SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2023-49 – Nyt afsnit i Dokumentation af opgørelse og øvrige tilpasninger til erklæringer mv.

  Revisionsteknisk udvalg (REVU) er kommet med en opdateret vejledning og på baggrund af denne, er der foretaget tilpasninger til Erklæring om opstilling og Dokumentation af opgørelse.

  Nyt afsnit i Dokumentation af opgørelse og øvrige tilpasninger til erklæringer mv.

  Revisionsteknisk udvalg (REVU) er kommet med en opdateret vejledning og på baggrund af denne, er der foretaget tilpasninger til Erklæring om opstilling og Dokumentation af opgørelse.

  Du kan som altid se de foretagne ændringer i den nyeste version af Oversigt bemærkninger.

  Dokumentation af opgørelse

  Der er lavet tilpasninger til overskrifterne i Kundekendskab.

  I Dokumentation af opgørelse er der tilføjet et nyt afsnit ”Forståelse af regnskabsoplysninger”. Der er lavet enkelte tilpasninger i forhold til den, som REVU har med i vejledningen. Der er bl.a. tilføjet et afsnit vedr. Besætning.

  Du finder ”Forståelse af regnskabsoplysninger” under Menu – Færdiggørelse af udskrifter - Dokumentation af opgørelse.

  Forståelse af regnskabsoplysninger er placeret efter Kendskab til kunden og er på landsniveau med i udgave A, F, G, H, I, J

  Forståelse af regnskabsoplysninger består af en række udsagn om de forskellige regnskabsposter til årsregnskabet, hvor du, ligesom i andre afsnit i Dokumentation af opgørelse, har mulighed for at svare Ja, Nej eller Ikke Aktuel. Dine svar gemmes fra år til år. 

  Der er ikke styring på, hvorvidt de enkelte poster indgår i det pågældende årsregnskab. Her er der mulighed for at svare Ikke aktuel. Der er dog styring på få udsagn, der kun vil komme, hvis der arbejdes på et selskab. 

  Da Forståelse af regnskabsoplysninger ikke er et udtryk for, i hvilket omfang opgaven om opstilling af årsregnskabet skal dokumenteres, men blot til brug for gennemgang af årsregnskabet, er der under Formål indsat standardbemærkningen ”Nedenstående er gennemgået og har ikke givet anledning til bemærkninger”. Anvendes denne, behøves der ikke svares Ja/Nej til alle spørgsmål, men du kan svare ”Ikke aktuel” til de udsagn, der ikke er aktuelle for den pågældende kunde. 

  Har gennemgangen givet anledning til bemærkninger, kan du passivisere bemærkningen og i stedet aktive bemærkningen med teksten ”Nedenstående er gennemgået og har givet anledning til følgende bemærkninger…….”

  1.   Det er muligt at svare Ja, Nej eller ikke aktuel, for hvert udsagn.

  2.   Der er til hvert område/regnskabspost mulighed for at lave en kundespecifik bemærkning. 

  Ved release i januar 2024 kommer følgende forbedringer:
  På baggrund af møde med den faglige gruppe for årsrapport og erklæringer er det besluttet at lave følgende forbedringer, der kommer med til releasen i januar.  

     Indgår området ikke i regnskabet, kan du svare Ikke aktuel på det første spørgsmål og lader de øvrige spørgsmål i
    området være blanke. Så vil der i udskriften automatisk komme Ikke aktuel på de blanke.

     Overskrifterne i forståelse af regnskabsoplysninger tilpasses, så de svarer til linjer i årsrapporten.

  Tilpasning af Erklæring om opstilling

  Vi indsætter teksten om IESBA Code i erklæringen, da den nu er med i vejledningen fra REVU. Dermed følger vi også praksis i resten af branchen. Den nye tekst erstatter den nuværende. I har dog fortsat mulighed for at tilpasse på kreds- og ejendomsniveau. 


  Tilpasninger af Noten Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

  Der er på baggrund af forskellige ønsker fra jer, i løbet af foråret, foretaget mindre tilpasninger.   

  Er denne vejledning nyttig?