SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Aktiesparekonto

  Se den anbefalede simple kontering af aktiesparekonto og muligheden for at gøre årsrapport mere nøjagtig.

  Hvis man anvender aktiesparekonto, så betyder det, at udbytte, gevinst og tab bliver beskattet efter lagerprincippet med en lempelig skatteprocent.

  Der skal intet selvangives og kreditinstituttet skal indberette til SKAT og indbetale skatten med midler fra aktiesparekontoen. 

  Løsning i Ø90

  Vi har valgt at lave en meget enkel løsning i Ø90, hvor du kun skal kontere indskud til og hævning fra aktiesparekontoen, samt værdien ultimo.

  Hvis du bruger løsningen uden at ændre noget, betyder det:

  • Aktiesparekontoen (2081 50 og 2083 50) bliver placeret i privatområdet.
  • Nettotab/gevinst bliver i regnskaberne vist som "Kursændring finansaktiver, privat".
  • Skat af aktiesparekontoen bliver ikke vist.

  Du skal kontere alle indskud og hævninger på aktiesparekontoen. I ultimo skal du indtaste dén værdi som kreditinstituttet oplyser. Kontiene behandles i billedet Aktier:


  SEGES anbefaler, at denne løsning altid bruges skattemæssigt.
  SEGES anbefaler, at denne løsning også bruges i årsrapport - undtagen i de få tilfælde, hvor der er tale om væsentlige beløb.

  Årsrapport

  I årsrapporten er der mulighed for at gøre det anderledes, hvis det er væsentligt. Men der vil oftest være tale om ubetydelig effekt af ændret kontering - se eksemplet nedenfor.

  Det kræver, at I selv opretter konti til værdipapirerne og tilpasser beregningen i Kontering af prisgrupper, som ved andre investeringer i værdipapirer. 

  Ultimo skal I sikre jer, at summen af konti under aktiesparekontoen svarer til den samlede værdi, som kreditinstituttet oplyser.

  Eksempel 1:

   1. år, hvor der indskydes og investeres i værdipapirer

  Kasseregistrering

       

  Indskud på aktiesparekonto

   

  -50.000

  2081 50 Aktiesparekonto

         

  Regnskabsmæssig efterpostering 
   af køb / salg / skat

       

  Køb af investeringsbeviser

  D

  -35.800

  2081 51 Aktiesparekonto: Inv.beviser aaa

   

  D

  35.800

  2081 50

  Køb af aktier

  D

  -10.000

  2081 52 Aktiesparekonto: Aktier bbb

   

  D

  10.000

  2081 50

         

  Skattemæssig værdi ultimo

       

  Samlet værdi

  S

  52.000

  2081 50 Aktiesparekonto

         

  Regnskabsmæssig værdi ultimo

       

  Indlån mv.

  D

  4.200

  2181 50 Aktiesparekonto

  Investeringsbeviser

  D

  38.000

  2081 51 Aktiesparekonto: Inv.beviser aaa

  Aktier

  D

  9.800

  2081 52 Aktiesparekonto: Aktier bbb

         

  Eksempel 2:

  2. år, hvor det eneste, der sker, er, at skatten bliver betalt, og man vælger at indbetale skatten på aktiesparekontoen. Værdien er uændret:

  Kasseregistrering

       

  Indskud på aktiesparekonto
   (til betaling af skat)

   

  -340

  2081 50 Aktiesparekonto

         

  Skattemæssig værdi ultimo

       

  samlet værdi

  S

  52.000

  2081 50 Aktiesparekonto

         

  Regnskabsmæssig værdi ultimo

       

  Indlån mv.

  D

  4.200

  2181 50 Aktiesparekonto

  Investeringsbeviser

  D

  38.000

  2081 51 Aktiesparekonto: Inv.beviser aaa

  Aktier

  D

  9.800

  2081 52 Aktiesparekonto: Aktier bbb

         

  Effekt i regnskaberne

   

  Årsrapport

  Skat

  år 1

  2180 52 Urealiseret tab                       -200
   2180 51 Urealiseret gevinst                2.200

  2081 50 Aktiesparekonto                   2.000

   

  år 2

  2081 50 Aktiesparekonto                    -340

  2081 50 Aktiesparekonto                    -340

  i alt

                                                            1.660

                                                            1.660

  Tab gevinst år 2 svarer til skatten af resultatet i år 1. I årsrapporten kan man eventuelt kontere på 7247 regulering tidligere års skat, hvis man ønsker at vise, at der er tale om skat.

  Er denne vejledning nyttig?