SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Anden virksomhed – Som Anden virksomhed i skat

  Du kan vælge at vise én linje pr. virksomhed eller en sum af linjerne

  Hvis du ikke ændrer noget, vil resultatet af anden virksomhed før finansiering stå som ét beløb pr. virksomhed i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.  


  Uden ændring i udgave a – SEGES anbefaler, at man ALTID tilpasser teksten til rette virksomhedsnavn 

  Du kan vælge at vise én linje pr. virksomhed eller en sum af linjerne. Valget sker i Tekster og sumlinjer til note 289. Både tekst og summering gælder uanset, hvilken person virksomheden er konteret på. Ægtefællens anden virksomhed vises kun i ægtefællens indkomstopgørelse.


  Hvis du intet ændrer, er udgave a med hver virksomhed for sig, udgave b med alle summeret o.s.v. 

  Kontering

  De kontonumre, der indgår i linjerne ”Anden virksomhed”, er kun åbne for skattemæssige posteringer:

  5000 6x til udenlandsk virksomhed
  5000 9x til dansk virksomhed
  5001 6x til udenlandsk virksomhed, hvor ægtefælle er medarbejdende
  5001 9x til dansk virksomhed, hvor ægtefælle er medarbejdende

  Beregning

  Beregningen overfører skattemæssigt resultat til anden virksomhed, hvis du ikke retter noget.


  Det samlede resultat af 8200-8208 overføres til 5001 91.

  Du skal ændre Kontering af prisgruppe, hvis du vil præsentere det skattemæssige resultat som biaktivitet eller  hovedaktivitet.

  Er denne vejledning nyttig?