SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Kontering af feriepenge

  Håndtering af feriemidler


  På grund af overgangsordning i ferieloven, er der behov for disse poster i balancen.


  1. Der kan være en langfristet gældsforpligtelse, som består af indefrosset feriegodtgørelse, der er optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

  2. Der kan være et tilgodehavende vedrørende ferie, som medarbejderne har afholdt, men ikke optjent endnu.


  KONTERING


  Feriepenge i overgangsåret

  Feriepenge, der optjenes fra 01.09.19 til 31.08.20 indefryses og udbetales til medarbejderen ved pensionering.

   

  • Virksomheder, der indbetaler feriepenge til Feriekonto eller en feriekasse, skal fortsætte med dette.
  • Virksomheder, der ikke indbetaler til Feriekonto eller en feriekasse kan vælge at indbetale til en særlig feriefond eller beholde beløbet i virksomheden.

  Beløbet, der kan beholdes i virksomheden, skal konteres på konto 2690 00 Skyldige feriemidler (overgang).


  Årets ændring efterposteres til konto 4731 Feriemidler overgangsordning timelønnede eller funktionærer. Der er automatisk efterpostering på landsniveau.


  Når betaling skal ske enten helt eller delvis, skal man flytte til kortfristet gæld via 239x 84.


  Det er muligt at vælge skattemæssigt fradrag i takt med medarbejdernes optjening. Men hvis man ikke vælger det, kan man anvende skattemæssig efterpostering fra 4731 til 2767 27 Feriemidler overgangsordning, ikke fratrukket. Hvis der er saldo primo på 2767 27 med udskudt fradrag, vil der være kontroludfald, hvis saldoen på 2690 00 Skyldige feriemidler og 2391 84 Skyldige feriemidler forfald 0-1 år falder, uden at der er taget fradrag.


  Tilgodehavende vedrørende ferie

  Tilgodehavende vedrørende ferie er først aktuelt i indkomstår, der slutter efter 01.09.2020, når medarbejdere har haft mulighed for at afholde ferie, som endnu ikke var optjent.


  Man skal kontere tilgodehavendet ultimo på konto 2266 70 Afholdt ikke optjent ferie.

  Ø90 beregner automatisk efterpostering til konto 4731 20 Forskydning i afholdt ikke optjent ferie


  Skyldige feriepengeforpligtelser

  Der er ikke tale om en ændring som følge af ferieloven, men kontonumrene til kontering af Feriepengeforpligtelser overfor medarbejdere, der holder ferie med løn, er nyoprettede.

  Man kan anvende posteringsflyt fra de konti, som har været brugt tidligere.


  Man skal kontere gælden som ultimo på konto 2748 85 Feriepengeforpligtelser.

  Ø90 beregner automatisk efterpostering til konto 4731 10 Forskydning i feriepengeforpligtelser.  Er denne vejledning nyttig?