SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Afskrivninger årsrapport - Tilgang af anlægsaktiver i året

  Et køb af et aktiv, vil første gang fremgå af et af investeringsbillederne - fx "Driftsbygninger". I investeringsbilledet, vil du med en efterpostering overføre aktivet til anlægskartoteket.

  Det er vigtigt, at du vurderer, om der er tale om køb af et nyt aktiv, som derfor skal på et nyt kontonummer, eller om der er tale om en forbedring til et eksisterende aktiv, eller om det er et småaktiv, der skal trækkes fra i resultatet med det samme.

  Husk, at det er en individuel vurdering, hvor grænsen, for et småaktiv er. Den skattemæssige bundgrænse gælder ikke her.

  Når du overføre en investering til anlægskartoteket, skal du overføre det i hele kr., afrundinger føres over resultatet på en vedligeholdelses konto.

  Køb, nyt aktiv

  Ved køb skal du oprette en ny Navnekonto 9x00 zz.  Købet konteres på den tilsvarende konto 9x18 zz. Det er vigtigt, at købet bliver afrundet til nærmeste hele kr., sker der ikke en afrunding, kan det skabe problemer med afskrivninger mv. De 0,01-9,99 kr. der er til rest, når der afrundes til nærmeste hele kr. skal du efterpostere til vedligeholdelse konto 46xx.

  Når billedet "Afskrivninger oversigt drift" beregnes, vil det nye objekt blive beregnet sammen med de øvrige objekter. Åben dialogen "åben specifikation" og indtast levetid, købsdato og evt. scrapværdi. Der skal genberegnes, før levetid og anskaffelsesdato vil fremgå af "åben specifikation". 

  Forbedring, eksisterende aktiv

  En forbedring er når et eksisterende aktiv forbedres. En forbedring skal ikke tages selvstændigt op i anlægskartoteket. En forbedring skal du tage med til det eksisterende aktiv på konto 9x19 zz, hvorefter du skal revurdere det eksisterende aktivs scrapværdi og levetid.

  I dette eksempel, hvor der er lavet en forbedring for 40.000 kr., er det vurderet, at levetiden ikke er ændret.

  Er denne vejledning nyttig?