SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Anden virksomhed - Balance

  Hvilke konti skal anvendes, og hvordan konteres urealiseret kursændring, kassekredit, varelager i skattebilag, hovedaktivitet, biaktivitet mv.

  Statusposteringer til Anden virksomhed konteres i kontointervallet 1900 – 1999 og på bestemte objekter i anlægskartotek. Det er kun i det interne regnskab og i skat, at Anden virksomhed bliver vist for sig selv i balancen. Det er ikke muligt at lave en opdeling på flere andre virksomheder. 

  Kontering

  Hvis I bruger VS- eller kapitalafkastordning, er det vigtigt, at I følger landskontoplanen - ellers virker automatikkerne ikke. I kan naturligvis oprette specifikationsnumre, uden at det giver problemer. Hvis I f.eks. skal anvende kapitalafkastordningen, er det vigtigt at varetilgodehavende konteres til konto 1934 xx. Hvis I bruger et andet kontonummer, skal I manuelt regulere kapitalafkastgrundlaget på de særlige konti, der findes til det.

   

  Årsrapport

  Skat

  Immaterielle aktiver

  Anlægskartotek

  Afskrivningsmodul

  Fast ejendom

  Anlægskartotek

  1900, 1020 *)

  Driftsmidler og inventar

  Anlægskartotek

  Afskrivningsmodul

  Varelager

  1910 – 1916, 82xx

  1910 – 1916, 82xx

  Finansielle aktiver og passiver

  1920 – 1939

  1920 – 1939

  Andre aktiver

  (for eksempel sum fra I/S)

  1940 – 1949

  1940 – 1949

  Gældsforpligtelser

  1950-1989

  1950-1989

  Henlæggelser

  1995

  1995

  *) Til afstemning i skattebilag bruges afskrivningsmodul

  Kontering af anlægsaktiver er beskrevet i Anden virksomhed - Investeringer og Anden virksomhed - Afskrivning.

  Konto 1900-1999

  I kontointervallet 1900-1999 specifikationsnumret betydning:

  • Specifikation 0-89 er ”almindelig” anden virksomhed.
  • Specifikation 90-99 er til andele i I/S – disse konti skal stemme.

  Hvis der er en saldo på et passiv på konto 1950-1999 spec. 0-89 bliver den medregnet som:

  • Urealiseret regulering gæld i årsrapport
  • Kursændringer gæld i skatteregnskab

  Hvis der er en saldo på et aktiv på konto 1900-1949 spec. 0-89 giver det fejl i årsrapport. I skat bliver den medregnet som:

  • Konjunktur aktiver anden virksomhed

  Urealiseret kursændring aktiver i årsrapport

  Hvis der er urealiseret kursændring på finansielle aktiver i anden virksomhed, skal du efterpostere kursændringen til en anden konto, fordi 1900-1949 skal stemme.

  Eksempel:

  Der er en urealiseret kursgevinst på 350 kr. på obligationer på konto 1925 00.


  Opret ejendomskonto til kursreguleringen på en tilsvarende konto


  Resultatet ser sådan ud 

  Kassekredit

  Der er ingen konti i 19xx, der kan anvendes som betalingsartskonti i kasseregistrering. Hvis der er så mange ind- og udbetalinger, at I ønsker at anvende betalingsart frem for omposteringer, er I nødt til at oprette kontoen i et af de sædvanlige intervaller med betalingsart. For at få beløbet med i balancen for anden virksomhed flyttes saldoen ved årsafslutning til konto 19xx xx, og den første dag i det nye år flyttes tilbage.

  Eksempel, hvor saldoen på konto 2600 10 (betalingsart 10) er -15.256,33 og skal vises på 1960 00 i regnskabet

  Posteringer i kasseregistrering

  Dato

  Be

  Beløb

  Konto

   

  31.12.2017

  10

  15.256,33

  1960 00

   

  01.01.2018

  10

  -15.256,33

  1960 00

  Beregning

  Der er formel 150 (beregning af ultimo med kurs) på kontonumrene 1909 og 1925.
  Der er formel 121 (beregning af lager) på kontonumrene 1910 og 1916.
  Der er formel 850 (beregning af  ultimo) på resten.

  Kontonumrene er fordelt i særlige billeder til anden virksomhed, der generelt virker lige som de tilsvarende billeder. Der er ikke en dublet af alle billeder, men nogle af emnerne er samlet.

  • Indlån, varegæld og fast ejendom [Alt +m+o+n+i]
  • Tilgodehavender og henlæggelser [Alt +m+o+n+i]
  • Beholdninger og varelager [Alt +m+o+n+b]
  • Prioritetsgæld [Alt +m+o+n+p]
  • Værdipapirer og pantebreve [Alt +m+o+n+v]
  • Balance overført fra I/S [Alt +m+o+n+a] 


  Varelager i biaktivitet på konto 19xx

  Som hidtil anbefales det at have selve varelageret på konto 1910 til 1920 og efterpostere ændringer til konto 82xx. Du skal vælge forskellig konto til fremgang og tilbagegang.

  • Lagerfremgang på konto 82x4 00-49, som overføres til 5002 1x
  • Lagertilbagegang på konto 82x4 50-99, som overføres til 5002 2x

  5002 10-29 står i samme linje i resultatet, men det er afgørende om en konto har positiv eller negativ saldo. Ved at følge denne kontering forhindrer du modregning mellem for eksempel fremgang i fremstillede varer og tilbagegang i råvarer.

  82x4 00

  Lagerfremgang (biaktivitet)

  Du kan bruge spec. 0-49

  82x4 50

  Lagertilbagegang (biaktivitet)

  Du kan bruge spec. 50-99

  Hvis du bruger formel 121, bliver modkontoen altid den samme (8204 00). Derfor skal du selv efterpostere mellem 8204 00 og 8204 50, for at få adskilt frem- og tilbagegang. 

  Varelager i biaktivitet på konto 82x4

  Hvis du har varelager på konto 82x4 i balancen, skal du rette kontering af prisgruppe, så den overfører alle ændringer til 5002 1x. Desuden skal du selv efterpostere lagertilbagegang fra 5002 1x til 5002 2x.

  Eksempel


  Alle ændringer i varelager overføres til 5002 13


  Hvis du ikke gør noget vil netto -14.795 på konto 5002 13 blive vist som Andre driftsomkostninger

  Hvis der er tale om forskellige lagre, som ikke må modregnes, skal du efterpostere, så 5002 23 viser bruttonedgangen (-64.795) og 5002 13 viser bruttofremgangen (50.000) og derved få fremgang og nedgang vist i hver sin linje


  Med denne efterpostering bliver Andre driftsindtægter påvirket med +50.000 og Andre driftsomkostninger med -64.795. 

  Varelager i hovedaktivitet på konto 19xx

  Som hidtil anbefales det at have selve varelageret på konto 1910 til 1920 og efterpostere ændringer til konto 82xx. I hovedaktivitet skal du kontere:

  • Lagerændring fremstillede varer på konto 8204 00-49
  • Lagerændring indkøbte varer på konto 8204 50-99

  Konteringen er nødvendig fordi ændring i varelager skal resultatføres som

  • Lagerændring (fremstillede, konto 5005 1x)
  • Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer (indkøbte, 5005 2x) 

  For at lette kontering skal du rette kontotekst

  82x4 00

  Lagerændring fremstillede varer

  Du kan bruge spec. 0-49

  82x4 50

  Lagerændring indkøbte varer

  Du kan bruge spec. 50-99

  Varelager i hovedaktivitet på konto 82x4

  Hvis du har varelager på konto 82x4 i balancen, skal du have fremstillede varer på 82x4 0-49 og indkøbte varer på 82x4 50-99.

  Varelager i skattebilag

  Uanset om varelager er hovedaktivitet eller biaktivitet på konto 82x4 og 19xx, er det vigtigt at alle statusforskydninger på varelager i anden virksomhed efterposteres til 82x4, da det ellers vil give udfordringer i skattebilaget.

  For at understøtte dette er der i tværgående kontroller oprettet kontroller, som slår ud, hvis statusforskydningen på 1910, 1916 og 82x1, 82x3, 82x5 og 82x6 varelager i anden virksomhed ikke svarer til saldoen på 82x4 lagerfremgang / tilbagegang.

  Er denne vejledning nyttig?