SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Årsrapport – Arbejde for egen regning opført under aktiver

  I Ø90 årsrapporten anvendes den artsopdelte resultatopgørelse, og derfor skal omkostningerne til materialer samt personaleomkostninger altid afspejle de i året faktisk afholdte omkostninger, selvom nogle af disse omkostninger er aktiveret i balancen som en investering

  Da vi i Ø90 årsrapporten anvender den artsopdelte resultatopgørelse, skal omkostningerne til materialer samt personaleomkostninger altid afspejle de i året faktisk afholdte omkostninger, selvom om nogle af disse omkostninger er aktiveret i balancen som en investering. 

  Det betyder, at hvis nogle af disse omkostninger for egen regning f.eks. er anvendt som påbegyndte investeringer eller færdiggjorte investeringer under materielle anlægsinvesteringer, så skal omkostningerne stadigvæk vises i resultatopgørelsen.

  Det kan kun lade sig gøre ved at indtægtsføre et positivt beløb under ”Arbejde for egen regning opført under aktiver” og samtidig igen udgiftsføre det samme beløb i den post i resultatopgørelsen, hvor der er aktiveret omkostninger fra. På den måde vises igen de faktisk afholdte omkostninger i den artsopdelte resultatopgørelse.

  Men det er selvfølgelig en omvej, for man kan jo ligeså godt fra starten af bare lade de faktiske personaleomkostningerne være som de er konteret i kasseregistreringen og så bruge et kontonummer i linjen ”Arbejde for egen regning opført under aktiver” til at aktivere omkostningen som en investering.

  I Ø90 vil det sige, at der kun skal laves en efterpostering mellem konto 1699 xx og 81xx xx. Der må ikke være statusposter på konto 1699 xx, for statuskontoen er anlægsaktiverne.

  Eksempel:
  Hvis en landmand f.eks. indkøber materialer til et byggeri og/eller bruger sine egne medarbejdere som hjælp ved byggeriet, så skal disse omkostninger konteres på vedligehold og løn i resultatopgørelsen. For at få det rigtige resultat, skal man derfor indtægtsføre disse omkostninger på konto 1699 xx med modkonto på investeringskontoen 81xx xx.

  I taleksemplet nedenfor er der materialeomkostninger til byggeriet på 100.000 ud af et samlet beløb på vedligehold på 500.000 kr. og lønomkostninger på 200.000 ud af de samlede lønomkostninger på 1 mio. kr.

  I Årsrapporten skal følgende beløb fremgå af resultatopgørelsen:

  Årsrapport jf. årsregnskabsloven

  Rigtige tal

  Arbejde for egen regning og opført under aktiver

  300.000

  Andre eksterne omkostninger

  -500.000

  Personaleomkostninger

  -1.000.000

  Da det interne regnskab er opstillet efter dækningsbidragsmodellen og de medgåede omkostninger derfor skal være medskabende til årets produktion, har ovenstående en uheldig konsekvens:

  Konsekvens i Internt regnskab

  Forkerte tal

  Rigtige tal

  Andre landbrugsindtægter

  300.000

  0

  Vedligehold

  -500.000

  -400.000

  Lønomkostninger

  -1.000.000

  -800.000

  I det interne regnskab skal man derfor lave interne posteringer:
  100.000 46xx xx/1699 xx og 200.000 4700 xx/1699 xx.

  Der er mulighed for på ejendomsniveau at tilkoble formel 871 på den konto, som efterposteringen rammer på konto 1699 xx. Formel 871 vil med den relevante modkonto danne en intern postering, så man også får de rigtige tal i det interne regnskab.

  Er denne vejledning nyttig?