SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2024-06 – Kontering af endelige minkerstatninger

  Konteringsvejledning til endelige minkerstatninger

  Kontering af minkerstatninger

  De endelige minkerstatninger er begyndt at blive udsendt. Der oprettes konti til specifikation i årsrapport, der svarer til teksten på bilag. Der oprettes automatisk skattemæssig efterpostering fra de konti, der indeholder skattefri beløb.

  Der er ikke brug for specifikation af erstatningerne – hverken i internt regnskab eller til ØDB. Hvis ikke kunden selv ønsker en større specifikation, kan man kontere enkelt, for eksempel samle alle skattefri beløb på 7346 89. Kontoen indgår i andre driftsindtægter i årsrapporten. Hvis salget er konteret tidligere, så man skal kontere differencen, skal den også være under andre driftsindtægter, uanset om der er tale om større eller mindre beløb.

  Der er oprettet konti, der gør det muligt at kontere til årsrapporten med specifikation, hvis kunden ønsker det. På konto 3596 29 og på de 3870 konti, som er skattefri, er der oprettet automatisk efterpostering skat til 7346 89.

  Anlægsaktiver skal i årsrapporten betragtes som solgt til regnskabsmæssig værdi, og differencer i forhold til erstatningen skal være under andre driftsindtægter.

  Behandling i årsrapport er beskrevet i
  O90-information-2021-19-ny-note-2-og-3-til-bemaerkninger-i-arsrapport
  O90-information-2021-22-kontoplanaendringer-marts-2021

  Skattemæssig fordeling

  Det er pt (januar 2024) uafklaret, hvordan erstatning for afståede aktivet og tabt indkomstgrundlag skal fordeles på de enkelte aktiver. Skatterådet tager stilling hertil på møde ultimo april 2024.  Det er Skattestyrelsens opfattelse, at de vurderede 2020-værdier på aktiver skal lægges til grund som salgssummer for aktiver og i det omfang, der er et resterstatningsbeløb, er denne erstatning for skattefri tabt indkomstgrundlag. Spørger mener, aktiver er solgt for nedskrevne tilbagediskonterede værdier. Ø90 anlægger en forsigtighedsbetragtning og lægger derfor pt. Skatterådets holdning til fordeling af erstatningsbeløb til grund.

  Kontering

  Skat

  Drift

  specificeret

  Tabt fremtidig indtjening ved produktion af minkskind, jf. bek. § 4

  7346 89

  3870 15

  Erstatning for ikke-udnyttet bur- og staldkapacitet, jf. bek. § 6

  7346 89

  3870 25

  Tabt fremtidig indtægt ved minkspecifik accessorisk virksomhed

  Salg af levende avlsdyr, jf. bek. § 9

  7346 89

  3870 32

  Tabt fremtidig indtægt ved minkspecifik accessorisk virksomhed

  Pelsning for tredjemand, jf. bek. § 10

  7346 89

  3870 33

  Tabt fremtidig indtægt ved minkspecifik accessorisk virksomhed

  Øvrig minkspecifik accessorisk virksomhed, jf. bek. § 8

  7346 89

  3870 34

  Kompensation for anden ikke-minkrelateret virksomhed, som ikke kan omstilles

  7346 89

  3870 35

  Anlægsaktiver jf. bek. § 5

  Bygninger, maskiner og andet driftsmateriel – Bilag 4

  81xx

  81xx

  Anlægsaktiver jf. bek. § 5

  Avlsdyr

  7346 89

  3596 29

  Anlægsaktiver jf. bek. § 5

  Produktrettigheder

  81xx

  81xx

  Anlægsaktiver jf. bek. § 5

  Øvrige immaterielle aktiver

  81xx

  81xx

  Kompensation for omkostninger til passiv bevarelse og nødtørftigt vedligehold, jf. bek. § 22

  3870 26

  3870 26

  Godgørelse for udgifter til sagkyndig bistand

  3870 80

  3870 80

  Værdisikring for endelig nedlukningserstatning

  5278 00

  5278 00

  Modregningerne af forskud mv. konteres på de konti, hvor de oprindeligt blev indtægtsført.

  Specificeret kontering i årsrapport

  Der er oprettet kontonumre i Ø90, så det er muligt at kontere hver linje i opgørelsen. Der er dog intet krav om dette, så man kan også vælge at bruge konti, som man allerede har i brug. Mange af beløbene er skattefri, og der er oprettet beregning af skattemæssig efterpostering til konto 7346 89 Erstatning tab af indkomstgrundlag mv. mink. 

  De nye konti er:

   

   

  Skattepligtig

  Efterpostering 

  Skat til 7346 89

  3596 29

  Erstatning mink avlsdyr COVID-19

   

  X

  3870 14

  Salg af avlsdyr COVID-19 

   

  X

  3870 15

  Produktion af skind COVID-19 

   

  X

  3870 25

  Uudnyttet bur- og staldkapacitet COVID-19

   

  X

  3870 26

  Passiv bevarelse, nødtørftig vedl.hold COVID

  X

   

  3870 32

  Salg af levende avlsdyr COVID-19

   

  X

  3870 33

  Pelsning for tredjemand COVID-19

   

  X

  3870 34

  Øvrig minkspecifik acc. virksomhed COVID-19

   

  X

  3870 35

  Øvrig acc. virksomhed COVID-19

   

  X

  3870 80

  Sagkyndig bistand COVID-19

  X

     Er denne vejledning nyttig?