SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Anden virksomhed – Hovedaktivitet

  Hvis den anden virksomhed er en hovedaktivitet, skal du lave en række tilpasninger én gang for alle, så resultatet på 82xx konti overføres til de rette 5xxx konti.


  Sådan vises hovedaktivitet i resultatet

  Kontering

   

  Efterposteres til 

  Placering i resultat

  ekstern **)

  82x1

  5005 0x

  Nettoomsætning

  Nettoomsætning *)

  82x4 00-49

  5005 1x

  Ændring i varelager

  Ændring i varelager *)

  82x2

  5005 3x

  Andre driftsindtægter

  Andre driftsindtægter

  82x3

  5005 4x

  Varekøb og materialer

  Omkostninger til råvarer

  og hjælpematerialer *)

  82x4 50-99

  5005 2x

  Ændring i varelager

  82x5, 82x6

  5005 5x

  Andre eksterne omkostninger

  Andre eksterne 

  omkostninger *)

  82x7 30-49

   

  5006 0x

  Afskrivning 

  immaterielle anlægsaktier

  Afskrivning 

  immaterielle aktier

  82x7 0-29

   

  5006 1x

  Afskrivning 

  materielle anlægsaktier

  Afskrivning 

  materielle anlægsaktier

  82x7 70-79

   

  5006 2x, 3x

  Nedskrivning 

  immaterielle anlægsaktier

  Nedskrivning /

  Tilbageført nedskrivning

  immaterielle anlægsaktier

  82x7 50-69

   

  5006 4x, 5x

  Nedskrivning 

  materielle anlægsaktier

  Nedskrivning /

  Tilbageført nedskrivning 

  materielle anlægsaktier

  82x7 80-89

  5006 6x

  Gevinst ved salg af anlægsaktiver

  Andre driftsindtægter

  82x7 90-99

  5006 7x

  Tab ved salg af anlægsaktiver

  Andre driftsomkostninger

  *) Her er der forskel i forhold til biaktivitet

  **) I det interne regnskab vises alle konti i S180 Anden virksomhed 

  Kontering

  Den løbende kontering er den samme som for biaktivitet. 

  Beregning

  Du skal rette kontering af prisgruppe på den anden virksomhed, som skal ændres.

  • 5002 skal erstattes af 5005 (uændret sp.nr.)
  • 5003 skal erstattes af 5006 (uændret sp.nr.)

  Du kan med fordel rette kontoplan 82x4, så lagerforskydningen kommer rigtigt på plads fra starten.

  Eksempel


  Kontering af hovedaktivitet. Her er valgt ens opstilling i årsrapport og skat.

  Er denne vejledning nyttig?