SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Mark Online - Pesticidlager

  Pesticidlageret skaffer dig overblik over dit kemilager, så du ikke har oversete lagre af pesticider stående

  Hvorfor pesticidlager?

  Et pesticidlager skaffer dig overblik over dit kemilager, så du ikke har oversete lagre af pesticider stående. Din indkøbsliste viser nettoindkøbsbehov.

  Når du laver sprøjteopgaver i Mark Online, kan du se, hvad der er på lager.
  I Dyrkning under menupunktet Vis, vælger du visning af ruden Pesticidlager, som lister de produkter, du har på lager:


    


  Udskriften Indkøbsliste viser nettoindkøbshov

  I udskriften Indkøbsliste vises lagerbeholdningen, der fratrækkes planlagt forbrug, så kolonnen ’Mængde’ er lig med behovet for køb.


   

  Sådan kommer du i gang

  Foretag en optælling af kemilageret. Det er vigtigt, at du får indtastet de udførte spøjtninger tilbage i efteråret 2015, inden du opretter din første optællingsdato ved fx årskiftet, (01-01-2016). 

  Under Priser og Lager finder du billeder til brug for indtastning og visning af beholdninger.

  Indtast en optællingsdato. Vælg middel og indtast optalt mængde. Når mængden er større end 0, bliver den optalte mængde oprettet som en opstartsmængde i lageret på samme dato. 


   

  Ajourføring af lageret i løbet af sæsonen

  Under Køb og Salg opretter du køb og salg af midler.

  Når du registrerer dine sprøjtninger i dyrkningsjournalen (eller i FarmTracking), optræder forbrugt mængde automatisk som et forbrug fra lageret.

   


  I visningen Beholdningsoversigt kan du løbende følge med i beholdningerne for de enkelte midler, køb og forbrug ud af lageret. Du kan også se planlagte forbrug i dyrkning og dit behov for indkøb af de enkelte midler.


    

  Justering af lageret og forbrug ved næste optælling

  Ved hver optælling beregnes en ny beholdning ud fra køb og forbrug siden sidste optælling.

  Har du optalt en mængde, som er mindre end den beregnede beholdning, kan du under Handling angive, at afvigelsen skal oprettes i lageret som ’Bortskaffelse’.


   


  Oftest vil afvigelsen skulle føre til en ændring af registreret forbrug i dyrkningsplan.Det gør du hurtigt ved at gå op under Priser og finde midlet her. Når du har udvalgt midlet, vælger du funktion ’Søg og erstat’ (Ctrl+F). Her kan du nu justere forbrugt mængde, så optalt mængde stemmer med beregnet beholdning.

  Opgavestyring er for dig, der gerne vil have et hurtig overblik over ugens opgaver.
  Du kender sikkert dyrkningsplanen og gødningsplanen pr. mark – men med mange marker er det svært at holde overblikket.

  Med opgavestyring får du overblikket tilbage.

  Med Mark Online Plus har du fanen Opgavestyring, og vælger du ’Markopgaver uden tid’, så får du et hurtigt overblik over udførte og planlagte opgaver på tværs af alle dine marker. 


   


  Med ’tragten’ på opgavekolonnen kan du filtrere efter emne, fx organisk gødning, hvis du skal se dine gylleudbringninger. Fordelen er, at  alle ens opgaver med samme planlagte mængde på samme dato samles på en linje, som én opgave. Det giver hurtigt overblik over det samlede areal og den samlede mængde.

  Dagsedler og tidsregistrering

  Med opgavestyring kan du gå et skridt længere ift. at

  ·         oprette medarbejder

  ·         printe en dagseddel ud

  ·         medarbejderen registrerer udført arbejde og tidsforbrug i traktoren

  ·         overføre det til opgavestyring og derved få lavet opgørelse af tidsforbrug pr. mark og opgavetype  Support 
  Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte SEGES Kundecenter

  Tlf.:      7015 5015
  E-mail: kundecenter@seges.dk 

  Er denne vejledning nyttig?