SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Afskrivninger skat – Særskilt inventarsaldo

  Driftsmidler anskaffet i perioden 23. november 2020 - 31. december 2022 som udelukkende anvendes erhvervsmæssigt kan afskrifes på særskilt saldo

  Loven i hovedtræk

  Driftsmidler, der er anskaffet i perioden fra og med den 23. november 2020 til og med den 31. december 2022 og som udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, kan afskrives på en særskilt saldo, hvor anskaffelsessummen indgår med 116 pct.

  Ved salg af driftsmidler, som er indgået på den særskilte saldo, skal der fradrages 116 pct. af salgssummen.

  Fra indkomståret 2027 skal den særskilte saldo lægges sammen med den almindelige saldo.

  Kontering i Ø90

  Særlige arbejdsopgaver vedrørende de to saldi

  -       Husk at tage stilling til hvilken saldo ved køb og salg

  o    Der er kontroludfald 147.100 ved køb uden overførsel til særskilt saldo. Aktiv på landsniveau fra 30.11.2020 til 30.12.23.

  o    Der kontroludfald 147.101 ved salg uden overførsel til særskilt saldo. Aktiv på landsniveau fra 31.12.2020 til 31.12.26.

  -       Husk at efterpostere 16 % af køb og salg på den særskilte konto.

  o    Der er kontroludfald 484.110 hvis saldo på 7900 40 ikke er som forventet ud fra køb og salg på særskilt konto.

  -       Ret kontering af prisgruppe i I/S, så inventar ikke overføres til særskilt saldo.

  Kontoplan


  Kontering, hvis man kun laver skatteregnskab

  I kasseregistrering sættes køb af driftsmidler direkte på 8171 99.
  Hvis der sælges driftsmidler, som indgår i den særskilte saldo, sættes salget direkte på 8175 99.

  I billedet ""Investering inventar"" bliver køb og salg automatisk flyttet til den særskilte saldo.

  Husk skattemæssig efterpostering af 16%:

  Regulering af køb

  - 16pct. af samlet køb

  konto

  9420 80

   

   

  modkonto

  7900 40

   

   

   

   

  Regulering af salg

  + 16pct. af samlet salg

  konto

  9416 80

   

   

  modkonto

  7900 40


  Den automatiske kontering ser sådan ud


  Konteringen af køb gælder for indkomstår, der slutter fra 30.11.2020 indtil 30.12.2023:
  De første regnskaber der bruger den, er bagudforskudte indkomstår 2020, der slutter 30.11.2020, dvs. i praksis fra kalenderårsregnskaber 2020.
  De sidste regnskaber der bruger den, er bagudforskudte indkomstår 2023.

  Konteringen af salg gælder for indkomstår, der slutter fra 30.11.2020 indtil 31.12.2026:
  De første regnskaber der bruger den, er bagudforskudte indkomstår 2020, der slutter 30.11.2020, dvs. i praksis kalenderårsregnskaber 2020.
  De sidste regnskaber der bruger den, er regnskaber for indkomståret 2026.

  Kontering, hvis der også er årsrapport

  I kasseregistrering konteres som normalt, så aktiverne kan individualiseres. Tilføj ""alm"" eller ""særskilt"" i posteringsteksten til senere brug.

  I billedet ""Investering inventar"", skal du selv flytte til den særskilte saldo.
  Bruge 9420 80 eller 9416 80 som modkonto i en manuel fordeling. Automatikken vil sætte resten på den almindelige saldo. Husk også de 16 pct.

  Skattemæssige efterposteringer:

  Køb til særskilt saldo

  - køb

  konto

  9420 80

   

   

  modkonto

  8179 20 *)

   

   

   

   

  Regulering af køb

  - 16 pct. af samlet køb

  konto

  9420 80

   

   

  modkonto

  7900 40

   

   

   

   

  Salg fra særskilt saldo

  + salg

  konto

  9416 80

   

   

  modkonto

  8179 25 *)

   

   

   

   

  Regulering af salg

  + 16 pct. af samlet salg

  konto

  9416 80

   

   

  modkonto

  7900 40

  *) Det er vigtigt at du bruger 8179 specifikation 20 og 25, ellers vil automatikken ophæve din postering i stedet for at flytte ""resten"" til den gamle saldo.

  Hvis den særskilte inventarsaldo bliver negativ

  Bliver den særskilte inventarsaldo negativ er der flere muligheder.

  1. Hvis det er før udgangen af 2023, er der mulighed for at foretage nye investeringer og overføre beløbet + 15 % til saldoen for at udligne den. Selv om investeringen er under beløbsgrænsen for at den skal optages på afskrivningssaldoen er det frivilligt, hvor investeringen placeres.
  2. Er saldoen blevet negativ, kan man vente med at indtægtsføres den det følgende år.
  3. Der er mulighed for at modregne den negative §5D saldo i en positiv almindelig §5 afskrivningssaldo i stedet for at indtægtsføre den.

  a.  Du skal selv rette kontotekster for at få en pæn udskrift.

  b.  Ø90 afskriver EFTER sammenlægning, så hvis de to saldi skal behandles hver for sig i aktuelle år, kan man først lægge sammen næste år.

  Eksempel. Saldo på 9400 80 er -91.250,00 og saldo på 9400 00 er stor nok til at udligne dette.


  Efterpostering mellem 9431 00 og 9440 80, hvor kontotekst er rettet på ejendomsniveau

  Når reglen ophører

  Hvis der er tale om to positive saldi, der skal slås sammen, skal du bruge konto 9431 på begge saldi. Også i dette tilfælde skal du huske at rette kontotekst.

  Kontering i 2026

  Ø90 kan ikke lægge saldi sammen efter årets afskrivning, så 2026 skal konteres på samme måde som de tidligere år.

  Kontering i 2027

  På grund af beregningen i Ø90, kunne du ikke lægge saldiene sammen ultimo 2026, og derfor skal du gøre det med virkning for primo 2027.

  Det gøres med en efterpostering, hvor du bruger konto 9431 med en passende tekst på hver af de to saldi, der skal lægges sammen. Hvis regnskabet indeholder flere virksomheder, skal du være opmærksom på at den særlige saldo skal flyttes til den almindelige saldo i samme virksomhed.

  Åben afskrivningsobjektet på den særlige saldo, vis alle og indtast primosaldoen på konto 9431 80. Modkonto 9431 00.

  Er denne vejledning nyttig?