SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Aktiver og forpligtelser delt mellem virksomhed og privat

  I nogle tilfælde er det blevet vurderet, at et aktiv eller en forpligtelse skal deles mellem erhverv og privat af skattemæssige hensyn.

  Delte balanceposter - forskel Årsrapport og SKAT

  Hvordan kan man kontere nemt og sikkert, hvis for eksempel aktier betragtes som erhvervsmæssige i årsrapport, men som private i skat?

  Vejledningen er kun relevant, hvis der udarbejdes årsrapport! 

  I nogle tilfælde er det blevet vurderet, at et aktiv eller en forpligtelse skal deles mellem erhverv og privat af skattemæssige hensyn.

  I Årsrapporten er virksomhed og privat adskilt, og stuehus betragtes som en del af virksomheden. Derfor skal aktiver og forpligtelser som hovedregel placeres 100% i virksomheden i årsrapport, selv om der skattemæssigt flyttes en del til privatområdet. 

  Opgaver ved start

  Når en ny post i balancen skal behandles forskelligt i årsrapport og skatteopgørelse, skal du:

  • Oprette konto med sigende tekst til årsrapport
  • Oprette konto med sigende tekst til skatteopgørelse
  • Oprette notat om at posten er ført på to forskellige konti
  • Oprette kontokobling til VS-mellemregning

  Det er lettest at få rigtigt forvalg på posteringer ved at bruge to kontonumre. Af hensyn til overblik i opgørelsesbilleder anbefaler vi, at du bruger to ”nabokonti”.

  2060 09 Aktieselskabet af 01.01.2001 V=1
  2060 10 Aktieselskabet af 01.01.2001 V=2

  For at få VS-mellemregning rigtig kan du lave en kontokobling på den konto, der bruges i årsrapporten.

  Fordelen ved at lave en kobling er, at du ikke glemmer fordelingen ved fremtidige køb og salg på samme konto.

  Kasseregistrering

  Der konteres på den konto, der bruges i årsrapport. Det betyder, at pengestrømsopgørelse, budgetopfølgning mv. bliver rigtig.

  Hvis der bruges virksomhedsordning, skal du også kontere til VS-mellemregningen. Brug kontokobling til dette.

  For eksempel:

  Der købes aktier 100 stk. for 77.000 kr. Der er lavet kontokobling på ejendommen

    Kvt. Beløb Konto  
  Indtastet køb af aktier -100,0 -77.000,00 2060 09 V-kd=1
           
  Kontokoblingen konterer:   -77.000,00 8629 54 V-kd=2
  Kontokoblingen konterer:   77.000,00 8629 53 V-kd=1

  Hvis du ikke selv har lavet en kontokobling, kan du bruge landskoblingen på konto 8629 54, som håndterer mellemregningen.

  Samme eksempel med brug af landskobling:

    Kvt. Beløb Konto  
  Indtastet køb af aktier -100,0 -77.000,00 2060 09 V-kd=1
  Indtastet mellemregning   -77.000,00 8629 54 V-kd=2
           
  Kontokoblingen konterer:   77.000,00 8629 53 V-kd=1


  Opgørelse

  Når du gør op, skal du lave skattemæssig efterpostering af årets bevægelser, så posten bliver privat i skatteopgørelsen. Ø90 efterposterer automatisk på konto 8629 53 og 54, så mellemregningen påvirkes med netto nul fra efterposteringerne.

  Eksemplet:

    R Kvt. Beløb Konto  
  Årets bevægelser tilbageført S 100,0 77.000,00 2060 09 V-kd=1
  Årets bevægelser skat S -100,0 -77.000,00 2060 10 V-kd=2
             
  Beregningen konterer: S   -77.000,00 8629 53 V-kd=1
    S   77.000,00 8629 54 V-kd=2

  Andre balanceposter

  Du kan bruge samme model for alle delte balanceposter.

  Kontiene til VS-mellemregning bliver dog altid vist og beregnet i billede Prioritetsgæld (spec.nr. 50-52 og 55-59) eller i billede Aktier (spec.nr. 53-54).

  Er denne vejledning nyttig?