SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Skat – Bagatelgrænse tab/gevinst - kontrol 163.000

  Hvordan skal jeg tage stilling til kontrol 163.000 om gevinst/tab under den skattemæssige bagatelgrænse?

  Bagatelgrænse for skattepligt af gevinst/tab 
  (kursgevinstlov § 14)

  Kontrol 163000 og 163001 giver udfald, hvis summen af gevinst/tab er under bagatelgrænsen for hver af de to personer.

  ”Beløb på 5275, 5276 (i Aktier eller Obligation) og 5790 (i Finansielle reguleringer) er under bagatelgrænse. Flyt til 7560, 7565 eller 7721.”

  Fordi de konti, der indgår i kontrollen, bliver behandlet i forskellige opgørelsesbilleder, ligger kontrollen også i flere forskellige billeder. Det er vigtigt, at du ikke flytter noget, før du har været igennem alle disse billeder, så du er sikker på, at alle posteringer på kontiene er på plads, før du vurderer størrelsen. Det sidste af billederne er Finansielle reguleringer.

  Hvis gevinsten/tabet er skattepligtigt, men ikke indgår i bagatelgrænsen, skal du flytte til en konto udenfor kontrollen.

  Billede aktier

  Konto, der indgår i kontrollen:
  5276 10-19 Fortjeneste/tab obligationsbaseret investeringsforening
  5276 60-69 Fortjeneste/tab obligationsbaseret investeringsforening ægtefælle

  Konto til beløb under skattemæssig bagatelgrænse:
  7560 xx Gevinst/tab under bagatelgrænse investeringsforening

  Billede obligationer

  Konti, der indgår i kontrollen:
  5275
  5276 00-09 Fortjeneste/tab danske og udenlandske obligationer
  5276 50-59 Fortjeneste/tab danske og udenlandske obligationer ægtefælle
  5276 20-49 Gevinst/tab på obligationer ikke optaget til handel på marked
  5276 70-99 Gevinst/tab på obligationer ikke optaget til handel på marked ægtefælle

  Konto til beløb under skattemæssig bagatelgrænse:
  7565 xx Gevinst/tab under bagatelgrænse fordringer

  Billede finansielle reguleringer

  Konto, der indgår i kontrollen:
  5790 Kurstab/gevinst udlandslån

  Konto til beløb under skattemæssig bagatelgrænse:
  7721 xx Gevinst/tab under bagatelgrænse lån i fremmed valuta

  Skatteregnskab

  5275, 5276 og 5790 indgår i linjen Anden kapitalindkomst
  7560 og 7565 indgår i linjen  Konjunktur finansaktiver
  7721 indgår i linjen Kursændring gæld

  Er denne vejledning nyttig?