SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Andre erhverv – Varelager (Kontoplan 5)

  Beholdningsbillederne i Ø90 indeholder alle "Automatik til korrekt regnskabsmæssig beregning af beholdninger"

  Beholdningsbillederne i Ø90 indeholder alle automatik til korrekt regnskabsmæssig beregning af beholdninger. Automatikken kan med stor fordel bruges på alle de konti, hvor det giver mening at indtaste et kvantum, fordi det giver en stor arbejdsbesparelse i forhold til manuel behandling af beholdningskontiene. Automatikken er som standard tilkoblet fra landsniveau på langt de fleste konti, der kan indeholde statusværdier i 3xxx og 4xxx intervallerne på landbrugskontoplanen, samt de særlige beholdningskonti til skattemæssige varelagerbeholdninger.      

  Hovedparten af de status-mængder (stk. og kg.) der indgår i beholdninger, vil komme fra statussedlen. Hvis det er kunder, der hyppigt skifter varetyper eller anden beholdning, vil en del af oplysningerne dog typisk være indberettet, så de skal findes via ”Notater”.

  De mængdeoplysninger, der indtastes via statussedlen, bliver automatisk til fælles statusposter i Ø90.

  Kontonumre til beholdninger

  I Ø90 skal beholdninger indtastes i opgørelsesbillederne, eller de kan overføres direkte fra Ø90-Statussedel

  Ved registreringen i Ø90 anvendes kontonumre således: 

  • Beholdninger af varesalg / indtægter registreres i kontointervallet 3000-3999 på specifikationsnummer 90, mfl. 9X
  • Indkøbte beholdninger registreres i kontointervallet 4000-4999 på specifikationsnummer 90, mfl. 9X.

  Særskilt eller fællesindtastning?             

  Valg af særskilt indtastning

  Vælg særskilt indtastning, når enten: 

  • Der er tale om beholdninger, der kun skal med i det ene regnskab (f.eks. beholdninger der normalt kun skal med i driftsregnskabet)
  • Der er væsentlig forskel på opgørelsesprisen i årsrapporten og skatteregnskabet, og mængden samtidig er så stor, at beløbet giver en væsentlig forskel mellem regnskaberne.
  • De driftsmæssige og skattemæssige kontonumre er vist nedenfor.                                 
  • Ellers fælles indtastning. Vælg fælles indtastning, hvor der er overensstemmelse mellem beholdningerne, og prisen er ens i årsrapporten og skatteregnskabet.
  Beholdning Opgørelsesprincip og kontonumre drift Opgørelsesprincip og kontonumre skat
  Indkøbte beholdninger

  Kostpris

  4xxx 90

   

  Kostpris eller dagspris

  4xxx 90

   

  Eks.: underentreprenør

  4400 90

   

  4400 90

  varesalg / indtægter:

   

  Dagspris

  3xxx 90

   

  Kostpris eller dagspris

  3xxx 90

   

  Eks.: varesalg 3004 90

  3004 90

   

  Beholdninger – find pris

  For at finde den pris, der typisk skal indtastes for beholdningerne, anbefales det generelt at anvende kontokortet.

  Det vil sige, at man – typisk i forbindelse med kontrollen af de enkelte konti – gennemfører følgende:

  • Find seneste indkøbspris for indkøbte beholdninger – brug evt. regnemaskinen
  • Find seneste salgspris for egenproducerede beholdninger – brug evt. regnemaskinen.

  De fundne priser indtastes i beholdningsbilledet i priskolonnen ude for de relevante beholdninger.

  Værdiansættelse af beholdninger

  Ændringer i beholdningerne påvirker resultatet

  Opgørelse af en virksomheds beholdninger er afgørende for virksomhedens resultat og formue.

  Værdiansættelsen giver mulighed for at påvirke regnskabets resultat. Hvis der er fejl i værdiansættelsen, flytter overskuddet fra det ene år til det andet. Derfor er det vigtigt med en præcis opgørelse af beholdningerne.

  I årsrapporten skal man registrere årets faktiske ændringer i beholdningerne. Eller bliver dette års regnskab misvisende, f.eks. vil et dårligt produktionsresultat først vise sig i regnskabet for det følgende år, hvis beholdningerne er for højt vurderet.

  I skatteregnskabet er der legale muligheder for at regulere værdien af beholdningerne, så skatteyderen kan justere en for høj eller for lav indkomst det pågældende år.

  Mulige værdiansættelsesprincipper for beholdninger.

    Driftsmæssig opgørelse Skattemæssig opgørelse
  Indkøbte beholdninger Kostpris, dog evt. korn til dagspris Kostpris eller dagspris
  Beholdninger til salg Dagspris Kostpris eller dagspris

  Driftsmæssig værdiansættelse

  Årsrapporten skal normalt omfatte både beholdninger af egen produktion og indkøbte vare. Værdien skal hvert år opgøres efter de samme principper for at undgå forskydninger, der kan tilsløre årets resultat.

  Nedenfor er vist værdiansættelsen for de forskellige beholdningstyper:

  Beholdning Værdiansættelse Konjunktur
  Vare til salg Markedspris Nej
  Indkøbt vare       Indkøbs- /markedspris Nej

  Skattemæssig værdiansættelse

  I skatteregnskabet er der mulighed for at regulere værdien af beholdningerne, så skatteyderen undgår for høj eller for lav indkomst dette år.

  Den skattemæssige værdiansættelse forslås gennemført til den laveste pris, der kan anvendes.

  Værdiprincipper

  Jordbeholdninger opgøres til kostprisen, dvs. minimum som de direkte produktionsomkostninger (udgift til udsæd, gødning, maskinstation og fremmed arbejdskraft). Eventuelt kan landmanden også inddrage de indirekte produktionsomkostninger, dvs. en del af de faste omkostninger. I købs- og salgsåret kan man også tillægge planternes tilvækst.

  Beholdning af egen avl til foder skal opgøres efter samme regler som salgsbeholdninger, dvs. til dagspris eller kostpris.

  Reglerne for værdiansættelse af varelagre kan kort beskrives ved følgende:

  Beholdningstype Skattemæssig opgørelse
  Indkøbte beholdninger Kostpris eller dagspris
  Beholdninger af vare til salg:

  Kostpris eller dagspris

   

  Formler til beregning i beholdningsbilleder

  Beholdningsbillederne virker generelt på samme måde. Det vil sige, at der indtastes et kvantum (kg/mængde) - og herefter kan der beregnes.

  Priserne, der er lagt ind på landsniveau, kan suppleres på kredsniveau. Hovedreglen er, at der skal indtastes den relevante pris på ejendomsniveau. 

  Der er p.t. følgende billeder, hvor beholdninger og erhvervsmæssig omsætning behandles:

  Undermenu – under opgørelse Billeder
  Omsætning i øvrigt

  Andre erhverv DB                          (KONTOPLAN 5)

  Maskinstation (AE: Honorarer mv.)

  Bortforpagtning og udleje

  Vindmølle (AE: Tab debitorer mv.)

  Skov og Råstoffer m.m. 

  Tilskud og andre indtægter 

  Energi

  Lønudgifter

  Andre lønomkostninger

  Forsikring, kontorhold, rådgivning m.v.

  Diverse og forpagtning

  Formler til beregning i beholdningsbilleder

  Der er nogle særlige formler til ”Beholdninger og varelager” under undermenuen til ”Anden virksomhed” (19xx-konti). Disse formler beregner ligesom formlerne 111 og 112, men de flytter også resultatet på kontiene til en resultatkonto (typisk 82xx-konti).

  Man skal være opmærksom på, at når resultatet flyttes over på en resultatkonto, må det ikke være låst.

  Formelnummer Beskrivelse
  121

  Andre erhverv.

  Alm. indkøbte beholdninger samt beholdninger af vare til salg.

  Kvantum indtastes på kontoen (typisk 3XXX og 4XXX konti) og de beregnede drifts- og skattemæssige værdier konteres til kontoen.

  Derudover beregnes der et driftsmæssigt og skattemæssigt resultat for kontoen, der modposteres til den angivne driftsmæssige henholdsvis skattemæssige resultatkonto

  122

  Andre erhverv.

  Alm. Indkøbte beholdninger samt enkelte beholdninger af egen produktion –, der kun aktivers driftsmæssigt, men aldrig medtages i skattemæssigt.

  Kvantum indtastes på kontoen (typisk 3XXX og 4XXX konti) -

  det skattemæssige kvantum modposteres på kontoen OG den beregnede driftsmæssige værdi konteres til kontoen.

  Derudover beregnes der et driftsmæssigt og skattemæssigt resultat for kontoen, der modposteres til den angivne driftsmæssige henholdsvis skattemæssige resultatkonto.

  Advarsel

  I forbindelse med beregningerne skal man være opmærksom på, om perioden er låst. Der sker nemlig en automatisk overførsel af postering til kontointervallet 5000 00 – 5299 99 eller 8200 00 – 8299 99. Hvis posteringerne er låst, skal man derfor manuelt undersøge, om posteringen er blevet overført korrekt.

  Prisgrupper til beholdningsbilleder

  På landsniveau er der oprettet prisgrupper i følgende intervaller:

  Prisgruppeintervaller

  De relevante prisgrupper kan findes, når man er i opgørelsesbillederne og vælg Funktion > Grundlag > Prisgrupper ( Ctrl + P ).

  Generelt findes prisgrupperne på et prisgruppenummer der svarer til kontonummeret.

  På landsniveau er der oprettet prisgrupper i følgende intervaller:

  Emne Prisgruppe beholdning 1)  
  Andre erhverv

  191.000 – 191.689

  300.000 – 359.999

  400.000 – 404.999

  409.000 – 448.999

   
  Honorarer mv. 407.000 – 407.299  
  Skov og Råstoffer

  384.000 – 384.299

  455.000 – 455.099

   
  Tilskud og andre indtægter

  384.800 – 384.999

  458.000 – 458.999

   
  Diverse og forpagtning 388.800 – 388.930  

  1) for prisgrupperne beholdning er det generelt numrene i intervallet fra xxx.x90 til xxx.x99, der anvendes til prisgrupper for beholdninger.

  Beholdninger prisgrupper indhold

  Grundlaget til beregningerne i beholdningsbillederne findes altid kun i den fra prisgruppe, der er gyldig på ultimodato for opgørelsen.

  De relevante grupper i Kontering af prisgrupper, kan findes mår man er i opgørelsesbillederne og vælg Funktion > Grundlag > Prisgrupper [Ctrl + U ].

  Kontering af beholdning – ved automatisk beregning

  Det er indholdet i dialogen ”Kontering af prisgrupper”, der styrer den automatiske beregning for beholdningen. Grundlaget til beregningerne for beholdningen i ”Kontering af prisgrupper”, der er gyldig på ultimodato for opgørelsen.

  Er denne vejledning nyttig?