SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Afskrivninger årsrapport - Årets opskrivninger i anlægskartoteket

  Anskaffelsessum på opskrivningerne i anlægskartoteket, SKAL stemme med de opskrivninger der står under egenkapitalen. Stemmer de ikke, kommer der en kontrol, der fortæller, at opskrivninger ikke stemmer.

  Konteringen af opskrivningen, sker i "Åben specifikation". Her skal du taste i det hvide felt ud for konto 9x33

  Modkontoen skal være konto 2272 xx.

  Anskaffelsessum på opskrivningerne i anlægskartoteket SKAL stemme med de opskrivninger, der står under egenkapitalen. Stemmer de ikke, kommer der en kontrol, der fortæller, at opskrivninger ikke stemmer.

  Tilbageførsel af opskrivning

  Hvis du får brug for at tilbageføre en opskrivning, skal du finde 2 beløb:

  1.   Det beløb, som værdien skal nedsættes med.

  a.      Skriv beløbet ud for 9xx3 "opskrivning primosaldo" (fortegn +)

  b.      Modkonto 2272 xx

  2.  Hvis der har været afskrevet på opskrivningen, skal du også finde afskrivningen og kontere:

  a.      Skriv beløbet ud for 9xx7 "opsummeret afskrivning på opskrivning" (fortegn -)

  b.      Modkonto 9xx9, som Ø90 foreslår.

  c.      Den afskrevne del skal flyttes i egenkapitalen, hvor 2272 skal stemme med anskaffelsessummen på opskrivning. Efterpostering mellem 2272 xx og 2274 0x. Hvis du glemmer denne postering, kommer der kontroludfald i egenkapitalbilledet.

  Taleksempel:
  En bygning er tidligere opskrevet med 300.000 og der er afskrevet 30.000, så den regnskabsmæssige værdi af opskrivningen primo er 270.000. Aktivet skal nedskrives med 90.000.   

  Efterposteringer:

   

  Konto

  Modkonto

  Opskrivning tilbageføres

  (regnskabsmæssig værdi)

   

  90.000

  9733 xx

  2272 40

  Afskrivning vedrørende tilbageførslen

  Dialogen foreslår modkonto.

   

  -10.000

  9737 xx

  9739 xx

   

  Egenkapital skal reguleres

  10.000

  2274 0x

  2272 40

         

  Er denne vejledning nyttig?