SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Administration - Billede overfør regnskaber

  Arbejdsgang i billedet "Overfør regnskaber"

  Billede Overfør regnskaber 

  Arbejdsgang i billedet:

  • Gå til billedet "Overfør regnskaber" [Alt + M + M + E]. Når billedet åbnes, vises momsopgørelser
  • For at få vist regnskaber til realkredit, vælg ”Skat og årsrapport” ved hjælp af [Alt + S + pil ned]
  • Herefter sættes ”flueben” i kolonnen ”Godkend”

  Flere ejendomme

  Arbejdsgang:

  • Skift til billedet "Overfør regnskaber" [Alt + M + M + E].
  • Vælg regnskabstype: ”Skat og årsrapport” ved hjælp af [Alt + s + pil ned]
  • Vælg modtager ved hjælp af [Alt + i + pil ned]
  • Vælg årstal [Alt + Å], fx 2013.
  • Herefter slettes ejendomsnummer og holdnummer og du opdaterer. Herved får du vist alle ejendomme for år 2013 i billedet.
  • Godkend de ejendomme du vil have overført til modtageren.
  • Skift årstal til 200x.
  • Godkend regnskaber. 

  Indhold i billedet

  Billedet Overfør regnskaber viser, hvilke regnskaber der er gemt og dermed er klar til overførsel.
  I billedet kan du overføre regnskaber. Det er en betingelse at Færdiggørelse af regnskaber er Låst.

  Når du ønsker regnskabet overført til modtageren, sætter du en markering i kolonnen "Godkend"

  Eksempel på skærmbillede:

  I eksemplet er regnskabet overførsel til Nykredit den 15. november kl. 12.30.

  Hvad viser indholdet i billedet?

  Når der findes et samtykke i Samtykke billedet, så vises en linie i billedet, hvor det fremgår, hvilken virksomhed der er oprettet samtykke til. Øvrige felter er blanke.

  Når der er kørt og gemt et regnskab til overførsel, så vises bestillingsnummer og tidspunkt for regnskabskørslen.

  Når regnskabet er overført, vises dato og tidspunkt for overførsel i billedet.

  Udskrift af billedets indhold

  Der er mulighed for at printe indholdet af billedet som dokumentation via funktionen [Ctrl + P].
  Faciliteten findes under Menu-punktet.

  Periodevalg og indhold i billedet

  I billedet vises de regnskaber, som lever op til periodevalget i billedet. Billedets periode vælges ud fra til-dato i opgavevalg som default. Visningen kan ændres i billedet. 

  Indhold i billedet vises således:
  Valgt periode: 2005:

  Eksempel 1 og 2: Når ejendommen har kalenderårsregnskab, så vælges periode som svarer til det valgte år.
  Eksempel 3: Skatteregnskaber vises i billedet med opgørelser, hvor ultimo status findes i det valgte år.
  Eksempel 4: Årsrapporter vises i billedet med opgørelser, hvor primo status indgår i den valgte periode. 

  Regnskaber mærket med "Udkast"

  Der er mulighed for at overføre et regnskab, som endnu ikke er låst for færdiggørelse, men det kræver, at regnskabet bestilles med koden Udkast. Denne facilitet kan ikke anvendes til Nykredit.

  Hvad vises med kreds-logon?

  Med kredslogon er der mulighed for at få overblik over, hvad der er overført. Det gøres ved hjælp af forskellige kriterier i valglinien (ejendom, hold, år, vis regnskaber, vis modtager).

  Bemærk: Når billedet åbnes er det tomt, der vises først indhold, når valget er foretaget øverst i billedet, og der opdateres.

  Hvad vises med ejendoms-logon?

  Med ejendomslogon er det muligt at skifte ejendom i billedet.
  Det er også muligt at fremsøge alle ejendomme på et hold, og dermed godkende flere til overførsel på en gang. Det gøres ved at blanke feltet med ejendomsnummer, og angive hvilket holdnummer du ønsker at se.
  Du kan kombinere visningen ved hjælp af forskellige kriterier i valglinien (ejendom, hold, år, vis regnskaber, vis modtager).

  Overførsel kan først foretages, når regnskabet er Låst for opgørelse og færdiggørelse. Dvs. arbejdsgangen er, at når kunden har godkendt regnskabet, kan det overføres. Kun regnskaber i den udgave som regnskabskontoret vælger til overførsel bliver gemt til overførsel. Kontroller at det er det rigtige regnskab og rette kørselstidspunkt, der findes i den gemte udgave. (Hvis der efterfølgende bestilles en udgave, der ikke gemmes som det sidste regnskab, så vil det være "gamle tal” der overføres).

  Vis summer

  Funktionen Vis summer [Alt + F + V] eller [F11] kan anvendes til at få et overblik over antallet af overførte regnskaber. 

  Resultatet vises i dialogen "Vis summer", der viser, hvor mange regnskaber der er i billedet.
  Vis summer dialogens indhold afhænger af hvilket valg, der er foretaget i billedet "Overfør regnskaber".

  Eksempel på Vis summer dialog.

  Sum pr. hold

  Viser antal på det hold du har valgt at få vist i billedet.

     

  Sum pr. kreds

  Viser antal på hele kredsen ud fra det valg du har foretaget i billedet.

     

  Alle overførte

  Viser en sum af de regnskaber du har valgt i billedet, og som alle er overført til modtageren.

     

  Ikke overførte

  Viser hvor mange regnskaber der er gemt til overførsel, men hvor du har valgt ikke at overføre. Det vil sige, at det er regnskaber med afsend "ikke" markering i billedet.

     

  I alt

  Viser hvor mange regnskaber der er oprettet samtykke på.

   

  Regnskaber med samtykke, men som endnu ikke er gemt til overførsel, er forskellen mellem antallet i I alt og de øvrige to sumfelter. 

  Overførsel af tidligere afsluttede regnskaber

  Der er mulighed for at overføre op til 3 års regnskaber.

  Arbejdsgang:

  • Skift til billedet "Overfør regnskaber" [Alt + M + M + E].
  • Vælg modtager først, dernæst regnskabstype. Vælg årstal, fx 2011. Herefter slettes ejendomsnummer og holdnummer og du opdaterer. Herved får du vist alle ejendomme for år 2011 i billedet.
  • Godkend de ejendomme du vil have overført til modtageren.
  • Skift årstal til 200x.
  • Godkend regnskaber.

  Regnskaber overføres KUN, når du godkender til overførsel.

  Når der oprettes en nyt samtykke til et realkreditinstitut, bliver der automatisk startet en kørsel en gang om ugen (fredag aften), som undersøger om der findes gamle afsluttede regnskaber, som kan gøres klar til overførsel til realkreditinstituttet. Resultatet af kørslen vil fremgå i billedet Overfør regnskaber, hvor du selv skal godkende til overførsel.

  Arbejdsgang:

  • Opret samtykke i Samtykke billedet
  • Automatisk: Fredag nat findes gamle regnskaber med låst færdiggørelse. Regnskaberne klargøres og vises i billedet Overfør regnskaber.
  • Fra lørdag kan du godkende regnskaber til overførsel i billedet Overfør regnskaber
  • Automatisk: Herefter overføres regnskaberne til modtageren (natkørsel mandag - fredag)

  Forudsætningen for at finde gamle afsluttede regnskaber er:

  • At regnskabet for sidste år er låst for færdiggørelse. (ved oprettelse af samtykke i 2013 er sidste års regnskab 2012)

   Hvis dette er tilfældet, findes regnskaber som opfylder følgende kriterier:

  • At der er Ja til Årsrapport
  • At der er Nej til Internt regnskab

   Først søges efter perioder for årsrapporter:

  1. Årsrapport for aktuel år – 1 år
  2. Årsrapport for aktuel år – 2 år
  3. Årsrapport for aktuel år – 3 år 
  4. Årsrapport for aktuel år – 4 år (hvis punkt 1 ikke giver resultat)

  Hvis bare en af ovenstående søgninger giver resultat sendes kun årsrapport.

  Hvis søgning efter årsrapporter ikke giver resultat, søges efter skatteperioder:

  1. Skatteregnskab for aktuel år – 1 år
  2. Skatteregnskab for aktuel år – 2 år
  3. Skatteregnskab for aktuel år – 3 år
  4. Skatteregnskab for aktuel år – 4 år (hvis punkt 1 ikke giver resultat)

  Opstartskørslen vil finde tidligere låste og afsluttede regnskaber 3 år tilbage.

  Regnskaberne bliver ikke overført som PDF.

  Hvis du ønsker at overføre tidligere afsluttede regnskaber, skal du vælge Godkend i billedet Overfør regnskaber. Skift år for at få gamle regnskaber vist. Regnskaber overføres KUN, når du godkender til overførsel.

  Kredsopgaver

  Styring på kredsniveau

  Fastlæg hvilke udgaver der skal gemmes til overførsel til realkreditinstitutter.
  Valget fastlægges på kredsniveau i "Stamdata - beregninger og udskrifter" under opgaven Datahåndtering:

  Afregning til regnskabskontoret

  I SEGES’ samarbejdsaftale med banker og realkredit er der fastlagt rammer for afregningen af etablering af samtykke og overførsel af regnskaber. DLBR-virksomhederne modtager betaling via SEGES for hvert overført regnskab årligt. (dog ikke for interessentregnskaber indsendt sammen med kundens regnskab)

  Der betales ikke ekstra for overførsel af gamle regnskaber.

  Kontroller

  Opgavevalg

  501-084: Der er Nej til at der udarbejdes Årsrapport. Hvis årsrapporten skal overføres til realkredit, så skal der vælges JA til "Der udarbejdes årsrapport" på Stamdata"
  Forklaring: Hvis der på en ejendom er valgt en driftsopgave, og der på Stamdata er valgt Nej til "Der udarbejdes Årsrapport", så vises meddelelsen.

  Overfør regnskaber

  209.013 Uoverensstemmelse mellem cpr-numre
  Forklaring: Der er ikke samme cpr numre i Ø90 Stamdata, som dem der er oprettet samtykke på i Samtykke billedet

  209.014 Uoverensstemmelse mellem cvr-numre
  Forklaring: Ved bestilling af en overførsel (gælder både SKAT og andre) kontrolleres for I/S og selskabsregnskaber om CVR nummer på samtykke stemmer overens med CVR nummer på Stamdata.

  209.015 Uoverensstemmelse mellem cpr-numre for ejer og ægtefælle.
  Forklaring: For ægtefæller skal der være samtykke på begge CPR numre, og de skal svare til de cpr numre der findes på stamdata.

  209.016 Færdiggørelse er ikke låst for opgaven skat, regnskabet kan ikke overføres til SKAT.
  Forklaring: Ved bestilling af en overførsel til modtager SKAT kontrolleres om færdiggørelse har status som Låst. Hvis dette ikke er tilfældet vises en meddelelse.

  209.017 Bemærk: Færdiggørelse for opgaven er ikke låst. Lås færdiggørelse, eller vælg evt. en driftsudgave med udkast
  Forklaring: Det er tilladt at overføre et driftsregnskab til realkredit, hvis færdiggørelse har status som Låst, eller der er tale om Udkast. Denne advarsel udskrives, hvis regnskabet ikke er låst for færdiggørelse, eller hvis regnskabet ikke er et Udkast. 

  Bestillingsbilledet

  904.304 Slet godkendelse på Overfør regnskaber før bestilling
  Forklaring: Der er tidligere godkendt regnskab til overførsel til realkredit, men regnskabet er endnu ikke overført. Fjern godkend markeringen på billedet Overfør regnskaber, og bestil derefter regnskabet. Hvis du vælger OK, så bliver der dannet et nyt regnskab. Hvis du vælger Annuller, så stopper bestillingen, og du kan fortryde det godkendte regnskab i Overfør regnskaber billedet.

  904.305 Overførsel til SKAT er allerede foretaget.
  Forklaring: Der er allerede godkendt og overført et regnskab til SKAT.

  904.311 Slet godkendelse på Overfør regnskaber før bestilling
  Forklaring: Der er tidligere godkendt regnskab til overførsel til SKAT, men regnskabet er endnu ikke overført. Fjern godkend markeringen på billedet Overfør regnskaber og bestil derefter regnskabet. Hvis du vælger OK, så bliver der dannet et nyt regnskab. Hvis du vælger Annuller, så stopper bestillingen, og du kan fortryde det godkendte regnskab i Overfør regnskaber billedet.

  904.312 Overfør til Realkredit er allerede foretaget"
  Forklaring: Der er allerede godkendt og overført et regnskab til realkredit.

  Opgaveoversigt

  704.026 Der er valgt elektronisk overførsel til modtager, Husk at overføre regnskabet.
  Forklaring: Der findes et samtykke. Når du har låst færdiggørelsen, skal du huske at godkende til overførsel i billedet Overfør regnskaber.

  Er denne vejledning nyttig?