SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Kasseregistrering - Konter bankdata

  Overfør kontoudtoget til kasseregistreringen

  Dialogen ”Konter bankdata” vælges fra kasseregistreringen under funktioner [alt+f+w]. For at overføre kontoudtoget til kasseregistreringen, er det nødvendigt, at det elektroniske kontoudtog er hentet fra netbanken / homebanking til PC’en før indlæsningen påbegyndes. 

  Tilknyt importfilter

  I feltet ”Importfilter” angives det importfilter, der skal bruges. Dette kan gøres ved at have feltet i fokus og trykke på F4. Nu åbnes dialogen ”Vis Importfiltre”, fokus sættes på det ønskede importfilter, og der trykkes på Overfør.

  En anden måde er at skrive importfiltrets navn i feltet. Bruges denne metode, og er der flere importfiltre med samme navn, men tilknyttet forskellig niveau, bliver man nødt til at anvende F4 for at udpege det rigtige importfilter.

  Tilknyt betalingsart

  I feltet ”Betalingsart” angives den betalingsart, der skal tilknyttes de bankposteringer, der bliver overført. Betalingsarten kan enten tastes direkte i feltet eller anvende F4 og overføre den betalingsart, der er i fokus.

  Hvis den bankkonto man overfører fra, ikke er en, der har tilknyttet betalingsart, er der mulighed for at vælge O og R som betalingsart. Angives betalingsarten som O eller R, skal der angives en mellemregningskonto.

  Der er kun mulighed for at angive betalingsart R, hvis brugertypen er 20.

  Der er ikke kontrol af, om der tastes en korrekt betalingsart. Denne kontrol bliver først foretaget i forbindelse med overførslen til kasseregistreringen.

  Tilknyt mellemregningskonto

  Er der angivet O eller R som betalingsart, skal der angives en mellemregningskonto. Hver postering der bliver overført til kasseregistreringen, bliver modposteret på denne konto med modsat fortegn på beløb og kvantum.

  Kontonummeret kan indtastes direkte. Er fokus i feltet Mellemregningskonto, og der trykkes på F4, åbner kontoplans dialogen, og der er mulighed for at udpege og overfører mellemregningskontoen.

  Normalt skal mellemregningskontoen for indlån, ligge i intervallet 2020 00 til 2029 99

  og for banklån, i intervallet 2610 00 til 2628 99

  Drejer det sig om anden virksomhed, kan kontonummer i følgende interval benyttes, 1920 00 til 1920 99 og 1960 00 til 1960 99

  Hent Bankfil

  Vælg funktionen ”Hent bankfil” [ctrl+H], hvorefter der åbnes en dialog, hvor det pågældende bankkontoudtog udpeges. Kræver at der ligger en CSV fil på computeren. 

  Bankdata bliver indlæst i dialogen ”Konter bankdata”. Her markeres de posteringer, der skal overføres til kasseregistreringen. Samtidig er der mulighed for, at supplerer de enkelte posteringer med kontonummer, bilagsnummer mv.

  Overførsel af bankdata til kasseregistreringen, er ikke koblet op til nogen kontrol af, om der ligger posteringer til samme periode, eller om de samme posteringer er overført tidligere. Denne kontrol skal foretages manuelt.

  Der er heller ikke kontrol af, om der overføres til en afstemt, tjekket eller låst periode, før dataene er indlæst i kasseregistreringen. Hvis det ikke er undersøgt på forhånd, om der indlæses til afstemte eller tjekkede perioder, er det nødvendigt at hente, behandle og indlæse de pågældende bankdata en gang til.

  Overfør bankdata til kasseregistreringen

  Alle oplysninger i de overførte posteringer kan rettes, slettes, konteres, omposteres, opsplittes, når de først er overført til kasseregistreringen. Man SKAL ikke kontere i denne dialog men du har muligheden – det indtastede bliver først gemt når du overfører til kasseregistreringen.

  Dato: Feltet kan ikke rettes. Man skal være opmærksom på, at der ikke foretages kontrol af om den periode, der ønskes indlæst data for, er afstemt, tjekket eller låst. Kontrollen foretages først i kasseregistreringen.

  Er perioden der er overført for, afstemt eller tjekket, bør du vælge nej til at ophæve afstemning eller tjek. Overføres der alligevel, er konsekvensen den, at det kun er den første postering, der bliver indlæst, hvorimod de resterende går tabt (skal overføres igen).

  Problemet er, at hvis der er svaret ja til at ophæve, bliver den første postering indlæst og fokus flytter ned til en ny blank linie. Det kan således blive lidt problematisk, at finde den postering der er overført, hvis den står blandt mange posteringer, der tidligere har været afstemt eller tjekket. Det anbefales derfor, at svarer nej til at ophæve afstemning / tjek. Derefter ophæves afstemning / tjek manuelt hvorefter bankposteringerne overføres bagefter, hvis det var meningen at de skulle overføres.

  • Beløb: Feltet kan ikke rettes.
  • Tekst: Der er mulighed for at ændre teksten, der er overført fra bankkontoudtoget, således at det eventuelt bliver en mere sigende tekst. I denne dialog er der ikke mulighed for at opsplitte posteringer. Dette skal gøres, når posteringerne er overført til kasseregistreringen.

  Kontonummer: Der er mulighed for at tilføje et kontonummer til posteringen her. Indtastes der et kontonummer, bliver posteringen automatisk markeret til at skulle overføres til kasseregistreringen.

  Angives der et kontonummer der har tilknyttet en kontokobling, vil kontokoblingen automatisk blive aktiveret under overførslen til kasseregistreringen. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at angive kvantum 1 og bilags nr. før posteringerne overføres. Hvis dette er relevant

  Det er også mulighed for ikke at angive et kontonummer. Der skal blot manuelt markeres, at posteringen skal overføres.

  Posteringen overføres: I denne kolonne markeres med flueben, om posteringen skal overføres til kasseregistreringen. Dette gøres manuelt med enten mellemrumstasten, eller med musen, eller automatisk, når der angives et kontonummer på posteringen.

  Er der angivet et kontonummer og det derefter bliver slettet igen, vil den automatiske markering af, at posteringen skal overføres, blive stående, ønskes posteringen ikke overført, skal markeringen slettes manuelt. Er der posteringer der ikke ønskes overført, skal det undlades at markere posteringen. Denne facilitet er bl.a. nødvendig, da der ikke er mulighed for at slette linjer, i det overførte kontoudtog.

  • Reference-id og nr.: Her kan tilknyttes et reference ID og nummer. Indtastes der kun et nummer og ingen ID, bliver nummeret slettet i forbindelse med overførslen.
  • Bilagsnummer: Der kan vælges at påføre et bilagsnummer, men påsætning af bilagsnummer kan også vente til posteringerne er overført til kasseregistreringen. Hvis posteringen har fået tildelt et kontonummer, hvor der er tilknyttet en kontokobling, kan det være en fordel at have tilknyttet et bilagsnummer.

  Kvantum 1: Der kan angives et kvantum 1. Det kan være en fordel at angive kvantum 1, hvis der, på det indtastede kontonummer, er aflusning på, om der skal være et kvantum 1.

  Hvis kontoen her tilknyttet en kontokobling der anvender kvantum 1 i beregningerne, vil det også være en fordel at have indtastet kvantum 1, før posteringerne overføres.

  • Gem linje til genkendelse. Har du tastet et kontonummer er det en god ide at overveje om denne bevægelse vil gentage sig i efterfølgende periode og dermed sætte flueben i gem, kontonummer vil så blive huske af ø90 næste gang der overføres en fil.

  Se Ø90 Vejledning - opsætning bankdata

  Er denne vejledning nyttig?