SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Afskrivninger Skat - Skattemæssig afskrivning på kode 01 ejendom

  Skattemæssig afskrivning på kode 01 ejendom I et nyt Styresignal fra SKAT beskrives ændring af praksis

  I et nyt Styresignal fra SKAT beskrives ændring af praksis vedrørende skattemæssige afskrivninger på erhvervsmæssigt benyttede bygninger på ejendomme, der er vurderet som beboelsesejendomme. For ejendomme, der er vurderet som kode 01 (beboelsesejendom), gælder:

  • Der må afskrives skattemæssigt på den erhvervsmæssige del jf. afskrivningslovens regler. Se SKATM-2017-04-01
  • Værdien må ikke indgå i virksomhedsordning

  Ø90 kan ikke håndtere private bygninger i afskrivningsmodul skat, men du kan alligevel bruge afskrivningsmodulet, hvis du sørger for at kontere rigtigt til kapitalkontoen.

  1.     Brug afskrivningsmodul (bygning) som sædvanlig med V=1.

  2.     Når en bygning tages op til afskrivning:

  -       Brug konto 7501 4x med V-kd=1 og en sigende kontotekst, som modkonto.

  -       (Så bliver nettovirkningen på virksomhedens kapitalkonto = 0)

  3.     Når en bygning afskrives:

  -       Lav en ekstra efterpostering af årets afskrivning på konto 7502 9x med V-kd=2 og en sigende kontotekst. Modkonto 1000 eller 1017 V-kd=1

  -       (Det flytter værdiændringen, som skyldes afskrivning, fra virksomhed til privat. Det betyder samtidig, at mellemregning mellem virksomhed og privat bliver rigtig, hvis du bruger VS-ordning).

  Du kan med fordel lave et notat til afskrivningsobjektet. "Husk at efterpostere årets afskrivninger fra konto 7502 9x til konto 1000 xx eller 1017 xx V-kd=1".

  I afkastgrundlags billedet kommer kontrol 565.010 på at der er investeret i året. Kontrollen skal bare accepteres, medmindre der er andre investeringer.

  Eksempel, hvor ejendommen står på konto 1000 00 V=2 i balancen: 

     

  Konto

  V

  Bygning tages op til afskrivning

  1.000.000

  7501 41

  1

     

  9114 00

  1

  Årets afskrivning

  40.000

  7502 91

  2

     

  1017 00

  1

   

  Når du bruger konto 1017, kan du få vist en bedre forklaring i note 405. Du skal huske:

  -       Undertryk beregning af ultimo på konto 1017 (billede Ejendomsværdi, brug formel 0)

  -       Skriv en sigende kontotekst, for eksempel: "Afskrivning vedr. privat kode 01 ejendom"

   

  Det giver dette resultat på kapitalkontoen i et skatteregnskab:

  Det giver dette resultat i et skattebilag:

  Er denne vejledning nyttig?