SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2023-31 – Ændringer til Årsrapport august 2023

  Med virkning fra 10. august 2023 gennemføres ændringer i Årsrapporten

  Ændringer til Årsrapport august 2023

  Med virkning fra 10. august 2023 gennemføres ændringer i Årsrapporten. Der er tale om følgende ønskede rettelser til årsrapporten:

  Definitionerne er ajourført.

  I resultat:
  Skattefrie godtgørelser i form af kørepenge og diæter, som er konteret på konto 4708 xx og 4718 xx, er flyttet fra at vises under personaleomkostninger (lønninger) til at vises under eksterne omkostninger (øvrige personaleomkostninger). Hvis der er konteret på konto 4708 xx eller 4718 xx, og DRIFT Preview er beregnet før 10. august, bør DRIFT Preview genberegnes.

  For selskaber i Regnskabsklasse C oplyses ledelsens forslag til resultatdisponering jf. ÅRL nu automatisk i note (160) og med notehenvisning efter passiver.

  I balance:
  Strukturerede fordringer var placeret forkert i årsrapporten. 

  • Strukturerede fordringer (langfristede) under finansielle anlægsaktiver som før var placeret under linjen Andre tilgodehavender, er flyttet til linjen Andre værdipapir og kapitalandele (i note 250). Det er konto 2050, 2052 og 2059 spec. 50-99
    
  • Strukturerede fodringer (kortfristede) er flyttet fra note 350 Andre tilgodehavender og til note 390 Andre værdipapirer og kapitalandele. Det er konto 2050, 2052 og 2059 spec. 0-49.
    

  Er denne vejledning nyttig?