SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Anden virksomhed – Investeringsejendomme

  Resultat af investeringsejendomme, skal konteres som bi- eller hovedaktivitet med nogle få ændringer

  Når der er tale om investeringsejendom må der ikke afskrives, og op- og nedskrivning skal overføres til:

  5015 Opskrivning investeringsejendomme
  5016 Nedskrivning investeringsejendomme

  De to konti vises i linjen ”Værdiændring investeringsejendomme”, som udskrives efter finansielle indtægter/udgifter.

  Kontering

  Efterposter den del af nedskrivning, der vedrører investeringsejendommen. Husk at bruge samme konto 82x9 76, som Ø90. Så vil Ø90 flytte en eventuel rest til den sædvanlige konto.

  Opskrivning kan konteres direkte til 5015 fra anlægskartotek. Hvis du ønsker opskrivning vist i noten, kan du oprette en ejendomskonto på 82x7 6x. Når du overfører til 5015, skal du bruge konto 8269 76.

  Beregning

  Hvis der kun af- og nedskrives på ejendommen, og ikke på andre anlægsaktiver, kan du rette konteringen, der overfører fra konto 82xx:

  -       Nedskrivning konteres til 5016
  -       Afskrivning forventes ikke. Hvis den alligevel findes, vil konteringen nedenfor give afstemningsfejl, så man opdager det.

  Eksempel


   

  Ændret kontering til investeringsejendom.

  Er denne vejledning nyttig?