SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2024-05 - Indhold ved igangsætning januar 2024

  Ved igangsætningen den 25. januar 2024 er der lavet forskelligt nyudvikling til Control, der er opstart af håndtering af efterangivelse til moms.

  Visning af bilag

  Når man scroller ned over den øverste del i de to billeder, har bilag altid åbnet op i en særskilt fane. Dette har haft nogle uhensigtsmæssigheder, fx kunne dialoger i ø90 blive låst, man har ikke kunne tilgå link til e-faktura og man har ikke kunne downloade bilaget.

  Dette er nu ændret ved at vi har skiftet til en anden visningsmåde. Ved scrol vil der åbnes en ny browserfane for hvert bilag man scroller forbi – på samme måde, som hvis man havde anvendt det lille ’i’ i kasseregistrering. Dette betyder så at man selv skal lukke sit bilag ned, når det ikke længere skal anvendes. Man har så nu de funktioner, der findes i den valgte browser.

  Anbefaling er at lægge denne browser over på anden skærm første gang et bilag åbnes op, så ’generer’ det ikke, når man scroller op og ned. 

  F5 søgning

  Hvis man har haft behov for at anvende F5 i de to billeder, har man kunnet bruge F5 dialogen når man står i nederste del af billedet, men søgeresultatet har ikke været muligt at rette i. Dette er nu ændret, så man kan rette i søgeresultatet.

  Arbejdsgang:

  1. Stå i nederste del af billedet
  2. Tryk F5
  3. Udfyld din søgning
  4. Dialog kommer op, hvor du nu kan ændre konteringen
  5. Tryk på opfrisk – for at komme tilbage, hvor du kom fra
  6. Dine posteringer som evt. blev ændret er nu opdateret og rettet.

  Flyt bilag til andre mapper

  Når en kunde har fået indsendt/-scannet et bilag som ikke er regnskabsbilag, kan kunden via Intercount flytte dette bilag til andre mapper. I Ø90 introducerer vi nu også nogle af de muligheder.

  Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, display/skærm/fremvisning, software

Automatisk genereret beskrivelse

  Flyt til Papirkurv

  Hvis et bilag aldrig skulle have været i arkivet, kan man nu flytte det til papirkurv. Det vil bevare sit bilagsnr. dvs. der bliver ikke hul i bilagsrækkefølgen. Man kan IKKE slette bilag, der ligger i papirkurv 

  Arbejdsgang:

  1. Stå i øverste del på det pågældende bilag som skal flyttes
  2. Tryk rediger<flyt til papirkurv [Alt+R+B] eller højreklik og vælg ’flyt til papirkurv’
  3. Bilaget vil nu forsvinde fra oversigten af ikke linkede bilag

  Flyt fra Papirkurv og Økonomimappe

  Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, display/skærm/fremvisning, software

Automatisk genereret beskrivelse

  Hvis et bilag ved en fejl er landet i enten papirkurv eller økonomimappen, er det muligt at flytte bilaget tilbage til regnskabsbilagsmappen. Hvis bilag ikke har fået et bilagsnr. vil dette automatisk blive tildelt ved flytningen

  Arbejdsgang:

  1. Gå til Vis<’Vis bilag i papirkurv/økonomimappe’ [alt+V+V] eller højreklik
  2. Oversigt over mappeindhold kommer frem
  3. Kolonnerne kan sorteres ved at klikke på kolonneoverskrift
  4. Udpeg nu hvilket bilag der skal flyttes
  5. Gå til funktioner<flyt til regnskabsbilag [Alt+F+B] eller højreklik
  6. Bilaget findes nu i øverste del af Klar til link

  Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, display/skærm/fremvisning, software

Automatisk genereret beskrivelse

  Hvis man har brug for at se bilaget, kan det flyttes til regnskabsbilag hvor det så åbnes op. Og så kan det rykkes tilbage til arkivmappen, hvis det ikke var det man skulle bruge.

  Moms - Forberedelse til efterangivelse 

  De første forberedelser til beregning af efterangivelse i Ø90 bliver igangsat pr. 25. januar 2024. Når det skal afgøres om der er behov for efterangivelse for en periode og et SE-nummer, vil vi se på

  1. Hvilke momstilsvar (periode og sted) er allerede låst
  2. Findes der ikke låste posteringer, der vil påvirke disse momstilsvar

  Derfor ændrer vi nu i lås posteringer på følgende områder: 

  Enkeltposteringer låses når momstilsvar låses

  Enkeltposteringer låses i forbindelse med lås af momstilsvar når Ø90-funktionerne ”Lås”, ”Lås og gå til TastSelv” og ”Lås og overfør til SKAT” anvendes. 

  Dog låses ikke, hvis omfanget er “kun energi”.

  Når enkeltposteringer er låst, kan der ikke låses op, men der skal fremover laves rettelsesposteringer. Der kan stadig tilføjes til perioden. Hvilket så vil udløse en efterangivelse, hvis momsen bliver påvirket.

   

  Er denne vejledning nyttig?