SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 Information 2021-70 – Ændringer til Anvendt regnskabspraksis og dokumentation

  Der er foretaget opdatering og fejlrettelser på Anvendt regnskabspraksis og dokumentation

  Efter igangsætningen af bemærkninger i oktober, har I identificeret enkelte fejl og mangler i selskabsregnskaberne. De vil blive rettet fredag den 26. november 2021. Det betyder, at de regnskaber, som I er i gang med - med skæve regnskabsår - kan se anderledes ud, da ændringer i teksterne kan rykke på indholdet. Derudover kommer vi med to ændringer til Anvendt regnskabspraksis i starten af december. I kan som altid se ændringerne i ”oversigt bemærkninger”. Derudover er der nedenfor kort beskrevet lidt om de forskellige ændringer.

  Fejl der rettes 26. november

  Dokumentation

  Der bliver rettet, således at tekster, der omhandler ægtefælle, ikke kommer i selskaber.

  Anvendt regnskabspraksis

  Der mangler en tekst omkring sambeskatning i dattervirksomheder. Den tekst, vi har med, omhandler kun administrationsselskabet. Derfor tilføjes der en ny tekst i de selskaber, hvor I under virksomhedsoplysninger har svaret Ja til ”Sambeskattet dattervirksomhed”.

  Tilpasning af tekster i december

  Kapitalinteresser

  Teksterne for kapitalandele/kapitalinteresser var ikke klar til igangsætningen i oktober.

  Vi har nu tilføjet de nye tekster, og der foretages følgende tilpasning:

  Den nuværende tekst 7-3340 ændres, så den omhandler tilknyttede og associerede virksomheder indregnet efter indre værdis metode. Samtidig laves der en ny tekst, som dækker øvrige kapitalinteresser, der ikke er associeret virksomhed, og indregnes til kostpris. Den nye tekst dækker bl.a. driftsfonde.

  Dagsværdi i anvendt regnskabspraksis

  I oktober tilføjede vi dagsværdi-niveauer til teksterne omkring balancen. Vi er dog blevet klogere på, hvordan stambesætningen indregnes, så her retter vi fra niveau 2 til niveau 3.

  Er denne vejledning nyttig?