SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Afskrivninger årsrapport - Anbefalet arbejdsgang

  Den anbefalede arbejdsgang til at bruge afskrivninger til årsrapporten i Ø90

  Funktioner i billedet ‘Afskrivninger - Oversigt - Drift’

  ”Afskrivninger oversigt drift” er en samlet oversigt over alle objekterne der findes i anlægskartoteket. I billedet er det muligt at se, hvilket kontonummer der er anvendt og hvilken tekst aktivet har. Derudover er det muligt at se og eventuelt rette i følgende: 

  Kolonne navn Beskrivelse
  Saldo

  Der vil i denne kolonne altid stå 

  N. Det indikerer, at der foretages lineære afskrivninger. 

   

  Pct.

  I denne kolonne vil der altid stå 0,1, idet der anvendes lineære afskrivninger.

  Der kan rettes i feltet

   

  Pristal Pct.

  Iflg. God regnskabspraksis i DLBR skal der ikke anvendes pristalsregulering. 

  Der kan rettes i feltet.

   

  Levetid

  Angiver restlevetid primo. 

  999 i levetid betyder, at aktivet ikke afskrives.

  Der kan rettes i feltet, men 999 kan kun angives i dialogen ”Åben specifikation”

   

  Afskrivningsgrundlag

  Viser afskrivningsgrundlaget for de enkelte objekter inden årets afskrivninger

  Der kan ikke rettes i feltet.

  Er kolonnen tom, er billedet ikke beregnet.

   

  Periodens afskrivninger

  Viser afskrivninger for perioden, pr. objekt. 

  Der kan ikke rettes i feltet.

  Er kolonnen tom, er billedet ikke beregnet.

  Selvom det er muligt at rette visse oplysninger direkte i billedet, anbefales det, at rettelser sker via dialogen ”Åben specifikation”.

  Vis summer

  Du har mulighed for at se summen af alle afskrivninger ved at vælge Vis summer i værktøjslinjen. 

   
   

  Periodens afskrivninger i alt - her summeres alle posteringer, på de konti som forventes at være modkonti til afskrivningerne Det er efterposteringer til følgende konti 4948-4998 og 9941-9949.

  Afskrivninger fra billedet i alt - her summeres alle de beregnede afskrivninger fra konto 9x23 og 9x73.

  Forskellen på de 2 summer er den private andel fra blandet benyttede driftsmidler og afskrivninger der er overført til anden virksomhed.

  Årsrapport - Afskrivninger, anbefalet arbejdsgang

  Det anbefales at anvende følgende arbejdsgang

  • Kontroller at tilgang og afgang er konteret til de rigtige objekter (brug Åben specifikation)
  • ”Åben specifikation” – tilføj anskaffelsesdato og levetid på nye objekter
  • ”Åben specifikation” – Tilbagefør ved salg
  • Se om der er notater til afskrivningerne
  • Beregn, billedet ”Afskrivninger oversigt drift” får først indhold efter beregning 

    
  • Se om der er kontroludfald, og ret
  • Tjek billedet
  • Vælg Næste

   

  Kontroller

  Der kan opstå mange kontroller i billedet, det anbefales derfor, at de tages i den rækkefølge de står og at der efter hver rettelse tjekkes at kontrollen er fjernet fra listen.  

  Der kan være behov for, at ophæve beregn og genberegne. 

  Linjetjek

  Hvis ikke alle objekter kan laves færdige på samme tid, vil det være en fordel at bruge linjetjek, når et objekt er tjekket. Derved er det nemt at overskue hvilke objekter der mangler at blive tjekket/rettet. 

  De objekter der er tjekket, vil ikke blive genberegnet før tjek ophæves igen. 

  Beregn

  Beregningen i oversigtsbilledet beregner altid for alle afskrivningsobjekter, også hvis der er så mange objekter, at de ikke alle vises i billedet.

  Beregningerne bliver lavet ud fra grundlagene primo, samt køb, salg og forbedringer i perioden. 

  Eventuelle investeringer, der er posteret til et nyt afskrivningsobjekt, bliver automatisk vist og beregnet i billedet.

  Slet beregning/alt

  I menuen ”Funktioner” kan man vælge ”Slet beregning/alt” og få slettet alle beregningerne og posteringer i billedet. Evt. tjekkede linjer bliver også slettet.

  Bemærk at funktionen også sletter alle investeringer, der er lavet til afskrivninger. 

  Revisionsliste

  Alle beregnede afskrivningsposteringer får påsat en posteringsundertype ”AOD”, som fremgår af revisionslisten i kolonnen "Opr".

  Meddelelsesfeltet

  I meddelelsesfeltet vises alle unormale afvigelser fra beregningen, og fejl der stopper beregningen. Hvis beregningen er gået godt uden nogen former for afvigelser eller fejl, ændres billedets status til ”Beregnet”.

  Låste posteringer

  Det er specielt for dette billede, at beregningen sletter låste posteringer ved genberegning. Dog først efter advarsel.

  Er denne vejledning nyttig?