SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Anbefalet arbejdsgang til periodisering af Arla-afregninger

  Regnskab og opfølgning

  Anbefalet arbejdsgang til periodisering af Arla-afregninger

  For at overholde gældende regler for moms på fakturering af løbende afregninger, udbetaler Arla et forskud den 25. i indeværende måned og placerer den endelige afregning den 8. i måneden efter.

   

  Denne praksis gør, at afregningen i kasseregistreringen er en måned forskudt i forhold til en eventuel produktionsopgørelse i DMS. 

   

  Løbende bogføring til opfølgning og Dashboard

  For at håndtere dette i budgetopfølgningen er der lavet en automatik, som ved opstart af opfølgningen danner efterposteringer på forskelsbeløbet mellem to måneder med konto 2188 80 som modkonto. Dermed vil januar måneds afregning resultatmæssigt vises i januar, når du trækker en udskrift, eller når du ser på afregningen i Dashboardet.

   

   

  Automatikken kigger kun på posteringer på dataoverførsel fra Arla (DA 9110), så den anbefalede arbejdsgang er, at du ikke laver manuelle ændringer vedrørende Arla i kasseregistreringen.

   

   

  I eksemplet ovenfor ligger der ingen data i juli, da posteringen er flyttet manuelt i kasseregistreringen. Dette kan være tilfældet i regnskaber, som har en anden arbejdsgang end den anbefalede.


  Når du flytter afregningerne i kasseregistreringen, betyder det, at der i eksemplet mangler mælk i juli, da vi gerne vil have hele den afregning, som ligger i august flyttet. Automatikken måler kun på data fra Arla, så den genererer kun forskelsbeløbet på de oprindelige afregninger, og derfor skal efterposteringen i opfølgningen manuelt rettes til, så du får en korrektion på forskellen i kvantum og beløb for ekstern omsætning i de to måneder.

   

  Når først korrektionen er lavet en gang, så falder opfølgningen rigtigt på plads i de efterfølgende måneder. 

   

  Opgørelse af årsrapporten

  Til opgørelse af regnskabet er anbefalingen, at periodisering af mælken foretages som driftsmæssige efterposteringer direkte i billedet kvæg i opgørelsen frem for at flytte posteringer i kasseregistreringen. Hvis du foretager en flytning i kasseregistreringen, påvirker du både årsrapporten og skattebilaget /-regnskabet.

   

  Ved at lave periodiseringen på denne måde, påvirker korrektionerne ikke andre opgørelser.

  Er denne vejledning nyttig?