SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Dataoverførsel - Særlige forhold Arla afregning

  Konteringsvejledning ARLA Foods

  Det anbefales at anvende Dataoverførsel fra ARLA, som resulterer i denne kontering.

  Aconto-afregning (den 25. i måneden) 

  Råvareværdi fra aconto afregningen bliver i den nye afregningsmodel opdelt i forskellige varer, som alle skal konteres på konto 3300 Mælk Salg. INGEN kvantum. Det drejer sig om vareteksterne: 

  • Fradrag for indsamlingsomk.
  • Fedt (kg) 
  • Protein (kg)
  • NON GM
  • Moms

  Afregning (den 8. i efterfølgende måned) 
  Det tidligere udbetalte aconto beløb ”Forskud” skal konteres på konto 3300 00 Mælk salg, så forskud udlignes.
  Råvareværdi for perioden konteres opsplittet i samme varer som på aconto afregningen. INGEN Kvantum 

  Produktionsafgift konteres på konto 3301 00 ”Mælk produktionsafgift”

  Kvantum beregnes via Kontokobling på konto 3301 00 ”Mælk produktionsafgift”
  Kontokobling flytter kvantum fra konto 3301 00 ”Mælk produktionsafgift” til konto 3300 00 Mælk salg og ændrer fortegn.

  ”Mælk andre tillæg” konto 3300 25 indeholder tillæg som: 
  Tilgængelighedstillæg, Manuel afregning, 3” udløbsrør, Uafhængig afhentning, Ingen papir afregning. 

  Skema med varetekster og kontering (august 2022)

  Tekst

  Aconto

  Afregning

  Kvantum

  Konto

  Fradrag for indsamlingsomk.

  X

  X

   

  3300 00

  Fedt (kg)

  X

  X

   

  3300 00

  Protein (kg)

  X

  X

   

  3300 00

  NON GM

  X

  X

   

  3300 00

  Moms

  X

  X

   

  8401 00

  Dyrevelfærd 1 hjerte               

  X

  X

   

  3300 00

  Dyrevelfærd 2 hjerter           

  X

  X

   

  3300 00

  Dyrevelfærd 3 hjerter              

  X

  X

   

  3300 00

  A2 de første 18 måneder            

  X

  X

   

  3300 00

  Afdrag for syn, lugt og smag kassat

   

  X

   

  3300 00

  Antibiotika  

   

  X

   

  3300 00

  3" udløbsrør                  

   

  X

   

  3300 25

  Afdrag for syn, lugt og smag kassat 

   

  X

   

  3300 00

  Antibiotika                        

   

  X

   

  3300 00

  Antibiotika fast fradrag           

   

  X

   

  3300 00

  Arlagården® - Aflysning 2-7 dage   

   

  X

   

  4488 10

  Arlagården® - Genåbningsaudit      

   

  X

   

  4488 10

  Arlagården® - Opfølgende audit     

   

  X

   

  4488 05

  Bakterier IBC (%)                  

   

  X

   

  3300 10

  Bakterier IBC fradrag 

   

  X

   

  3300 10

  Basisomkostninger                  

   

  X

   

  4488 10

  Celletal                           

   

  X

   

  3300 10

  Celletal gradueret                 

   

  X

   

  3300 10

  Ekstra afhentning                  

   

  X

   

  3300 25

  Forskud                            

   

  X

   

  3300 00

  Fradrag for antibiotika kassation  

   

  X

   

  3300 00

  Ingen papir afregning              

   

  X

   

  3300 25

  Klima tjek                         

   

  X

   

  3300 22

  Klima tjek Øko                     

   

  X

   

  3300 22

  Korrektion Tilgængelighedstillæg   

   

  X

   

  3300 25

  Logistiktillæg                     

   

  X

   

  3300 03

  Manuel afregning                   

   

  X

   

  3300 25

  Moms 25%                           

   

  X

   

  8401 00

  Mælke indsamling rettelse          

   

  X

   

  3300 00

  Parkeringstillæg                   

   

  X

   

  3300 25

  Produktionsafgift                  

   

  X

  JA

  3301 00

  Serviceanalyser - bakterier        

   

  X

   

  4488 10

  Tilgængelighedstillæg              

   

  X

   

  3300 25

  Tilgængelighedstillæg (kg)         

   

  X

   

  3300 25

  Uafhængig afhentning               

   

  X

   

  3300 25


  Vedr. Periodisering af mælkeafregninger, se vejledningen her:
  https://help.seges.dk/o90/o90-anbefalet-arbejdsgang-til-periodisering-af-arla-afregninger

  Med hensyn til kontering af efterbetaling, ejerbevis og indskudskapital, se vejledningen her:
  https://help.seges.dk/o90/o90-kapitalinteresser-kontering-og-opgoerelse

  Arla afregning maj og juni måned 2022

  Arla har leveret første aconto afregning og første mælkeafregning fra deres nye afregningssystem, og det giver nogle udfordringer for Ø90.

  Det er ikke længere muligt at foretage en opdeling i aconto afregning på konto 3309 80 Mælk forskudsregulering, idet vi får samme varetekster både ved aconto afregning og ved slut afregningen. Derfor bliver aconto og mælkeafregning konteret til konto 3300 00 Mælk, og ”Forskud” bliver også konteret til konto 3300 00 Mælk salg.

  Vareteksten ”Råvareværdi” bliver ikke længere leveret til Ø90, med den konsekvens, at kvantum ikke kan overføres. Der er flere andre varetekster, som indeholder kvantum, men enten overføres de ikke konsekvent for alle leverandører, eller også bliver vareteksten overført både ved aconto og ved mælkeafregningen, og derfor kan vi ikke anvende kvantum fra disse varelinjer. 

  'Produktionsafgift' findes kun på slutafregning og derfor anvender vi kvantum fra denne linje.

  Der er oprettet en kontokobling som flytter kvantum fra konto 3301 00 ”Mælk produktionsafgift” til konto 3300 00 og ændrer fortegn.

  Der er fejl i bilagsnummer fra ARLA. Det betyder at bilagsnummer ikke bliver udfyldt på posteringerne fra mælkeafregningen. Det har den konsekvens at det ikke er muligt at åbne visning af den tilpassede afregning via Vis Faktura (Alt + V + A) i kasseregistrering.
  Fejlen er rettet pr. 10.07.2022

  Der mangler en varelinje fra mælkeafregningen ”Ingen papir afregning”.
  Fejlen er rettet pr. 10.07.2022

  Maj 2022 aconto 25.05.:

  Overførte data skal rettes manuelt for mælkeafregning for maj 2022:

  • Kvantum mangler/kontrolleres
  • Moms 25% skal rettes fra konto 7999 67 til 8401 00
  • Fakturanummer mangler
  • Der kan mangle en specifikation af varen ”Ingen papir afregning” 


  Juni 2022: Maj-afregning 10.06. aconto juni 25.06.: 

  Overførte data skal rettes manuelt for mælkeafregning for juni 2022:

  • Kvantum kontrolleres
  • Fakturanummer mangler
  • Der kan mangle en specifikation af varen ”Ingen papir afregning”


  Juli 2022: Juni-afregning 13.07.: 

  Overførte data skal rettes manuelt for mælkeafregning for juli 2022:

  • ”VAT code 25%” (moms af køb, konto 8402 00), kontering mangler. 


  Er denne vejledning nyttig?