SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Afskrivninger Skat – Billedet afskrivninger oversigt skat

  Hvad viser oversigten over skattemæssige afskrivningsobjekter, og hvordan får man detaljerne at se? Konteringsvejledning til investering.

  Afskrivninger oversigt skat [Alt+M+O+A+S] i Ø90 bruges til at beregne skattemæssige afskrivninger inden selve regnskabet dannes. Resultatet af beregningerne fremgår af skærmbillederne med det samme. Beregningerne foretages ud fra dels primoværdier, dels køb, salg og forbedringer i perioden. Beregningerne resulterer i en årsafskrivning, uanset hvilken periode der beregnes for. 

  Billedets indhold

  Afskrivningsmodulet benyttes når diverse investeringer, køb og salg til afskrivninger mv. er konteret på plads, og inden regnskabet dannes. 

  Der findes en særskilt konteringsvejledning om køb og salg af bil.

  Billedet indeholder kolonnerne Genv., Pct., Sum Pct., Levetid, Afskrivningsgrundlag og Periodens afskrivninger.

  Eksempel på billedet med Tilknyttede konti vist.

  Genv.

  Der kan indberettes J eller N til Genvundne afskrivninger:

  J = alm. beregning af genvundne afskrivninger

  N = der beregnes ingen genvundne afskrivning

  Pct. Angiver med hvilken procent, der skal afskrives i den valgte periode. Procenten kan indberettes / rettes her. Rettelsen har virkning for alle efterfølgende afskrivninger på objektet.
  Sum Pct. Den beregnede sum af afskrivninger ultimo. Feltet kan ikke rettes. Hvis der ikke er beregnet, er søjlen tom.
  Levetid Angiver levetid til brug for kontrol af tilladt maksimal afskrivning. Når der ikke er indberettet pct. på ejendommen, beregner Ø90 automatisk maksimal afskrivning på objektet.
  Afskrivnings­grundlag Viser objektets afskrivningsgrundlag inden årets afskrivninger. Feltet kan ikke rettes. Hvis der ikke er beregnet, er søjlen tom.
  Periodens afskrivninger Viser periodens beregnede afskrivninger. Feltet kan ikke rettes. Hvis der ikke er beregnet, er søjlen tom.

  Ovenstående rettelser til genvundne afskrivninger og afskrivningsprocenter rettes i dialogen ”Prisgrupper”. Dialogen åbnes automatisk, når man retter i feltet. Man kan rette flere afskrivningsobjekter samtidig ved at springe til den næste prisgruppe eller søge efter den med feltet ”Gå til prisgruppenummer”.

  I dialogen ”Kontering af prisgrupper” [Ctrl+U] kan man rette modkontiene til periodens afskrivninger og pristalsregulering. Modkonto kan f.eks. ændres til anden virksomhed.

  Afskrivninger specifikation

  Ved at placere markøren på en linje med et objekt og taste [Ctrl+A] fås dialogen ”Afskrivninger specifikation” for det objekt markøren stod på.

  Her kan man se alle periodens bevægelser på afskrivningsobjektet og se resultatet af beregningen. Ved at flytte prikken fra ”Vis i brug” til ”Vis alle” [Alt+A] får man vist alle mulige linier på afskrivningsobjektet.

  Eksempel på dialogen med ”Vis alle”.

  Indtastninger i dialogen

  Der kan indtastes forskellige rettelser og forlods afskrivninger i dialogen. Der er følgende vejledende anvendelse:

  Kontonummer Anvendelse
  9101 I forbindelse med oprettelse af et nyt afskrivningsobjekt, kan anskaffelsesdatoen indberettes.
  9102 Levetid kan indberettes. Dermed undgås kontrol når der afskrives med mere end 5 pct.
  9103 Salgs-/nedrivningsdato indberettes som oplysning. Beregningen stopper.
  9104 Samlet andel bruges til blandet benyttede bygninger og installationer.
  9105 Afskrivningsberettiget andel skal være mindre eller lig med samlet andel.
  9108 Opsummeret afskrivningspct. kan rettes.
  9122 til 9131 Her skal eventuelle forlods afskrivninger indtastes. Modkonto hentes fra ”Kontering af prisgrupper”. Hvis man ønsker en anden konteringspraksis på ejendommen eller generelt på kredsen, kan forslag til modkontiene ændres der.

  Anbefalet arbejdsgang
  SEGES anbefaler denne arbejdsgang i billedet:

  1. Kontroller, om eventuel nyinvestering er konteret til det rigtige afskrivningsobjekt
  2. Tilpas afskrivningsprocenterne (evt. pristalsregulering)
  3. Se efter om der er notater til afskrivningerne
  4. Beregn med [Ctrl + B]. Se nærmere forklaring under beregn nedenfor
  5. Se efter om der er kontroludfald
  6. Tjek billede [Ctrl+T]
  7. Vælg Næste.

  Hvis ikke man er færdig til, at tjekke alle afskrivningsobjekterne kan man vælge at bruge ”Tjekke linie” [Ctrl+J] for at markere de objekter, man er færdige med. De objekter, der er tjekket, vil ikke blive genberegnet før tjek ophæves igen.

  Beregn

  Beregn [Ctrl+B] i oversigtsbilledet beregner altid for alle afskrivningsobjekter, også hvis der er så mange objekter, at de ikke alle vises i billedet. 

  Beregningerne bliver lavet ud fra grundlagene primo, samt køb, salg og forbedringer i perioden.

  Eventuelle investeringer, der er posteret til et nyt afskrivningsobjekt, bliver automatisk vist og beregnet i billedet.

  Tjekkede linier/objekter bliver ikke genberegnet før tjek ophæves.

  Slet beregning/alt

  I menuen ”Funktioner” kan man vælge ”Slet beregning/alt” [Alt+F+E] og få slettet alle beregningerne og posteringer i billedet. Evt. tjekkede linier bliver også slettet.

  Desuden sletter funktionen alle de posteringer fra investeringer, der er lavet til af til afskrivninger.

  Revisionsliste

  Alle beregnede afskrivningsposteringer får påsat en posteringsundertype ”AOD”, som fremgår af revisionslisten i kolonnen "Opr".

  Meddelelsesfeltet

  I meddelelsesfeltet vises alle unormale afvigelser fra beregningen, og fejl der stopper beregningen. Hvis beregningen er gået godt uden nogen former for afvigelser eller fejl, ændres billedets status til ”Beregnet”.

  Oprettelse af nyt afskrivningsobjekt

  Ved oprettelse af et nyt afskrivningsobjekt skal man starte med at oprette navnekontoen, med et beskrivende navn, på kontoplanen. Ved oprettelse skal der tages stilling til hvilken afskrivningsprocent, der skal bruges, om der skal pristalsreguleres, og om objektet skal ligge i privat delen eller i virksomheden. 

  Ejendomsoprettelse

  Ved ejendomsoprettelse indtastes objektet med statusværdi i. Indtastning i status gøres normalt på følgende kontonumre:

  Afskrivningstype Kontonummer
  Grundforbedringer 9038 xx
  Bygninger 9138 xx, 9188 xx, 9238 xx, 9288 xx, 9338 xx eller 9388 xx
  Inventar 9438 xx
  Blandede driftsmidler 9538 xx

  Investering i perioden

  Hvis det er ved investering i løbet af en regnskabsperiode, konteres investeringen normalt løbende på en mellemregning, som man fordeler via investeringsbillederne. Fordelingen skal normalt ske til følgende konti:

  Afskrivningstype Kontonummer
  Grundforbedringer 9014 xx
  Bygninger 9114 xx, 9164 xx, 9214 xx, 9264 xx, 9314 xx eller 9364 xx
  Inventar 9420 xx
  Blandede driftsmidler 9530 xx

  Afskrivninger summer

  Man kan kalde dialogen ”Afskrivning summer” med tasten [Ctrl+E]. Der er 2 summer i dialogen: 

  Periodens afskrivninger i alt Her summeres alle de posteringer, som på konti forventes at være modkonti til afskrivningerne. Det er efterposteringer til følgende konti 4948 – 4998, 5050 og 9541 - 9549 
  Afskrivninger fra billedet i alt Her summeres alle de beregnede afskrivninger fra konto 9036, 9136, 9186, 9236, 9286, 9336, 9386, 9436 og 9536

  Forskellen på de 2 summer er den private andel fra blandet benyttede driftsmidler og afskrivninger, der er overført til anden virksomhed. 

   

  Er denne vejledning nyttig?