SEGES for at afklare, om gødningen har berettigelse i landsnormsættet. En oprettelse heri kan ske inden for få arbejdsdage.

  Midler

  Et nyt middel kan kun tilknyttes middeldatabasen, hvis midlet oprettes af SEGES. Tilknytningen er nødvendigt for at kunne overføre midlet til SJI.

  Oprettelse af egne midler (der skal rapporteres til SJI) bør derfor undgås. Kontakt i stedet SEGES for at få midlet oprettet.

  Midler, der ikke skal indberettes, så som mikronæringsstoffer, kan oprettes uden tilknytning til middeldatabasen. 

  ..du skal lave en tilpasning af udbytteniveauet for en landsafgrøde

  Landsafgrøden vårbyg har et standard-udbytteniveau på 50 hkg. Gældende for dit lokalområde ønsker du et standard-udbytteniveau på 60 hkg, som skal indsættes på marken, når vårbyggen oprettes i markplanen.

  1. Kun bruger med PlanteITAdministrator rolle, kan vælge og redigere DLBR-virksomhedens normsæt
  2. Vælg DLBR-virksomhedens normsæt (Dialog Vælg Normsæt)
  3. Vælg landsafgrøden vårbyg
  4. Skriv Egen værdi i kolonne ’Mængde’ under fanen Udbytte i det år, egen mængde skal gælde fra.

  Fig. Under basis kan aflæses, at landsafgrøden vårbyg har et udbytteniveau på 50 hkg, som betyder, at når vårbyg indsættes på en mark, så indsættes den med 50 hkg. Hvis egen mængde sættes til 60, så indsættes 60 hkg næste gang. Dette kan gøres på alle landsafgrøder uden at skulle oprette en egen afgrøde.

  Med normsystemets tilpasningsfelter er det ikke nødvendigt, at lave din egen afgrødenorm for at få et andet udbytteniveau. Du indtaster blot en egen værdi for udbyttet. Denne værdi skal du selv vedligeholde. Øvrige grundoplysninger (lovmæssige forhold) på landsafgrøden sørger SEGES for at holde opdateret.

  Som ejer af brugernormsættet (eller med fuldmagt hertil) kan du også lave ovenstående tilpasning af udbytteniveauet på dit eget brugernormsæt.

  ..der skal være et andet udvalg af udbyttelinjer på en landsafgrøde

  I lighed med tilpasning af udbytteniveauet kan du også lave tilpasninger af udvalget af de udbyttelinjer, som landsafgrøden har. Du kan fravælge/tilvælge forskellige tilskudslinjer eller vælge andre slæt udbyttelinjer.

  Igen laver du egne tilpasninger direkte på landsafgrøden, uden at skulle lave din egen afgrøde først.

  Du skal kun vedligeholde ’Egne værdier’ på en landsafgrøde. Øvrige oplysninger ajourfører ejeren af normen, dvs. her SEGES. 

  ..når udsædsfaktoren skal ændres for en afgrøde

  Til standardafgrøden er tilknyttet en eller flere standard-sortsgrupper. For en standard-sortsgruppe kan du indtaste egne værdier for sådato og udsædsfaktor.

  Dvs. uden at oprette egen afgrøde kan du udføre tilpasning af sådato og udsædsfaktor på landsafgrøder, så det passer til dit lokalområde eller specifikke bedrift.

  For blandsæd kan være oprettet flere standard-sortsgrupper for samme afgrøde, da der til en sådan afgrøde skal bruges udsæd fra forskellige sortsgrupper.

  NB: Ved opret af afgrøde og sort i markplan er opret dialogerne endnu ikke tilrettet, så de udnytter at standardafgrøden kan have tilknyttet flere sortsgrupper. 

  ..der mangler en afgrøde

  Undersøg først om den manglende afgrøde skyldes, at afgrøden ikke er udvalgt i dit normsæt. I et brugernormsæt har du måske ved en tidligere lejlighed fravalgt udvalg for denne afgrøde.

  Udvalgt =Nej kan også være sat for en afgrøde i basisnormsættet (landsnormsættet eller DLBR-normsættet). Også i denne situation sætter du blot Udvalg = Ja i dit brugernormsæt og du vil have adgang til afgrøden i listerne.

  På en DLBR-virksomhed kan PlanteIT-administratoren sætte Udvalgt=Ja for en afgrøde, hvorefter den er tilgængelig i alle brugernormsæt, som har DLBR-virksomhedens normsæt som basisnormsæt.

  Når den ønskede afgrøde ikke findes som standardafgrøde i landsnormsættet, så kan du oprette en egen afgrøde.

  1. Vælg ’Ny Norm (Ctrl+N)’ for at oprette ny afgrøde.
  2. Under Egne værdier tildeles afgrøden en tekst og sættes til udvalg=Ja. Vælg en Produktionsgren, en lovmæssige kvote afgrøde (NAER), pesticidafgrøde, m.m. Valgt afgrødetype er bestemmende for hvilke udbyttelinjer, du kan vælge mellem.
  3. Skift til underfanen Udbytte og opret de nødvendige udbyttelinjer. Tilføjelse af en udbyttelinje sker ved at gå til ny tom linje. Øvrige redigeringsmuligheder findes under h-menu.
  4. Skift til underfanen Sortsgruppe, hvis du ønsker at sætte en standard sortsgruppe på afgrøden.

  N, P, K, Mg og S-behov skal du angive for egne afgrøder, for at der beregnes et fagligt behov i gødningsplanen for disse afgrøder. 

  ..standardplan skal vedligeholdes

  Standardplaner er løsrevet fra normsæt. Analogt til Standardgødningstildelinger, Nøgletalsopsætninger og Udskriftssæt kan de gemmes på lands-, DLBR- og brugerniveau.

  Som PlanteIT-administrator har du ved redigering af en Standardplan mulighed for at markere, at den ønskede standardplan skal gøres tilgængelig på DLBR-niveau, hvorefter dine kollegaer kan anvende standardplanen på de bedrifter, de arbejder med.

  Som almindelig bruger (konsulent) kan du også lave standardplaner og gemme dem. Planerne gemmes under dig som bruger, dvs. du vil også have adgang til planerne på den næste bedrift, du arbejder på.

   

  Redigering og lagring af nye standardplaner sker i Dyrkningsjournal via funktion Kopier fra Standardplan.

  ..ændringer i jeres normsæt skal sættes i drift

  Ændringer i brugernormsæt eller i DLBR-normsæt er i drift, så snart der skiftes tilbage til markprogrammet.

  Når brugernormsættet ændres (fx tilføjelse af en handelsgødning), så er ændringerne tilgængelig, så snart du returnerer til bedriften for at arbejde videre.

  Ved ændringer i et DLBR-normsæt er ændringer synlige for dine kollegaer ved næste arbejdssession eller efter at kollegaerne aktiverer funktion ’Genindlæs normer (Ctrl+F5)’. 

  Normer (generel beskrivelse)

  Normer i Mark Online grundlæggende opdelt i to typer:

  Systemnormer:

  Standarddata, som udelukkende redigeres og vedligeholdes af medarbejdere hos SEGES.

  Eksempler: Husdyrgødningsdata og de lovbestemte kvælstofkvoter for afgrøder.

  Åbne normer:

  Standarddata, som kan redigeres og vedligeholdes både af

  • Landsnorm-administrator
  • DLBR-virksomhedens administrator
  • Bruger (konsulent/landmand).

  Bedrift

  En fysisk produktionsenhed. En bedrift er ejet af en bruger. En bruger kan eje flere bedrifter, men som oftest har brugeren kun en bedrift.

  En bruger kan give andre fuldmagt til at arbejde på sin bedrift. Det kan være en DLBR-virksomhed eller en anden alm. bruger. 

  Bruger

  Person, der har adgang til at anvende programmer i relation til Dansk Markdatabase via AgroID. En bruger kan være en konsulent i en DLBR-virksomhed (evt. privat rådgiver), en landmand eller en anden person (medhjælper).

  Landmandsbrugeren kan eje en eller flere bedrifter. Han kan købe adgang til de Mark Online moduler, han ønsker at anvende.

  DLBR-virksomhed

  I Danmark er DLBR en virksomhed, der blandt andet udarbejder mark- og gødningsplaner for flere ejendomme (bedrifter, virksomheder).

  Private rådgivere defineres sideordnet med DLBR og håndteres på samme måde. Dog er der specifikke begrænsninger for denne gruppe. 

  Åbne Normer

  Normer findes på tre niveauer:

  Landsnormer:

  Normer som vedligeholdes på landsniveau. Normer på landsniveau vil være til rådighed for alle virksomheder i det pågældende land.

  Normer på landsniveau er med i landsnormsættet.

  Vejledernormer (DLBR):

  Normer som vedligeholdes lokalt (typisk af en administrator i en DLBR-virksomhed). Lokale normer er supplement til landsnormerne.

  Normer oprettet i en DLBR-virksomhed omtales normalt som vejledernormer – grupperet i et/flere vejledernormsæt

  Vejlederne kan evt. lave specielle normsæt til f.eks. almindelige planteavlere, grovfoderdyrkere og specialafgrøder.

  Et Vejledernormsæt kan tilknyttes de bedrifter, som DLBR-virksomheden har fuldmagt til.

  Brugernormer:

  Normer som vedligeholdes lokalt.

  En landmandsbruger (dataejer) har som standard et normsæt, hvortil han kan lave egne normer. Normsættet kan anvendes af de bedrifter brugeren ejer.

  Når en rådgiver arbejder på bedrifter, ejet af landmandsbrugeren og redigerer normer, så er det brugernormer, der laves. Ændringerne tilhører dataejerens brugernormsæt og kan kun ses af bedrifter, som brugeren ejer. 

  Norm

  En norm tilhører det normsæt, den er oprettet i. 

  Egne normer

  Åbne normtyper er normer, hvor man lokalt også kan oprette egne normlinjer – fx en lokal handelsgødning. 

  Egne værdier (tilpasninger)

  For en række normer har DLBR-virksomheder og brugere adgang til at redigere nogle af oplysningerne – det kalder vi ’Egne værdier’ eller tilpasninger.

  Med en normtilpasning opnår brugeren den frihed at kunne tilpasse eksisterende normer til lokalt brug, men således at en række grundoplysninger på normen ikke kan ændres. For afgrøder vil det f.eks. være muligt at ændre i udbytter, såtider m.v., hvorimod egenskaber, der vedrører lovgivning og regler ikke kan tilpasses.

  Andre Egne værdier (tilpasninger) kan typisk være normteksten, mængde, pris og udvalg.

  Normversion

  Normer versioneres. En version gælder fra startår og indtil slutår. Slutår kan være blank, og versionen gælder således i al fremtid.

  En ny version af en norm indeholder alle egenskaber for normen.

  Normsæt

  Enhver norm tilhører et normsæt. Et normsæt indeholder de normer man selv har oprettet. Dvs. mellem 0 og ..n selvoprettede normer fra alle de åbne normtabeller. Herunder også tilpasninger til egne normer.

  Et normsæt indeholder også eventuelle tilpasninger af tilgængelige normer fra et højere niveau. Et vejledernormsæt vil derfor typisk indeholde en række egne normer kombineret med en række tilpasninger af mængde, navne, pris, udvalg på en landsnorm.

  Derfor gælder også, at et normsæt – bortset fra landsnormsættet – er udarbejdet med basis i et andet normsæt. Vejledernormer vil være oprettet med udgangspunkt i landsnormerne. En landmandsbrugers normsæt er oprettet med udgangspunkt i enten et vejledernormsæt eller et landsnormsæt.

  Det kan illustreres på følgende vis: 

  • VELAS –> SEGES, som er VELAS’ normsæt, der er lavet med udgangspunkt i landsnormsættet. 
  • Lars Landmand --> VELAS –> SEGES, som er landmand Lars’ normsæt, der er lavet med udgangspunkt i VELAS’ normsæt. 
  • Lars Landmand --> SEGES, som er Lars’ normsæt, der er lavet med udgangspunkt i landsnormsættet.

  Man kan lave tilpasninger både på vejlederniveau og på brugerniveau. Dvs. en vejleder vil typisk lave tilpasninger til et normsæt med navnet VELAS -- > SEGES. Mens en landmand vil lave tilpasninger på normsættet Lars Landmand --> VELAS --> SEGES

  Systemet er opbygget således, at brugeren også kan ændre på tilpasninger udført af vejlederen. Hvis fx vejlederen ikke har udvalgt visse afgrøder, kan brugeren vælge at overtrumfe denne regel, og bestemme at denne afgrøde skal være udvalgt hos mig.

  Dette sidste vil være en løsning, hvor en bedrift anvender et vejledernormsæt uden udvalg af grøntsagsafgrøder (fordi kun få bedrifter dyrker grøntsager). Da vil man på brugerniveau (bedrift) kunne udvælge de grøntsagsafgrøder man evt. har brug for på netop denne bedrift.

  Hvor man ønsker særskilte afgrødenormer afhængig af om bedriften er konventionel eller økologisk kan DLBR-virksomheden vælge to løsninger:

  • at have to normsæt – konventionel eller økologisk -, og vælge det rette afhængig af bedriften.
  • at have et normsæt, som indeholder både konventionelle og økologiske afgrøder. Hvis flest bedrifter er konventionelle, vil normsættet kun have udvalgt konventionelle afgrøder. På de økologiske bedrifter kan man så individuelt tilvælge økologiske afgrøder. 

  Normsæt-ejer

  Ejeren af et normsæt er enten SEGES, en DLBR-virksomhed eller en bruger. 

  Aktuelle normer for en bedrift i Mark Online

  En bedrift anvender altid et normsæt – bedriftsejerens normsæt (Nyoprettet bedrift er født med dette normsæt). Derudover kan man vælge at anvende normer og tilpasninger fra et andet normsæt. Det vil typisk være et vejledernormsæt.

   Bedriften anvender derfor ejerens normsæt. Enten med udgangspunkt i

  • landsnormsættet, som kan illustreres således: Lars Landmand --> SEGES
  • et andet normsæt – her VELAS -, som kan illustreres således: Lars Landmand --> VELAS --> SEGES.

  Det er ikke sikkert at bedriftsejerens normsæt har egne normer eller tilpasninger på brugerniveau, men logisk vil normsættet alligevel eksistere.

  Et normsæt tilvælges for en periode – dvs. med et start- og slutår, hvor et valgt normsæt gælder indtil der vælges et andet normsæt.

  F.eks. hvis en bedrift ophører som medlem under en DLBR-virksomhed i 2021, så skiftes tilknyttet normsæt til Landsnormsættet (SEGES) med start fra 2012 og frem.

  Herefter vil bedriften have adgang til følgende normer:

  • I perioden 2002-2021:
   • alle landsnormer, med tilhørende tilpasninger
   • normer oprettet i normsættet VELAS
   • tilpasninger til landsnormer udført af VELAS. Herunder udvalg
   • normer han selv har oprettet
   • tilpasninger han selv har udført. Herunder overskrivning af de tilpasninger – fx udvalg -, han har lavet på landsnormer og VELAS normer. 
  • I perioden efter 2021:
   • alle landsnormer, med tilhørende tilpasninger
   • normer han selv har oprettet
   • tilpasninger han selv har udført. Herunder overskrivning af de tilpasninger – fx udvalg -, han har lavet på landsnormer.

  Proceduren er den samme ved skift til en anden DLBR-virksomhed, se nedenstående.

  Valg af tilknyttet normsæt sker under Bedriftsoplysninger, Normsæt. Her vil man altid kunne se, hvilket normsæt bedriften benytter i det aktuelle år. 

  Redigering af Normer

  Redigering via brugerflade kan ske på landsniveau, DLBR-niveau og på bruger/ejendomsniveau.

  Via login styres hvilket niveau, der redigeres på og hvilket normsæt. Kun brugere i DLBR-virksomheder har via registrering som PlanteITAdministrator adgang til redigering af DLBR’s normsæt. Der er mulighed for, at en DLBR-virksomhed kan have flere normsæt, så et normsæt skal udvælges.

  Hvis man går direkte til normredigering for en bedrift, redigeres i bedriftsejerens normsæt. I brugerfladen vises basisværdier fra det det normsæt, som er tilvalgt på bedriften. Dvs. det er bedriftens normsæt tilvalg, som afgør, hvilke basisværdier der vises.

  Tabellen nedenfor viser reglerne for om man må redigere et normsæt.

  Når man har redigeringsrettighed til et normsæt, må man:
  • udføre tilpasninger
  • oprette egne normer inkl. nye versioner.

  Skift normsæt (Dialog Vælg Normsæt)

  Under Rediger kan der via dialogen Vælg Normsæt skiftes til andre tilgængelige normsæt du har redigeringsrettighed til.

  Dialogen viser altid de brugernormsæt, som er anvendt på indvalgte bedrifter.

  I visning af brugernormsættet fremgår også navnet på basisnormsættet, hvilket kan være en DLBR-virksomhed [VELAS I/S] eller hvis bedriften ikke anvender en DLBR-virksomhed, så Landsnormsættet [Landsnorm].

  Som norm-administrator (PlanteITAdministrator) kan man enten via sin fuldmagt redigere på de brugernormsæt, som indvalgte bedrifter anvender eller også vælge et af DLBR-virksomhedens normsæt (hvis de har flere) og redigere dette.

  Det er muligt at oprette et nyt normsæt, hvis man er dataejer eller norm-administrator. Det er kun muligt at slette et normsæt, hvis det ikke er i brug. 

  Indvalgt Normsæt – Visning i Titellinjen

  I titellinjen kan du altid se hvilket normsæt, der redigeres i, hvorvidt det er i et brugernormsæt eller i et vejledernormsæt.


  Beskrivelse af et normbillede

  Normer med brugerflade grupperes emnevis og listes i Navigationsrude. Standardvisningen med redigeringsmulighed er visning af værdier for aktuelt år. Der vises ét år ad gangen. Der kan skiftes mellem år.

  For aktuelt år listes alle de normer aktuel bruger har adgang til. Hver norm vises med den version, der er gyldig for aktuelt år og eventuelle gyldige tilpasninger for året.

  Der vises ejer af normen og startår for den aktuel gyldige version. For en norm, som bruger har adgang til (dvs. ikke ejer), vises under Basis de aktuelle værdier fra de tilknyttede tilpasninger fra et højere niveau.

  For disse ikke ejede normer, kan bruger kun lave tilpasninger. Det er typisk navn, mængde, pris og udvalg, som bruger kan tilrette. For afgrøder er listen af tilpasningsfelter længere.

  Når der laves en tilpasning, så er den gældende fra aktuelt år og frem indtil der laves en ny eller tilpasningen lukkes ned. Alle tilpasninger har deres egen individuelle versionering, der ikke er synlig i brugerfladen.

  Bruger kan oprette nye normer og editerer versioner af egne normer

  For hver norm kan der laves én tilpasning (navn, mængde, udvalg, mv.) i et givet år.

  Redigering af egen norm - du har følgende funktioner til rådighed:

  Ny Norm (Ctrl+N) 

  Der indsættes ny tom række.

  Ny version (Ctrl + O)

  Hvis normdata for en norm ønskes ændret, så kan du lave en ny version af din norm, som så er gyldig fra indvalgt år. Du kan dog kun lave en ny version, når du står i et nyere år end startåret for den version, som du står på.

  Nedluk Norm (Ctrl+L)

  For egen Norm kan seneste version lukkes ned for aktuelt år og frem.

  Hvis indvalgt år = versionens startår er funktionen ikke aktiv, da du i stedet skal slette versionen.

  Bemærk, at der ved nedlukning af normen ikke kontrolleres, om normen har været anvendt på bedrifter i efterfølgende år. Hvis det er tilfældet, vil normen blive vist som ’(findes ikke)’

  Alternativt til nedluk kan du vælge at sætte udvalg = Nej, så du undgår, at normen anvendes fremover.

  Slet version (Ctrl + D)

  For egen Norm kan seneste version slettes.

  Slet er kun muligt, når indvalgt år = startår for seneste version. Ved Slet slettes versionen. Evt. tidligere version berøres ikke.

  Bemærk, at der ved sletning af normen ikke kontrolleres, om normen har været anvendt på bedrifter i efterfølgende år. Hvis det er tilfældet, vil normen blive vist som ’(findes ikke)’.

  Genåben Norm (Ctrl +G)

  Hvis den seneste version af en norm har et slutår og du ønsker at køre videre med normen, så kan du genåbne normen med funktionen Genåben Norm. 

  Redigering af kolonnerne ’Egne værdier’ (tilpasningsfelter)

  For ikke ejede normer, kan du kun lave tilpasninger. Det er typisk navn, mængde, pris og udvalg, som du kan tilrette. For afgrøder er listen af tilpasningsfelter længere.

  På et DLBR-normsæt kan norm-administrator bestemme om en given landsafgrøde skal være udvalgt eller ej eller have et andet afgrødenavn.

  På et brugernormsæt, som har DLBR-normsættet som basisnormsæt, kan landmand (eller planteavlskonsulenten, som arbejder på landmandens data) lave de samme tilpasninger på normer, som er ejet af DLBR-virksomheden eller SEGES. Disse tilpasninger gælder så kun for de ejendomme, som anvender dette brugernormsæt.

  Når der laves en tilpasning, så er den gældende fra aktuelt år og frem indtil der laves en ny eller tilpasningen lukkes ned. Alle tilpasninger har deres egen individuelle versionering, der ikke er synlig i brugerfladen. Tilpasningerne er også uafhængige af normens versioner.

  For ikke ejede normer kan der være behov for at ’gå tilbage til basis’, dvs. egen tilpasning stoppes. Det sker individuelt pr. tilpasning med menupunkt pr. tilpasning, fx:

  • Slet eget Navn
  • Slet egen Mængde
  • Slet egen Pris
  • Slet eget Udvalg

  For egne normer bruges tilpasningsfelterne også til at navngive normen mv., hvorfor du også bruger disse felter, hvis du har brug for at ændre den årlige pris. Er tale om større ændringer til normen, skal du lave en ny version af normen eller evt. en helt ny norm. 

  For ikke ejede normer kan der være behov for at ’gå tilbage til basis’, dvs. egen tilpasning stoppes. Det sker individuelt pr. tilpasning med menupunkt pr. tilpasning, fx:

  • Slet eget Navn
  • Slet egen Mængde
  • Slet egen Pris
  • Slet eget Udvalg

  For egne normer bruges tilpasningsfelterne også til at navngive normen mv., hvorfor du også bruger disse felter, hvis du har brug for at ændre den årlige pris. Er tale om større ændringer til normen, skal du lave en ny version af normen eller evt. en helt ny norm.


  Er denne vejledning nyttig?