SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Afskrivninger Skat - Erstatninger ved skade

  Erstatnings- eller forsikringssum sidestilles med salg

  Erstatnings- eller forsikringssum, der er modtaget i forbindelse med en skade på bygninger mv., sidestilles med salg. I den forbindelse skal der beregnes ejendomsavance og genvundne afskrivninger. Nedenfor er beskrevet i tilfælde af fritagelse for ejendomsavance eller genvundne afskrivninger. Vejledningen nedenfor er under forudsætning af, at der genopføres inden for tidsfristen på en bygning på samme ejendom.

  Hvis der kun søges om genanbringelse af ejendomsavance, skal det gøres op som et salg. Genopførelsen efterposteres til et nyt afskrivningsobjekt på konto 9114.             

  Hvis der genopføres inden for reglerne i afskrivningsloven sker der automatisk fritagelse for ejendomsavance og genvundne afskrivninger. Hvis der ikke modtages nogen erstatning skal afskrivningsgrundlaget reduceres som ved nedrivning (ovenfor).           

  Hvis genopførelsesudgifter er større eller svarer til erstatningen skal afskrivningerne fortsætte som hidtil på den skadede bygning. Det vil i den forbindelse være en fordel, at tilføje en tekst til bygningsnavnet (brug supplerende kontotekst [Alt] + R + K) f.eks.:

  9100 99

  Maskinhus 1987               

  Bygningen skadet i 1999.     

  Fritaget for genbeskatning ved genopførelse.                

  Hvis genopførelsesudgifterne er større end erstatningen, kan den overskydende udgift afskrives som en forbedring på bygningen. Dog kan der ikke anvendes straksfradrag. Udgifterne svarende til erstatningen konteres til kapitalkonto og den resterende del tages op til afskrivning:

  Hvis genopførelsesudgifter er mindre end erstatningen, skal differencen konteres som en forlods afskrivning på bygningen. Udgifterne konteres til kapitalkonto (f.eks. 7347 10).

  Den overskydende del af erstatningen konteres som forlodsafskrivning: Forlodsafskrivning fra brand (ret kontotekst) konto 9130 xx modkonto 7925 20.

  Den opsummerede afskrivningsprocent skal tilsvarende reguleres, så der ikke afskrives mere end 100 %.

  En bygning med afskrivningsgrundlag på 200.000 er afskrevet med 36 % (72.000) og der er 50.000 i overskydende erstatning. Den nye afskrivningsprocent kan beregnes som:

  72.000

  = 48 %

  200.000-50.000

  Afskrivningsprocent rettes (48-36 %) på følgende konti i status primo:

  Opsummeret afskrivningsprocent  (kv1)

  1200

  Konto

  9108 xx

  Hvis den overskydende erstatning ikke kan rummes inden for restafskrivningen, skal den beskattes.

  Straksafskrivning, der skal genbeskattes (tilskud afskrivningslov § 44)

  Kontering af tilskud på konto 38xx.

  Hvis man vil straksafskrive den del af investeringen, der er betalt ved tilskud:

  1. Tag investeringen op til afskrivning
  2. I Afskrivningsbilledet åbnes dialogen med specifikation
   1. Vis alle
   2. Skriv straksafskrivning på linje/konto 9122
   3. Angiv modkonto 4982 11
  3. Efter behov kan man vælge at ændre kontotekst på 9122.


  Er denne vejledning nyttig?