SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Årsrapport - Indtægter af andre kapitalandele

  Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver

  I årsrapportens resultatopgørelse skal man kunne flytte en andel af de finansielle indtægter i note 70 og de finansielle omkostninger i note 80 til note 65 Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver.

  Det vil sige, hvis posten står under finansielle anlægsaktiver i balancen, så bør der flyttes en andel i resultatopgørelsen. Det gælder ikke for kapitalandele i tilknyttet og associeret virksomhed – derfor hedder det ”andre kapitalandele” i note 65.

  Der kan laves en flytning af et beløb fra note 70/80 til note 65 ved hjælp af efterposteringer på konto 7988 xx. Vi har lavet flytningsmulighed fra de subtotaler i note 70/80, hvor det kunne være relevant.

  Det er nettoindtægten, der skal indgå i note 65. For ikke at modregne indtægter og udgifter, har vi i noten lavet 2 subtotaler:

  65 Indtægter af andre kapitalandele

  • Indtægter fra anlægsaktiver
  • Omkostninger fra anlægsaktiver

  Efterposteringerne laves som noget ekstra i billede Tværgående kontrol. Konto 7988 xx indgår ikke i det interne regnskab. Det vil sige, at opgørelsen på de normale konti, der indgår i note 70 Finansielle indtægter og note 80 Finansielle omkostninger, ikke påvirkes.

  Da der under flytningen skal holdes styr på hvilke af posterne, der påvirker pengestrømsopgørelsen på forskellig vis, skal flytningen fra nogle af subtotalerne ske opdelt i likvid og illikvid. I helt særlige tilfælde skal illikvid også opdeles i det, der tilbageføres, og i det der ikke tilbageføres øverst i pengestrømsopgørelsen.

  Skat behandles til sidst i denne vejledning. Metoden vil være forskellig alt afhængig af om flytningen i årsrapporten laves som en fællespostering eller beløbsmæssigt laves forskellig drift og skat.

  Først en beskrivelse af hvilke flytninger der er mulige i Årsrapporten:

  Fra note 70 med konto 7988 02-24

  Til note 65 med modkonto 7988 52-74

  Hvis konti i note 70 er:

  Konto 7988 02 Renteindtægter til indtægter andre kapitalandele (-)

  Konto 7988 52 (+)

  5300-5339

  5355-5394

  5395               sp 00-09

  5395               sp 30-99

  5396-5449

  7324

  1639               sp 90-94

  Konto 7988 04 Renteindtægter tilknyttet virksomhed til indtægter andre kapitalandele (-)

  Konto 7988 54 (+)

  5395               sp 10-24

  Konto 7988 05 Renteindtægter associeret virksomhed til indtægter andre kapitalandele (-)

  Konto 7988 55 (+)

  5395               sp 10-24

  Konto 7988 08 Aktieudbytte til indtægter andre kapitalandele (-)

  Konto 7988 58 (+)

  5340-5346

  5350

  5354

  Konto 7988 10 Realiseret likvid gevinst ved salg af finansaktiver til indtægter andre kapitalandele (-)

  Konto 7988 60 (+)

  5275-5276

  5277               sp 00-29

  5277               sp 31-35

  5277               sp 37-38

  5277               sp 45-99

  5278               sp 00-29

  5278               sp 31-35

  5278               sp 37-38

  5278               sp 45-99

  5279               sp 00-29

  5279               sp 31-35

  5279               sp 37-38

  5279               sp 45-99

  5347-5349

  5351-5353

  7305-7309

  Konto 7988 14 Realiseret ikke likvid gevinst ved salg af finansaktiver til indtægter andre kapitalandele (-)

  Konto 7988 64 (+)

  7560-7597

  7598               sp 00-49

  7799               sp 00-49

  Konto 7988 20 Urealiseret ikke likvid regulering af finansaktiver til indtægter andre kapitalandele (-)

  Konto 7988 70 (+)

  2030-2149

  2150

  5277               sp 30

  5277               sp 36

  5277               sp 39-44

  5278               sp 30

  5278               sp 36

  5278               sp 39-40

  5278               sp 43-44

  5279               sp 30

  5279               sp 36

  5279               sp 39-44

  7598               sp 50-99

  Konto 7988 22 Urealiseret ikke likvid regulering af finansaktiver  til indtægter andre kapitalandele (-)

  Konto 7988 72 (+)

  5278               sp 41-42

  (Behandles anderledes i pengestrømsopgørelsen)

   

  Fra note 80 med konto 7988 27-49

  Til note 65 med modkonto 7988 77-99

  Hvis konti i note 80 er:

  Konto 7988 30 Realiseret likvid tab ved salg af finansaktiver til indtægter andre kapitalandele (+)

  Konto 7988 80 (-)

  5275-5276

  5277               sp 00-29

  5277               sp 31-35

  5277               sp 37-38

  5277               sp 45-99

  5278               sp 00-29

  5278               sp 31-35

  5278               sp 37-38

  5278               sp 45-99

  5279               sp 00-29

  5279               sp 31-35

  5279               sp 37-38

  5279               sp 45-99

  5347-5349

  5351-5353

  7305-7309

  Konto 7988 34 Realiseret ikke likvid tab ved salg af finansaktiver til indtægter andre kapitalandele (+)

  Konto 7988 84 (-)

  7560-7597

  7598               sp 00-49

  7799               sp 00-49

  Konto 7988 40 Urealiseret ikke likvid regulering af finansaktiver 

  til indtægter andre kapitalandele (+)

  Konto 7988 90 (-)

  2030-2149

  2150

  5277               sp 30

  5277               sp 36

  5277               sp 39-44

  5278               sp 30

  5278               sp 36

  5278               sp 39-40

  5278               sp 43-44

  5279               sp 30

  5279               sp 36

  5279               sp 39-44

  7598               sp 50-99

  Konto 7988 42 Urealiseret ikke likvid regulering af finansaktiver

  til indtægter andre kapitalandele (+)

  Konto 7988 92 (-)

  5278               sp 41-42

  (Behandles anderledes i pengestrømsopgørelsen)

  Konto og modkonto skal gå i 0 for hvert område, hvor der skal flyttes et beløb (kontrol sikrer dette i billede Tværgående kontrol). 

  Alle modkonti er på landskontoplanen kaldt enten ”Finansielle indtægter fra anlægsaktiver” eller ”Finansielle omkostninger fra anlægsaktiver”. Ret dem til en mere sigende tekst på ejendomsniveau, hvis du udskriver note 65 med kontospecifikation. 

  Vi har bestræbt os på at gøre kontoteksterne vejledende. Det modkontiene indeholder, må du beskrive nærmere på ejendomsniveau evt. i en supplerende kontotekst eller som en bemærkning til note 65.

  Bemærk at konto 7988 er lukket for oprettelse af konti på kreds- og ejendomsniveau, da udskrift, kontroller mv. ikke kan håndtere det.

  Skat

  I skattebilaget korrigeres der ikke for ovenstående flytninger mellem note 70/80 og note 65 i årsrapporten.

  I skatteregnskabet til selskaber (640, 643) forholder det sig anderledes, idet skatteregnskabet til selskaber rent faktisk er den helt samme kontodefinition som årsrapporten, men modregnet det, der står, på de ikke skattepligtige og ikke fradragsberettigede 7xxx konti i note 70/80.

  Der er 2 metoder:

  1. På årsrapportflytningerne ovenfor laves der på samme konto forskelligt beløb skat og drift samtidig med, at der holdes styr på opdelingerne vedr. pengestrømsopgørelsen drift.

  2. På årsrapportflytningerne laves der først en fællespostering drift og skat af indtægterne og omkostningerne, men modregningen af de ikke skattepligtige og ikke fradragsberettigede beløb på 7xxx konti sker på en særlig oprettet modregningskonto til flytning skat på de enkelte subtotaler, hvor der er flyttet for meget skat i første omgang. Bemærk Ø90 vender fortegn på den postering du laver, dvs. på tilsvarende måde som Ø90 gør det på 7xxx kontiene i skatteregnskabet, der også kan være konteret som en fællespostering via kasseregistreringen.

  Det er derfor kun ved den sidste metode, at du skal bruge følgende flyttekonti skat som en form for heraf angivelse af årsrapportflytningen, som Ø90 så automatisk vil modregne ved at vende fortegn på den postering, du laver:

  Heraf beløb af årsrapport flytningen til modregning skat, hvis flytning årsrapport er lavet som en fællespostering (dvs. kun hvis metode 2 benyttes):

  Fra note 70 med konto 7988 02-24

  Til note 65 med modkonto 7988 52-74

  Hvis konti i note 70 er:

  Konto 7988 06 Ikke skattepligtige renteindtægter skat (-)

  Konto 7988 56 (+)

  7324

  Konto 7988 12 Ikke skattepligtig likvid gevinst ved salg af finansaktiver skat (-)

  Konto 7988 62 (+)

  7305-7309 

  Konto 7988 16 Ikke skattepligtig ikke likvid gevinst ved salg af finansaktiver skat (-)

  Konto 7988 66 (+)

  7560-7597

  7598  sp 00-49

  7799  sp 00-49

  Konto 7988 24 Urealiseret ikke likvid regulering af finansaktiver (-)

  Konto 7988 74 (+)

  7598  sp 50-99

   

  Fra note 80 med konto 7988 27-49

  Til note 65 med modkonto 7988 77-99

  Hvis konti i note 80 er:

  Konto 7988 32 Ikke skattepligtig likvid tab ved salg af finansaktiver skat  (+)

  Konto 7988 82 (-)

  7305-7309 

  Konto 7988 36 Ikke skattepligtig ikke likvid tab ved salg af finansaktiver skat  (+)

  Konto 7988 86 (-)

  7560-7597

  7598  sp 00-49

  7799  sp 00-49

  Konto 7988 44 Urealiseret ikke likvid regulering af finansaktiver (+)

  Konto 7988 94 (-)

  7598  sp 50-99

  Er denne vejledning nyttig?