SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Selskaber - Skat

  Hvordan konteres skat i selskaber, administrations- og datterselskab og håndtering af skattemæssige underskud

  Håndtering af skat i selskaber

  Selskabsskat

  Nedenfor kan du se, hvordan forskellige typer af skat skal konteres.  

    

  Selskabsskat: 

  Løbende i kasseregistrering:

   

    

   

  Ordinær aconto Konto 7260 10
  Frivillig aconto nr. 1 Konto   7260 05
  Frivillig aconto nr. 2   Konto 7260 06
  Tilbageholdt udbytteskat Konto 7260 90
  Restskat (bogført primo) Konto 7260 15
  Overskydende skat (bogført primo) Konto 7260 16
  Tillæg til overskydende skat Konto 7324 80 1)
  Tillæg til restskat Konto 7397 80 1)
       
  Hvis ikke bogført primo, konteres:     
  Rest/overskydende skat   Konto 7260 11
  Tillæg til restskat   Konto 7397 80
  Tillæg til overskydende skat Konto 7324 80
       
  Ultimo     
  Skyldig ordinær aconto Konto 7260 10
  Frivillig aconto efter ultimodagen Konto 7260 05 eller 06
  Restskat   Konto 7260 15
  Overskydende skat Konto 7260 16
  Tillæg til overskydende skat Konto   7324 80 1)
  Tillæg til restskat   7397 80 1)

   

  Udskudt skat (kun årsrapport) 

   

  Ultimo: 

     
  Udskudt skat (ultimo) Konto   2295 xx
  Udskudt latent skat (ultimo) Konto 2296 xx
       
  Efterposteringer:     
  Skat af opskrivning Konto 2296 10-19
    Modkonto   2273 10-19
       
  Ændring i udskudt skat (stigning) Konto 2295 xx
    Modkonto 7260 20
       
  Ændring latent skat (stigning) Konto

  2296 0-9, 20-99

   

    Modkonto 7260 25

  Hvis du bruger konteringen ovenfor, hvor tillæg konteres i ultimo på 73xx xx, bliver tillægget vist i balancen som henholdsvis Anden gæld  og Tilgodehavende.

  Hvis du vil have tillægget vist sammen med skatten i balancen, skal du i stedet lave efterpostering og ultimo: 

  Eksempel med restskat 50.000 og tillæg 2.300  

  Efterpostering 

  Tillæg til restskat  

  -2.300,00 

  konto 7397 80

  modkonto 7260 15

  Status

  Rest inklusive tillæg 

  -52.300,00

  konto 7260 15

   

  Sambeskatning

  I datterselskaberne skal skat betalt til moder/administrationsselskabet i løbet af året konteres på konto 7260 01. Ved årsafslutning skal rest- eller overskydende skat tages op i status på konto 7260 01, så det kommer til at stå som skyldig/tilgodehavende selskabsskat.  

  Når restskatten det efterfølgende år betales, skal dette foregå via mellemregningen på 2188 xx.

  I administrationsselskabet konteres modtaget skattebetaling fra datterselskaberne også på konto 7260 01. Den overskydende- eller restskat tages, som i datterselskabet, også med i status på konto 7260 01. Betalinger og udbetalinger fra SKAT konteres som for "almindelige" selskaber. Når datterselskabernes rest-/overskydende skat er konteret på plads, vil skatteberegningen i Skattebilag til selskab vise administrationsselskabets "egen" rest- eller overskydende skat.

  Vigtigt: Er der en skyldig skat i sambeskatningen og en overskydende skat overfor SKAT, må der ikke modregnes. Når du bruger forskellige specifikationsnumre, sørger Ø90 for at vise både skyldig og tilgodehavende selskabsskat.

  Eksempel: 

  Moder/Administrationsselskab med 100.000 i skattepligtigt resultat, datterselskab med 50.000 i skattepligtigt resultat.  

  Der er betalt 30.000 i ordinær og 5.000 i frivillig aconto til SKAT. Datterselskabet har betalt 10.000 aconto til administrationsselskabet 

  Der er utilsigtet word-wrap især i beløbskolonner og i næstsidste kolonne. Jeg har indsat passende linjeskift i tekstkolonnen

   

  Administrationsselskab

  Datterselskab

  I  alt

  Kasseregistrering: 

   

   

   

   

   

  Betalt aconto 

  (15.000 +15.000)

  -30.000

  7260 10

   

   

  -30.000

  Frivillig a'conto 

  (2. rate)

  -5.000

  7260 06

   

   

  -5.000

  Betalt fra datter- til 

  adm.selskab

  10.000

  7260 01

  -10.000

  7260 01

   

   

   

   

   

   

   

  Skat af 50.000 

   

   

  12.500 

   

   

  Betalt til adm.selskab 

   

   

  10.000 

   

   

  "Restskat" 

   

   

  2.500 

   

   

  Ultimo postering: 

   

   

   

   

   

  Restskat datter

  2.500

  7260 01

  -2.500

  7260 01

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Skat af 100.000 

  25.000 

   

   

   

   

  Betalt *) 

  22.500 

   

   

   

   

  Tillæg til 

  frivillig 2. rate 

  -102 

   

   

   

   

  Betalt efter tillæg 

  til frivillig 

  22.398 

   

   

   

   

  Rest skat 

  2.602 

   

   

   

   

  Ultimopostering: 

   

   

   

   

   

  Rest skat adm.selskab

  -2.602

  7260 16

   

   

  -2.602

   

   

   

   

   

   

  Skat i alt 

  -25.102 

   

  -12.500 

   

  -37.602 

  *) Betalt til SKAT: 35.000 minus modtaget/til gode datter: 12.500 

   

  Hvilken type selskab og hvilken udskrift? 

  Du skal fortælle Ø90, hvis det er et datterselskab eller et administrationsselskab.

  Oplysningerne har indflydelse på, hvilke kontroller der bliver gennemført, så det er vigtigt at vælge før, man starter opgørelsen. Alle oplysningerne kan ses i billedet Egenkapital eller i Opgavevalg: Funktioner > Stamdata > Beregninger og udskrifter, Virksomhedsoplysninger.

  Et billede, der indeholder tekst
  Automatisk genereret beskrivelse

  Her er det et Sambeskattet datterselskab

  Arbejdsgang

  Drift Preview SKAL være beregnet Skat preview. Hvis det ikke er tilfældet, bliver selve den skattepligtige indkomst rigtig alligevel, men forklaringen på forskellene i forhold til årsrapport vil være helt hen i vejret. 

  Men skattebilaget skal også være færdigt, før man kan kontere den skyldige/tilgodehavende selskabsskat og udskudte skat i årsrapporten. I hvert fald med hensyn til fastlæggelsen af den skattepligtige indkomst og de skattemæssige værdier af varelagre, rest til afskrivning mv.  

  • Når den skattepligtige indkomst er konteret på plads, kan man se den i billedet egenkapital og foretage eventuelle modregninger af gamle underskud. Det er også på dette tidspunkt man kan kontere årets restskat eller overskydende skat, så skatten i årsrapporten bliver rigtig 

  I punktform kan arbejdsgangen beskrives: 

  Det første år:

  1. Ved sambeskatning: Skriv ja til sambeskattet datter- eller administrationsselskab.
  2. Sørg for at primo underskud står rigtigt:
   1. De gamle uudnyttede underskud på 2276 00-29,   
   2. De ikke fradragsberettigede på 2276 30.
   3. Ved sambeskatning: Eventuelle særunderskud på 2276 80-84
   4. Ved sambeskatning: Eventuelle særunderskud fra en tidligere sambeskatning på 2276 85-89

  Følgende år:

  1. Årsrapport – opgøres, indtil årsrapporten er færdig med undtagelse skyldig selskabsskat og udnyttelse af gamle underskud.  
   1. Eventuel skyldig 2. rate af selskabsskat og planlagte frivillige acontobetalinger efter ultimodagen tages op i balancen.
  2. Skattebilag – opgøres, indtil den skattepligtige indkomst er fastlagt, og man kan se årets skat. Udgave A indeholder alt.
  3. Hvis der er gamle uudnyttede underskud:
   1. Konter udnyttelsen i billedet egenkapital
   2. Træk nyt skattebilag ELLER beregn manuelt, hvilken indflydelse det får på årets selskabsskat.
  4. Kontering af skat i årsrapport  
   1. Skyldig eller tilgodehavende selskabsskat (fælles postering) i årsrapport.
  5. Endelige opgørelse og udskrift, tjek og lås som sædvanlig, husk Drift preview før Skat preview

  Selvangivelse

  Selskabsselvangivelsen kan ikke overføres elektronisk fra Ø90 til SKAT. Du skal bruge www.skat.dk på TastSelv Erhverv.

  For at få en rigtig selvangivelse, skal du huske at tage stilling til de felter, der udfyldes ved hjælp af supplerende oplysninger, som du giver i opgavevalg: Funktioner > Stamdata > Beregning og udskrifter: Skattemæssige beregninger. 

  Datterselskab

  Når der er markeret for datterselskab, bliver en række af felterne ikke udfyldt, men skraveret lige som på SKATs udgave.

  Administrationsselskab

  Du skal selv lave selvangivelsen for administrationsselskabet. Ø90 skriver en selvangivelse, der er mage til dén for datterselskaber, så man ikke kan komme til at bruge den ved en fejltagelse. Ø90's selvangivelse gør det nemt at se, hvilke felter du selv skal beregne og udfylde for sambeskatningen.

  Se i øvrigt vejledningen Selvangivelse selskab 

  Er denne vejledning nyttig?