SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2021-69 – Oplysningsskema i Ø90 for 2021

  Oplysningsskema for 2021 er tilrettet i Ø90 ifølge det udkast vi har fået fra Skattestyrelsen. og klar til brug med virkning fra den 14. januar 2020.

  Tilretningerne i Ø90 bliver lavet med virkning fra torsdag den 18. november 2021.
  Husk at Indkomstdisponering og skatteberegning skal genberegnes efter igangsætningen, før rettelserne til oplysningsskema og skatteberegning bliver korrekt.
  Se i øvrigt definition af 2021 Oplysningsskema i Ø90  her.

  Rubrik 348”Renteudgifter offentlig gæld” udgår

  Feltet udgår da der ikke længere kan forekomme fradrag.
  Kontiene der tidligere indgik er nu med i rubrik 44 ”Renteudgifter af anden gæld”.

  Rubrik 460 splittes i to til ”Håndværkerfradrag” og ”Servicefradrag”

  For at holde styr på det ekstra 35% fradrag på udgifter til serviceydelser så er fradraget splittet i to felter på Oplysningsskema for 2021. Felt 460 og 461 er placeret under Ligningsmæssige fradrag.

  Ny rubrik 128 ”Rentekorrektion, ved udlejning af fast ejendom til nærtstående”

  Rentekorrektion vedr. udlejning af fast ejendom til nærtstående som også kaldes ”Forældrekøbsordning” har fået sit eget felt på Oplysningsskema for 2021. Feltet er placeret under Virksomhedsordningen:

  R75 og overførsel af oplysningsskema med SA PRO

  Vi har endnu ingen aftaler med Skattestyrelsen om tidsfrister mv. for 2021.
  Vi vil løbende informere jer når vi har nogle datoer.

  Er denne vejledning nyttig?